Moventum a.s. , sesterská společnost lucemburské společnosti Moventum S.C.A., vybavená licencí OCP, je od nedávna aktivní v Česku. Moventum se zaměřuje především na to, aby dalo poradcům k dispozici co největší výběr fondů a ETF a dále možnost ve spojení s různými modely účtů nabízet optimální a nezávislé poradenství.

Výsledek nám dává za pravdu, během krátké doby přešlo na platformu mnoho nových poradců. Téma, které se přitom stále vrací: poplatky za služby a jak je poradci mohou perfektně využít.

Makroekonomické podmínky v České republice jsou velmi dobré, lze očekávat udržitelný hospodářský růst. Soukromí investoři stále více poptávají produkty k tvorbě majetku, vzhledem k nízké úrovni úroků především atraktivní alternativy k bankovním vkladům. Nabídka fondů a správy majetku od skupiny Moventum, která je investorům v České republice k dispozici ve spolupráci s finančními zprostředkovateli, obsluhuje stále rostoucí poptávku investorů.

Moventum jako platforma „all in one“ nabízí největší možný počet fondů, ETF, akcií a Bonds. Více než 450 asset manažerů nabízí svoje fondy přes Moventum. Díky této rozmanitosti ve spojení s širokým výběrem modelů účtů a flexibilních modelů poplatků je Moventum atraktivní pro vysoce kvalifikované poradce.

Andreas Pál, viceprezident Sales Moventum S.C.A. a CEO společnosti Moventum a.s., chce spolupráci s poradci zintenzivnit a v rozhovoru mluví o zvláštním vztahu mezi Moventem a zprostředkovateli.

Ostatní sázejí na přímý prodej, vy na poradce. Proč?

Z našeho pohledu je pro úspěch investice rozhodující a důležité, když poradce svého zákazníka skutečně zná, umí odhadnout jeho pravé potřeby možná i z vlastní zkušenosti a pak doporučí to správné. To mnoho investorů samo nezvládne vůbec a roboadvisor jen částečně. Přitom je důležité, aby poradci měli také volný prostor pro poradenství a neuvízli jen v regulatorním zpracovávání. Tento volný prostor vytváříme my.

Poradci jsou vystaveni tlaku ze strany regulace…

Ano, zprostředkovatelé finančních investic to nemají lehké. Evropské dozorčí orgány po finanční krizi výrazně zostřily regulační požadavky a například ve směrnici EU o trzích finančních nástrojů MiFID II. formulovali jeden detail. Tak se zde větší pozornost věnuje mimo jiné nákladům a provizím. Musí se prokázat, že všechny produkty, které zprostředkovatelé nabízejí, odpovídají individuálním cílům a potřebám každého jednotlivého klienta. To je velmi náročné. Současně to ale natrvalo přispívá k udržení důvěry klienta nebo k jejímu zpětnému získání. Protože dobré poradenství je to, co přesně zapadá mezi produkt a zákazníka.

Provize jsou považovány za střet zájmů.

A proto jsou také poplatky za služby tou pravou alternativou. Zatímco provize jsou pro zákazníky zpravidla jen těžko pochopitelné, za poplatky za služby stojí konkrétní výkony. Poradci přitom ale musí přemýšlet o své práci nově a přepočítávat ji na náklady. Co je moje práce, jakou nadhodnotu můj zákazník získá mým prostřednictvím, a jako následek toho: co za to mohu účtovat? U plateb provizí měli nezkušení zákazníci často dojem, že poradenství nic nestojí. Nyní musí zprostředkovatelé svým zákazníkům věrohodně vysvětlit, že tomu tak není.

To zní, jako by to bylo pro poradce velmi náročné. Mají poplatky za služby také něco pozitivního?

V každém případě. Poradci jsou u řešení s poplatky za služby nezávislí na provizích a při výběru produktů už se nemusí rozhodovat mezi všemi možnostmi. Otázka, co je dobré pro mého zákazníka a současně dobré pro moji vlastní peněženku, pak přestává být rozhodující. Střet zájmů při výběru finančních produktů odpadá. Poradenství zase může být zábava.

Co to znamená konkrétně?

Vztah mezi poradcem a zákazníkem se může podstatně zlepšit, když se poradci prezentují svým zákazníkům s diferencovanou nabídkou služeb. Ta může obsahovat různé informační nabídky jako osobní rozhovory nebo newslettery. Přitom musí být jasné, že ten, kdo chce více služeb, musí zaplatit více.

Moventum využívá poplatky za služby?

My se již mnoho let pohybujeme po celém světě na mnoha různých trzích a v naprosto odlišných právních systémech. Známe proto všechny druhy úhrad, jejich výhody a nevýhody. A můžeme je všechny modelovat, poskytneme poradci tedy to, co je pro něj vhodné. Poplatky za služby nejsou u Moventa nic nového, to praktikujeme již přes patnáct let. My se považujeme za průkopníka poradenství s poplatky za služby v Evropě s příslušnou expertízou.

Jak vysoký je podíl zprostředkovatelů, kteří se svými zákazníky uzavřeli dohodu o poplatcích za služby?

Na českém trhu máme dnes již asi u 30 procent zákaznických účtů poplatek za služby poradce. Předpokládám, že tento podíl v příštích letech signifikantně poroste, v neposlední řadě proto, že o tomto tématu veřejnost stále více diskutuje a také ETF jsou stále populárnější.

Jaké výhody v tom vidíte?

Investoři mohou ihned vidět, za jakou službu jejich zprostředkovatel účtuje jakou částku. To zajišťuje jasné vztahy a větší transparentnost. Tak se mnohem spíše začne poradenství uznávat a považovat za službu.

Jak vysoký je v průměru poplatek za služby u Moventa?

Výše poplatků za služby se pohybuje v průměru asi kolem jednoho procenta plus daň z přidané hodnoty – vztaženo na spravovaný objem. Naši obchodní partneři jsou samozřejmě naprosto nezávislí v tvorbě poplatku za služby a mohou si jej nastavit v rámci daného rozpětí individuálně. Zjistili jsme, že mnoho našich obchodních partnerů si pro své poradenské služby zpracovalo vlastní ceník.

Jak se daří přechod od provize za uzavření na poradenství s poplatkem za služby?

Tato změna je samozřejmě výrazným zásahem do existujícího obchodního modelu poradce. V praxi se ukázalo, že většina poradců v prvním kroku převede jednu část svého poradenství na poplatek za služby (service fee) a potom v průběhu času více a více přechází na tento model, když se poradci o výhodách přesvědčí. Na základě našich dlouholetých zkušeností v této oblasti jsme samozřejmě rádi nápomocni a jsme poradcům k dispozici, abychom jim pomohli, mají-li otázky. Samozřejmě vždy budou i produkty a poradenství, u nichž je vhodnější provize za uzavření, a proto je podle mého názoru pro mnoho poradců vhodný hybridní model s poplatkem za služby i provizí za uzavření.

Jaké novinky mohou poradci a zákazníci u Moventa očekávat?

Teď tu máme něco ve vývoji a brzy přijdeme na trh s mnoha novinkami. Chtěl bych namátkou zmínit jen několik podstatných témat. Jako například výhodnější nákup a prodej ETF a obchodování ETF ve zlomcích, což má za následek, že lze investovat i do spořicích plánů v ETF. Pracujeme intenzivně na digitálním otevření účtu a modernizaci našeho MoventumOffice, systému, s nímž pracují naši poradci. Pro naše zákazníky jsme v letošním roce již udělali krok směrem k bezpapírové komunikaci tím, že jsme spustili elektronickou schránku v Moventum account view. Moventum account view je samozřejmě k dispozici v českém jazyce. To je jen stručný nástin několika bodů, ve vývoji je toho ještě o něco více.

Jaké budou Vaše další kroky v Česku?

Chceme především ukázat svoji přítomnost a po téměř dvou letech bez licence jasně vyjádřit, že se hlásíme k českému trhu. Zakrátko zaměstnáme sales manažera pro Česko, který samozřejmě pochází z Česka a bude podle toho skvěle pečovat o naše obchodní partnery a získá pro Moventum nové partnery. Také naše zázemí v Brně se má v průběhu příštích měsíců dále vylepšovat. Potom budeme vystavovat na konferenci FINfest EFPA v listopadu v Praze. Máme dva workshopy a já se zúčastním diskuse u kulatého stolu o tématu investičních platforem. Velmi by mě potěšilo, kdybych na této akci potkal své obchodní partnery a přirozeně také mnoho zájemců.

—————————————————————————————————————————

Skupina Moventum se specializuje na poskytování služeb cenných papírů kolem investičních fondů. Moventum nabízí finančním zprostředkovatelům, institucionálním investorům a NGO uživatelsky vstřícnou webovou platformu cenných papírů pod názvem MoventumOffice, která je obchodně zaměřená na investiční fondy, rovněž správu majetku vázanou na fondy a rozmanité služby v souvislosti s péčí o zákazníky orientované na fondy.

Fondová platforma umožňuje finančním zprostředkovatelům a institucionálním investorům přístup k více než 7.000 fondů z více než 450 fondových společností, využití možností analýz, výkazů a podpůrných nástrojů. Investoři, kteří jsou v péči finančních zprostředkovatelů, dostanou prostřednictvím Moventum AccountView přímý online přístup k úplnému přehledu o transakcích, stavech cenných papírů a hotovosti a elektronickou schránku.

Skupina Moventum kromě toho umožňuje institucionálním investorům kompletní outsourcing vypořádání obchodů s cennými papíry, aby si svůj back office mohli uspořádat upravitelně, bezpečněji a stabilněji. Mnoho služeb je k dispozici jako řešení white label a lze je vizuálně přizpůsobit podle image partnera.

Zdroj: Moventum

 

 

 

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account