Ve dnech 17.4.-18.4. proběhlo v Přelouči historicky první Sympozium Komory finančních poradců. Celkově se symposia zúčastnilo přibližně 50 účastníků, kteří reprezentovali různé názory na finanční poradenství a kapitálový trh. Zastoupení na setkání mělo 17 poradenských firem a dalších 7 účastníků bylo nezávislých.

Sympozium probíhalo formou přednášek s následným prostorem pro diskusi. Na Sympoziu vystoupili tito přednášející s následujícími tématy:

Ondřej Záruba – Srovnání honorářového poradenství s provizním poradenstvím

Ondřej Záruba otevřel téma o tom , kde má smysl používat “fee” poradenství a kde je přirozenější odměna formou provize. V následné diskusi se setkali dva poradenské světy. Zástupci “fee only” (honorářové odměňování poradců) vedli odbornou diskusi se zástupci kombinované formy a se zastánci provizního schématu.

Martin Svoboda – Demokratizace financí nebo změna myšlení

S ohromným ohlasem se setkala přednáška Martina Svobody, který dokázal posluchačskou obec nejen zaujmout ale i rozdělit na dva tábory. Jeden jeho názory na stabilitu finančního systému souhlasně kvitoval, druhý je označil za konspirativní. Martin Svoboda se zabýval ve své prezentaci mj. příčinami a důsledky finanční krize a budoucností klientů, kteří konzumují poradenské služby.

Petr Fejtek – Boj poradenství s pojištěním

Jako obvykle vtipně naladěný Petr Fejtek dokázal s nadsázkou hovořit o vážných problémech, které potkaly český finančně poradenských trh od doby jeho vzniku. Přednáška kromě humoru obsahovala i cenná statistická data a uvedení trendů ve finančním sektoru v ČR do politických souvislostí.

Petr Zámečník – Teorie a praxe finančního poradenství

Petr Zámečník konfronotoval teorii finančního poradenství, která se učí na vysokých školách, s realitou, která probíhá v terénu. Upozornil na velké množství podivuhodných praktik, ale i na jisté trendy , které aktuálně finančně poradenský trh prodělává. V neposlední řadě byl zmíněn poradenský marketing a praxe finančně poradenských testů v podobě mysteryshoppingu.

Zdeněk Sluka – Trendy ve finančním poradenství ve světě

Zdeněk Sluka poukázal na stav finančního poradenství v USA a ve zbytku Evropy. Zamyslel se nad obchodními modely finančního poradenství , které se v zahraničí používají. Vznesl otázku vlastnické struktury finančně poradenských společností. V neposlední řadě poukázal na relativně ohromné množství finančních poradců v ČR ve srovnání se zbytkem světa.

Karel Kořený , Petr Pavlásek – Hra finanční svoboda

Pánové Karel Kořený a Petr Pavlásek si pro účastníky Sympozia připravili na sobotní večer zábavný program v podobě stolní hry Finanční svoboda. Mnozí poradci, kteří si mysleli , že jsou zdatnými finančními poradci velmi brzo zjistili, že tato stolní hra je nejen zábavná ale při chvilce nepozornosti dokonce i krutá k finančně poradenskému egu.

Miroslav Princ – 6 kroků k unikátní poradenské praxi

Profesionální coach Miroslav Princ se ve své přednášce soustředil na obchodní schopnosti svých posluchačů. Otevřel jim velmi zajímavé možnosti, jak rozvíjet efektivitu finančně poradenské praxe. Kladl důraz na odlišení od davu a nabídl metody, jak tak efektivně učinit. Důraz kladl především na vymezení metodiku správného cílové skupiny.

Vít Kalvoda – Transparentní informování v praxi finančního poradce

Vít Kalvoda představil publiku vývojovou verzi srovnávacích nástrojů TANK a Finančních infolistů. Finanční infolisty, které jsou společným projektem KoFiP, TANK a SOS by měly zajistit transparentní informování klientů v praxi finančního poradce a zabránit misselingu.

Jaroslav Brzoň – Kreditní riziko u certifikátů a jak na ně

Jaroslav Brzoň zacílil svým projevem na na velmi ožehové téma posledních let – kreditní riziko finančních institucí. Ukázal posluchačům, jakým způsobem se kreditní riziko dá zjistit z finančních trhů. Dále demonstroval praktické použití těchto dat do poradenské praxe. Vše doplnil o konkrétní historické příklady práce s kreditním rizikem.

Petr Šimčák – Trendy v kolektivním investování

Petr Šimčák přinesl na Sympozium pohled portfolio managentu. Zabýval se ve své řeči psychologií, která panuje finančních trzích. Pozastavil se nad tématem stability veřejných financí. Zavedl diskusi na měnové rozložení investičního portfolia a zpochybnil existenci investičního rizikového profilu jakožto nástroje řízení averze vůči riziku. U všech informací kladl důraz na aplikaci do poradenské praxe.

Helena Kolmanová – Ochrana spotřebitele na finančním trhu

Velice zajímavá diskuse proběhla s představitelkou samostatného odboru Ochrany spotřebitele ČNB Helenou Kolmanovou nad tématem úroveň finančního poradenství a zprostředkování v ČR. Bylo diskutována situace, proč je i nadále dnes přes 100 tisíc pojistných zprostředkovatelů, kteří vystupují jako finanční poradci a že díky tomu jsme jednou ze zemí s největším počtem finančních poradců na obyvatele. Paní Kolmanová podpořila projekt vzdělávání poradců v rámci organizace KoFiP a příslibila pomoc při sestavování právní literatury k tomutu konceptu.

Zdroj: tisková zpráva KoFiP

V nejbližší době se na tomto webu budeme jednotlivě věnovat nejzajímavějším prezentacím, které na sympoziu KoFiP zazněly.

  1 komentář
  1. Michal Mička 11 roky

   Přednášky se povedly. Mnoho zajímavých informací. Příští sympozium rozhodně všem doporučuji.

   4

   0

  Napsat komentář

  Partneři


  Chcete zde mít své logo?

  nebo

  Příhlásit se jménem a heslem

  nebo    

  Nepamatujete si své heslo?

  nebo

  Create Account