Finanční správa vyhledávací činností zjistila od pojišťoven příjmy finančních poradců. Nehrozí vám kontrola? Daníte správně všechny příjmy? I motivační akce? A stornokonto? Finanční správa zjišťovala, zda finanční poradci řádně zdaňují veškeré příjmy a zda používají správnou výši paušálu. Čtěte, jak a co správně zdaňovat!

Příjmy finančních poradců se obecně zdaňují jako příjmy z podnikání dle §7 zákona o daních z příjmu (ZDP). A to bez ohledu na to, zda finanční poradci podnikají na základě svých „licencí“ (např. pojišťovací či investiční zprostředkovatel) nebo na základě živnostenského listu (v případě zprostředkování úvěru či poradenství).

Vzhledem k tomu, že většina poradců podniká zároveň na základě ŽL i licence, je důležité zejména v případě uplatňování paušálních výdajů sledovat jednotlivé příjmy dle činností. Činnosti totiž nelze libovolně zaměňovat. Např. nelze zaměňovat zprostředkování dle Živnostenského zákona s činností pojišťovacího zprostředkovatele. Při výpočtu daně je nutné nejprve určit správně výše všech příjmů a poté správně uplatnit výdajový paušál. Podrobnější informace naleznete v článku Daně a finanční poradce.

1. Příjmy finančního poradce aneb opravdu daníte vše?

Mnohdy se stává, že poradci (OSVČ) na některé příjmy ze své činnosti zapomínají. Nejčastěji se opomínají ty příjmy, které fyzicky nepřijdou na účet, tedy tzv. nepeněžní příjmy. Může se jednat třeba o poskytnutí zájezdu, zápočet na stornokontu a podobně. Stát se to samozřejmě může každému, ovšem správná identifikace příjmů je velice důležitá pro určení nákladů (v případě uplatňování paušálních výdajů) a v případě plátcovství DPH.

1.1. Peněžní příjmy finančního poradce

Peněžní příjmy, které chodí na účet nebo v hotovosti do pokladny, není většinou problém evidovat. Příjmy OSVČ se pak zdaňují ke dni, kdy jsou připsány na účet. Rozdělení druhů příjmů je pak důležité zejména pro výpočet paušálních výdajů a rovněž v případě DPH.

Finančních poradci mohou dosahovat zejména následující druhy příjmů:

 • provize;
 • příjmy za poradenství;
 • paušální odměna za zprostředkování ;
 • úhrada kanceláře;
 • reklama na autě;
 • zprostředkování ostatních činností (reality,…);
 • zprostředkování drahých kovů

 1.2. Nepeněžní příjmy finančního poradce

Identifikace nepeněžních příjmů je vždy o něco obtížnější než v případě příjmů peněžních. A to pak zejména v případech, kdy Vám účetnictví zpracovává externí partner, který nemá všechny potřebné informace.

Existují dva nejčastěji opomíjené nepeněžní příjmy. Prvních z nich je stornokonto a druhým pak tzv. benefity od finančních institucí, jako jsou třeba dárky za výkon poradce, nejrůznější poukázky do wellness center, zájezdy atd.

1.2.1. Stornokonto

Hlavním nepeněžním příjmem jsou příjmy z tzv. stornokont, kdy jsou části provizí po určitou dobu zadržovány partnerem, kdy v průběhu tohoto období však klient zprostředkovaný produkt stornoval, a Váš partner tak musí vrátit celou část provize. Tato „vratka“ je ovšem uhrazena z provizí jiných zadržených smluv.

Z pohledu daňového účetnictví tak dochází na jedné straně k výplatě zadržené provize za smlouvu A a ihned k „vratce“ provize za smlouvu B. Fyzicky tak žádné příjmy nepřijdou, ale účetně se jedná jak o výdaje, tak o příjmy. Pokud tedy není o tomto zápočtu účtováno, dochází poté ke špatnému výpočtu daní.

1.2.2. Příjmy motivačního charakteru

Veškeré benefity kupříkladu v podobě finančních poukázek, zájezdů a ostatních dárků jsou nepeněžním příjmem podnikatele. Dárce těchto předmětů, tedy solidní obchodní partner, by měl pokaždé obdarovávaného poradce informovat o skutečné výši těchto nepeněžních příjmů. V případě, že obchodní partner poradce neinformuje, je jeho povinností zjistit si výši nepeněžních darů sám.

Ne všechny motivační příjmy jsou však nepeněžním příjmem. Jedná se zejména o tyto:

 • Příjmy reklamního charakteru u darů do výše 500,-Kč .
 • Příjmy, u kterých slouží poradce pouze jako „třetí strana“.
 • Nepeněžní příjmy v podobě zaplaceného stravování a školení.

1.3. Paušální výdaje

Pokud je to pro podnikatele výhodnější a jednodušší (nechce vést podrobnou evidenci), doporučujeme podnikateli dle §7 odst. 7 Zákona o daních z příjmů využít paušálních výdajů. Mnoho poradců vzhledem k poměrně vysokým paušálům používá právě paušální výdaje a neeviduje účtenky, což snižuje náročnost vedení účetnictví. Klientům však doporučujeme účtenky evidovat i v případě paušálu.

1.3.1. Přehled paušálních výdajů v roce 2012 a 2013

Paušální výdaje vypočteme procentem z jednotlivých příjmů, a to dle jednotlivých podnikatelských činností;

 • 80% z příjmů ze zemědělské výroby, ledního a vodního hospodářství a ze živností řemeslných;
 • 60% z příjmů ze živnosti (s výjimkou řemeslných) – jedná se o živnosti volné, koncesované a vázané;
 • 40% z příjmů z jiného podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti – jedná se např. o autorské honoráře, příjmy z nezávislých povolání (lékaři, daňoví poradci), dále příjmy tlumočníků, znalců, insolvenčních správců apod.;
 • 30% z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

1.3.2. Omezení uplatnění paušálních výdajů

Zákon znemožňuje uplatnění výdajových paušálů osobě, která je členem sdružení bez právní subjektivity, ve kterém si jednotliví členové nerozdělují příjmy a výdaje rovným dílem. Totéž platí pro živnostníka, který má příjmy ze spoluvlastnictví majetku, přičemž příjmy a výdaje nejsou rozděleny podle spoluvlastnických podílů. Výše paušálního výdaje se počítá ze všech příjmů a není možné použít paušální výdaje např. u pojištění a u poradenství použít skutečné výdaje. V paušálních výdajích jsou veškeré náklady (včetně mezd zaměstnanců, odpisů…).

Pokud poradce spolupracuje s více společnostmi, jako je třeba pojišťovna nebo banka, a pokud nemá specifické příjmy, je rozdělení činnosti jednoduché. Horší je to však kupříkladu tehdy, pracuje-li poradce pro MLM, kde jsou manažeři placeni buď paušálem nebo rozdílovou provizí. Zde pak totiž záleží na konkrétním posouzení provizního schématu té které společnosti. Odborně zdatná MLM společnost by měla dávat finančnímu poradci přehled jednotlivých druhů činností.

1.3.3. Nejčastější druhy příjmů a výše paušálu

Provize

Jednotlivé provize je nutné rozdělit dle jednotlivých činností. Tam, kde je povinností poradce mít k provozování činnosti ŽL (např. u zprostředkování stavebního spoření či úvěrů), využije poradce 60% paušál. Tam, kde je nutné mít specifickou licenci (např. pojištění), se použije paušál 40%.

Meziprovize

V případě tzv. meziprovizí je nutné prostudovat si provizní řád a na základě výše uvedených pravidel pak postupovat podobně jako u provizí.

Poradenství

Jelikož je k výkonu poradenství bezpodmínečně vlastnit ŽL, poplatník použije 60% paušál.

Paušální odměna

V tomto případě je potřeba posuzovat, od jakého finančního partnera pochází daná odměna, s jakou činností souvisí a co je přesně uvedeno ve smlouvě. V případě, že souvisí jak s činnostmi se 40% paušálem, tak s paušálem 60%, je vhodné zvolit si věrohodný model pro rozdělení příjmů. A to například dle výše provizí a meziprovizí za jednotlivé smlouvy.

Úhrada nákladů kanceláře

Zde je postup stejný, jako v případě paušální odměny.

Reklama na autě

Protože se jedná o příjem z reklamy, poplatník použije 60% paušál.

Zprostředkování ostatních činností (reality, drahé kovy,…)

K výkonu takovýchto činností je třeba mít ŽL. Poplatník tak použije 60% paušál.

Změny u paušálních výdajů v roce 2013

Uplatňování paušálních výdajů je pro většinu podnikatelů tak výhodné, že od nich stát prakticky nevybírá žádné daně. Proto k 1. 1. 2013 došlo k omezení paušálních výdajů a to dvěma zásadními kroky, které naleznete níže.

 • omezení výše paušálu
  • u příjmů podléhajících paušálu 40%, je paušální výdaj omezen na max. 800 000,-Kč
  • u příjmů z pronájmu na max. 600 000,-Kč.
 • omezení výše slev
  • uplatňujete-li paušální výdaje, nemůžete počítat s daňovými slevami na manželku/manžela, ani se slevou na děti.
  • toto omezení se dotkne zejména podnikatelů s rodinou, kde jsou omezené možnosti optimalizace daní a kde ztráta slev, v podobě mnohdy několika desítek tisíc korun, může být zásadním zásahem do rodinného rozpočtu.

 Autor článku je daňovým poradcem a provozovatelem portálu Rádce.cz.

 

 

 

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account