„Co mají společného náhrada škody a likvidace pojistných událostí? Prolínání nároků z různých pojistných smluv. To je potenciál, který v problematice je,“ upozornil účastníky svého workshopu na FINfestu Lukáš Kaplan z EUCS. „Klienti od vás očekávají řešení nároku z životních pojistek, ale málokdo bude očekávat plnění například z odpovědnostních pojistek.“

Otázkou podle něj také zůstává, zda je podřízený pojišťovací zprostředkovatel oprávněn řešit nároky z pojistných smluv za klienta. „Dnes má takové oprávnění standardně pojišťovací makléř, ale PPZ je v šedé zóně, pokud pomáhá klientům jejich nároky řešit,“ dodává.

Pojišťovna nebo znalec?

Společnost EUCS je na trhu finančního poradenství a pojišťovnictví od roku 2012. Know-how vytváří tým analytiků, právníků, likvidátorů a soudních znalců. Za dobu své působnosti vyřešili kolem 900 sporů s pojišťovnami. „Poměr mezi posouzením případu a řešením je poměrně negativní. To nás vedlo k tomu, že podporujeme prevenci. Snažíme se předcházet sporům tím, že připravujeme pro poradce analýzy, aby uměli lépe doporučit a vybrat produkty svým klientům. Pomáháme jim řešit samotné likvidace pojistných událostí a zastupujeme klienta od počátku do konce ve spolupráci s našim advokátem a likvidátorem.“

Nároky za klienty uplatňují na základě plné moci. „V praxi jdou lépe řešit spory, u kterých jsme od samého počátku. Zejména u odpovědnostních vztahů je problematika složitá a klient, případně poradce, mohou udělat spoustu chyb,“ říká Kaplan.

Zástupci EUCS často řeší pojistná plnění za úraz nebo invaliditu ze životního pojištění. „Problematika takové škody se ovšem prolíná s pracovním úrazem, dopravní nehodou, úrazem při sportu, následně se plnění prolíná s pojištěním odpovědnosti zaměstnance, s občanskou odpovědností nebo s pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla. Obdobně se plnění prolíná v problematice plnění z pojištění domácnosti nebo nemovitosti. Zde může být škoda hrazena případně z občanské odpovědnosti, z odpovědnosti Společenství vlastníků jednotek či podnikatele.“

Jako jeden z příkladů prolínání škod z pojistných smluv a nástrah při laickém řešení pojistné události uvádí úraz cyklisty na komunikaci. „Jedná se zde o vyčíslení bolestného, které nevyčísluje pojišťovna, ale znalec. Pojišťovna vyčíslení samozřejmě pro sebe interně udělá, ale v případě zpracování znalcem dochází k velkým finančním rozdílům. Nebo škoda, kdy cyklista porazí na přechodu chodce. Zde je možné řešení škody z odpovědnostní pojistky cyklisty. Poškozený chodec má současně nárok na plnění ze svého životního pojištění.“

Poradce nebo advokát?

Lukáš Kaplan říká, že v případě využití služeb EUCS poradce eliminuje možnou ztrátu reputace. „Klient očekává řešení a vy nejste profesionál, a tak hrozí riziko škody, na které nefunguje vaše pojištění odpovědnosti zprostředkovatele. Advokát má sjednáno pojištění odpovědnosti a v případě škody je krytý pojištěním. Můžete to samozřejmě řešit samostatně, ale pokud se něco nepovede, za kým klient půjde? Pokud náhradu škody z pojištění bude řešit sám poradce, půjde klient za poradcem. Pokud je nárok uplatňován profesionálem, likvidátorem, který zná procesy, je proces řešení rychlejší – dokáže předložit dokumenty v požadované podobě, a to ušetří čas. Pokud je také klient zastupován advokátem na základě plné moci, v pojišťovně je případ řešen někým zkušenějším. Pro poradce to znamená úsporu času, zvýšení profesionality, zvýšení pojistného plnění a provize od nás za doporučení klientů. Navíc spokojený klient může přivést nové klienty. Pokud někomu dobře vyřešíte škodu, on se o tom zmíní.“

Pro profesionální řešení pojistných událostí založili koncept rozvoje regionálních Center odškodnění. Podporují tak poradce, kteří chtějí klientům nabízet komplexní podporu při řešení pojistných případů. „Podpora spočívá ve zveřejňování článků v regionálních médiích či na Facebooku,“ uvádí Lukáš Kaplan. „Pokud se bude o konkrétních případech psát v regionálních denících a budou psány námi a vámi, budou se na vás obracet další klienti. Podporujeme osvětu v místních lékařských zařízeních, pořádáme přednášky pro personál nemocnic. Pokud tyto aktivity zastřešuje finanční poradce, tak je to podpora jeho know-how v rámci daného regionu.“

 

Prezentaci workshopu naleznete zde.

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account