Kalkulačka investice
Zdroj: pixabay.com

Lidé, kteří nevyhledávají zvýšené investiční riziko, dávají přirozeně přednost dluhopisům. Dluhopisy jsou pro ně bezpečnou volbou, jak zhodnotit volné prostředky.  Oceňují u nich především srozumitelnost a předvídatelnost (předem známý výnos a délku investice).

Přímo nebo do fondu?

Na trhu existují dvě možnosti, jak investovat do dluhopisů – napřímo, tzn., že investujeme do dluhopisů vydaných státem nebo firmou, nebo prostřednictvím dluhopisového fondu. Obě možnosti mají svá pro a proti. Skupina Amundi se rozhodla spojit výhody obou řešení a uvedla na trh fond Buy & Watch, jenž je vhodným řešením pro ty, které současná situace na dluhopisovém trhu zneklidňuje. Ta je totiž kvůli některým korporátním dluhopisům méně důvěryhodných firem tak znepokojující, že se do jejího řešení vložila i Česká národní banka.

Na českém trhu se v posledních několika letech objevila řada dluhopisů lákající investory na vysoké zhodnocení. Velmi často se jednalo o dluhopisy firem, jež v našich podmínkách měly krátkou historii, nebyly zcela transparentní a často neměly ani žádný rating. V současné době se touto problematikou zaobírá i ČNB, která se snaží najít vhodný způsob regulace.

Sázka na jednu kartu

Myšlenka emitovat korporátní dluhopisy menších firem je jednoduchá: investor si koupí dluhopis, u kterého předem zná konkrétní výnos v určitém časovém horizontu. Většina investorů si však neuvědomuje rizika spojená s nakupováním  dluhopisů konkrétních společností. Jedná se o sázku na jednu kartu a investor tak může ztratit celou svou investici.

To u standardního dluhopisového fondu nehrozí. V jeho portfoliu najdeme desítky dluhopisů. Případné selhání jednoho dluhopisu tak fond neohrozí. Zásadní výhodou oproti přímé investici je diverzifikace – tedy rozkládání investičního rizika na vícero aktiv, s čímž souvisí i výhoda možných změn v daném portfoliu fondu.

Současně mají otevřené podílové fondy i příznivý daňový režim – stačí aktiva držet alespoň tři roky a výnos je pak osvobozen od daně z příjmů. Naproti tomu u investování do konkrétních dluhopisů jsou výnosy z kupónu poníženy o 15procentní srážkovou daň. Nevýhodou standardního dluhopisového fondu je absence informace o výnosu. Investoři tak dopředu nevědí, jakou výkonnost fondu mohou očekávat.

Výnos a diverzifikace

Amundi ve fondu Buy & Watch kombinuje to nejlepší z obou světů. Nabízí nejen výhodu předem stanoveného výnosu, ale také široce diverzifikované portfolio korporátních dluhopisů, u nějž navíc silný tým kreditních analytiků kontinuálně sleduje hospodaření jednotlivých emitentů a jejich finanční situaci. Z činnosti nakupování a bedlivého pozorování vývoje tak vyplývá i název fondu.

V případě fondu Amundi investoři dopředu znají výnos do doby splatnosti, který je nyní odhadován okolo tří procent ročně. Konečný výnos bude ale záviset zejména na vývoji nákladů na měnové zajištění CZK/EUR. Výkyvy kurzů jsou tudíž zajištěny do české koruny, což je další z předností tohoto fondu. Jeho portfolio tvoří na 70 pečlivě vybíraných dluhopisů z celého světa. Jedná se o státní i firemní dluhopisy, které mají splatnost kolem šesti let.

Investiční horizont

Fond Amundi Buy & Watch je určen pro všechny investory, kteří uvažují o investici s horizontem šesti let a nevyhledávají varianty se zvýšeným rizikem. Zároveň zde získají dopředu údaj o tom, kolik jim investice do fondu vynese. A k tomu kvalitní diverzifikaci svých aktiv.

Cílem fondu je držet tyto dluhopisy až do splatnosti. Nicméně investiční tým na denní bázi monitoruje možná rizika a v případě změny výhledu na některý titul i aktivně zajišťuje, případně nahrazuje určitou pozici v portfoliu fondu. Výhodou tohoto přístupu je relativně přesný odhad budoucího výnosu pro klienta.

Zdroj: Amundi

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account