AVANT IS pro své klienty v roce 2020 založila 19 nových investičních fondů, což představuje z celkového počtu 45 fondů vzniklých v České republice více než 40% podíl, čímž AVANT potvrzuje dobré jméno a důvěru ze strany zakladatelů, investorů i finančních poradců. Možnosti spolupráce pro poradce najdete na www.avantfunds.cz/cs.

Možnosti fondů kvalifikovaných investorů se rekordně rozšířily

V roce 2020 bylo založeno 45 nových investičních fondů kvalifikovaných investorů (FKI), což je od začlenění této formy kolektivního investování do legislativy České republiky největší růst. FKI tak potvrdily své místo a přidanou hodnotu pro investory i českou ekonomiku. Jejich výhodou je vyšší míra flexibility při stanovování investiční politiky a limitů, nicméně podléhají obdobné kontrole nakládání s majetkem jako retailové fondy kolektivního investování. FKI jsou tak bezpečnější než např. korporátní dluhopisy, zároveň nabízejí výrazné daňové výhody. Většinu fondů spravují 3 investiční společnosti: Conseq, Amista a leader trhu AVANT, který ale spravuje více fondů než dva uvedení konkurenti dohromady, aktuálně 75 investičních fondů. Dalším 20 investičním fondům poskytuje AVANT služby administrátora, pokrývá tak téměř 40 % všech FKI v České republice.

Důvody takto dominantního postavení tkví v mnoha oblastech činnosti AVANTu, nicméně lze zmínit zejména ty, které představují příležitost pro finanční poradce.

Dlouhodobost vztahů a úspěchů

AVANT od roku 2007 pomohl stovkám investorů ke zhodnocení jejich majetku a úspor, získal zkušenosti a odbornost na nejvyšší profesionální úrovni, reference klientů a partnerů vedly k rozvoji vztahů, na jejichž základě mohou poradci spolupracovat s AVANTem s důvěrou.

Nejširší portfolio fondů a AVANT FLEX

V 95 investičních fondech je majetek přes 50 miliard různého typu, zaměření a rizika. Největší podíl tvoří nemovitosti všech druhů, ale investovat lze i do obrazů, mincí, české whisky, energetiky. Jistou překážkou je u FKI požadavek na minimální vklad ve výši 1 mil. Kč, kterou ale AVANT výrazně snižuje možností zainvestovat tuto částku až do 10 rozdílných investičních fondů. Poradci tak mohou doporučit klientovi vyvážené a diverzifikované portfolio aktiv.

Prioritní investiční akcie a zkušenosti zakladatele fondu

U většiny otevřených fondů AVANTu zajištuje klientům tzv. redistribuční mechanismus garanci minimálního zhodnocení až do výše fondového kapitálu zakladatele fondu, např. developera, který do fondu vkládá know-how, majetek, projekty a finanční prostředky. Oproti retailovým nemovitostním fondům tak prioritní investiční akcie poskytuje přednostní podíl na zisku a sekundární podíl na ztrátě. Tento výjimečný produkt AVANTu byl potvrzen i analýzou renomované poradenské společnosti Ernst & Young.

Marketingová podpora fondů

AVANT pravidelně prezentuje otevřené investiční fondy investorům a poradcům, i díky investiční konferencím vznikla platforma vzájemné spolupráce mezi fondy. Inovativní přístup, např. FundsBook, zdůrazňuje silné stránky konceptu AVANTu, že za jednotlivými fondy stojí konkrétní lidé, reálná aktiva, tvořivá práce a úspěch.

Respekt k práci poradců

AVANT poskytuje zprostředkovatelům největší podíl na odměnách, např. princip 100 % vstupních poplatků, neustále pracuje na zjednodušení postupů a zpřehlednění reportingu. Vlastní webová aplikace AVANT Portál byl vyvinut ve spolupráci s klienty a poradci.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account