Daňové orgány získaly svou „vyhledávací činností“ informace o příjmech 26 000 pojišťovacích agentů a zprostředkovatelů. 9400 agentů prý řádně nesplnilo své daňové povinnosti a budou předmětem šetření. Na okolnosti tohoto případu a dopady na konkrétní poradce se ptáme daňového poradce Zdeňka Juráka.

Největší daňové prohřešky pojišťováků

Podle tiskové zprávy Finanční správy ČR se získané informace o provizích pojišťovacích agentů a zprostředkovatelů týkají let 2010 a 2011. 4500 konkrétních osob nepřiznaly své příjmy za rok 2010 a 4900 osob nezdanily příjmy daní z příjmů fyzických osob za rok 2011. Z předběžných šetření Finanční správy ČR vyplývá, že většina z těchto 9400 osob vůbec nesplnila povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za uvedená zdaňovací období.

Hříšníkům hrozí pokuty za pozdní podání daňového přiznání a sankce související s nepřiznáním příjmů a s pozdní úhradou daně (penále a úrok z prodlení).

Pozor na správnost paušálních výdajů!

Finanční správa ČR bude prověřovat také zákonnost výdajů uplatněných pojišťovacími agenty k dosaženým příjmům. Řada fyzických osob k příjmům dosaženým z činnosti pojišťovacího agenta a zprostředkovatele totiž nesprávně uplatnila „paušální výdaje“ ve výši 60 % z dosažených příjmů, namísto výdajů ve výši 40 % z dosažených příjmů.

Podle vyjádření Finanční správy budou Finanční úřady a jejich územní pracoviště provádět úkony směřující ke správnému stanovení daňové povinnosti jednotlivých pojišťovacích agentů od července 2013. Finanční správa ČR upozorňuje, že poplatníci mohou svou nesprávnou daňovou povinnost napravit i dodatečně podáním daňového přiznání se správnými údaji.

Ptáme se daňového poradce Zdeňka Juráka

Vyjádření daňových orgánů i „tamtamy“ na trhu naznačují, že si Finanční správa od nejvýznamnějších pojišťoven vyžádala provizní sestavy agentů a prostředkovatelů. Na základě těchto sestav pak daňové orgány zřejmě odhalily výše uvedené nedostatky a hodlají agenty a zprostředkovatele hromadně postihovat. Je tento postup vůbec legální a možný?

Finanční zpráva dnes aktivně využívá elektronické komunikace. Tak jako získala dříve faktury z Makra či všechny tržby prodávajících na portále Aukro a zkontrolovala, zda poplatníci vše daní, je možné od pojišťoven a makléřů získat informace o příjmech zprostředkovatelů. Spolu s databází ČNB finančních poradců a svou databází daňových přiznání pak mohou daňové orgány vše porovnat. Dle daňového řádu musí poplatník požadované informace poskytnout.

Končí kontrolní aktivity daňových orgánů u kontroly zástupců pojišťoven? Jinde v naší branži podobná kontrola neproběhla?

Nemám takové informace, že by kontrola proběhla u jiných typů společností. Očekávám ale, že nyní jsou na řadě právě velké poradenské společnosti, makléři a také bankovní zprostředkovatelé (například hypoték). Myslím si, že je jen otázkou času, kdy si Finanční správa ČR najde cestu k dalším daňovým subjektům podobného typu.

Co hrozí poradcům v případě kontroly ze strany finančního úřadu?

V případě, že finanční úřad doměří daň, bude muset poradce doplatit mimo patřičné daně 20 % pokutu plus úrok z prodlení, který odpovídá roční výši repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o 14 procentních bodů. U těch co nepodali daňové přiznání vůbec hrozí pokuta za pozdní podání ve výši 0,05 % ze stanovené daně za každý den prodlení. Rovněž bude nutné doplatit případné nedoplatky na pojistném.

Jak má tedy poradce postupovat, aby sankce ze strany finančního úřadu byly co nejmenší?

Nejprve doporučuji všem poradcům si řádně zkontrolovat daňová přiznání od roku 2010, zda výše příjmů vykázaných v daňových přiznáních odpovídá údajům od Vašich partnerů (pojišťoven, poradenských firem a podobně). Pokud používáte výdajové paušály, doporučuji zkontrolovat jejich uplatnění. V případě nalezení chyb doporučuji podat dodatečné přiznání. V případě, že podáte dodatečné daňové přiznání sami – dříve než Vás osloví finanční úřad – vyhnete se 20 % pokutě. Pro lepší pochopení zdaňování doporučuji přečíst materiál o zdaňování finančních poradců. Rovněž mohu pomoci při podávání dodatečných přiznání a při případné kontrole ze strany finančního úřadu. Poradci se na mne kdykoliv obrátit veřejně zde v komentářích nebo i v soukromé zprávě.

Děkuji za rozhovor

Máte také máslo na hlavě? Budete podávat dodatečné daňové přiznání? Jak hodnotíte postup pojišťoven a finančních úřadů?

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account