Akciové trhy lámou rekordy, výnosy z dluhopisů na nejnižší úrovni, záporné úrokové sazby, Afghánistán, změna klimatu a technologický pokrok. Co mají tato témata společného? Každé téma nabízí příležitosti nebo vzbuzuje strach, každé téma může mít vliv na investiční rozhodnutí a výkonnost. O každém z těchto témat je možné náruživě diskutovat a analyzovat ho. A na každé z těchto témat se klienti ptají poradců – a ti by měli dát věrohodnou odpověď. Ta se však může velmi lišit v závislosti na vybraných produktech.

Výzkumy v oblasti neurofinancí nebo také odvozená data v oblasti behaviorálních financí ukazují, že lidé – klienti – přisuzují tématům velmi odlišnou důležitost. Neexistuje jedno nadřazené téma. Zatímco jeden klient považuje za nebezpečí změnu klimatu, jiný ji vnímá jako příležitost. Poradce tedy musí mít na každou otázku vhodnou odpověď. Aby to poradci dokázali, jsou nuceni se zabývat produkty do detailu, číst a studovat zprávy o výzkumu i související informace – a tím spíše, čím více nejrůznějších produktů od ETF přes dluhopisy, akcie až po fondy má poradce alokovaných v portfoliích klientů.

Tato témata jsou nejen velmi rozdílná, ale i dopady na různé produkty sahají od možného pozitivního efektu přes neutrální až k silně negativnímu. Poradce by to měl vidět a být schopen zodpovědět všechny možné otázky na tato témata. Obtížný úkol. Navíc musí poradce za své odpovědi převzít zodpovědnost. Jaká je ale správná odpověď na otázku ohledně dopadů změny klimatu na akcii firmy XY?

Pokud se použije méně produktů, úsilí se výrazně sníží. Nebo se místo mnoha jednotlivých produktů použije produkt v oblasti správy majetku. Výhoda: zde se o všechny tyto otázky stará asset manažer. Poradce vystupuje vůči klientovi mnohem uvolněněji, protože on sám nemusí vyhledávat informace, analyzovat je a být za ně odpovědný.

Kromě výhod, týkajících se veškerých informací a reportů o produktech, je také mnohem jednodušší provádět změny. Pro správu majetku je zapotřebí jednorázová žádost a podpis pod mandátem ke správě majetku. Tím má klient v konečném důsledku zainvestováno do mnoha ISINů. Kromě toho se výrazně snižuje odpovědnost,  protože při zprostředkování smlouvy o správě majetku se nejedná o poradenství, pro něž je nutné povolení.

Aktivně řízená portfolia si vedou obzvláště dobře proti jednotlivým akciím nebo dokonce jednotlivým ETF. Protože ačkoliv jsou ETF opakovaně chváleny za stabilní výkon a nízké náklady, představují pouze indexy. Stoupáte s nimi, ale s nimi také padáte… Samozřejmě je to správně: Kdo spoléhá na jediný aktivně spravovaný fond, nese riziko. Dokonce a hlavně v případě, když se jedná o dobře prodávané fondy jednotlivých hvězdných manažerů.

Kdo ale využívá portfolio sestavené z různých aktivních fondů, ten riziko snižuje. Pokud je výběr fondu také pravidelně kontrolován, je bezpečnost ještě vyšší. Asset manažeři, kteří sledují trhy a jednají adekvátně, mohou u klesajících trhů riziko ztráty výrazně omezit. Z pohledu poradce jsou portfolia stejně jednoduchá, jako jsou ideální pro mnoho klientů. V tomto ohledu se zde zájmy klientů i poradců perfektně potkávají.

 

Komentář Andrease Pála, viceprezidenta AT & CEE společnosti Moventum a CEO společnosti Moventum a.s.

 

Více najdete na www.moventum.lu

 

O firmě Moventum:

Moventum S.C.A. je již více než 20 let nezávislý partner poskytovatelů finančních služeb jako jsou poradci a správci aktiv i institucionální klienti a asset manažeři z celého světa. Digitální platforma „MoventumOffice“ umožňuje přístup k více než 10 000 fondů, ETF a k dalším cenným papírům. Kromě toho zde mohou finanční poradci zakládat investiční účty pro svoje klienty, zadávat pokyny  k nákupu a prodeji, využívat nástroje v oblasti analýz, reportingu a podpory. Institucionální klienti mohou využívat veškeré doplňkové služby společnosti Moventum a díky nim tak spravovat kolektivní a individuální obchodní účty. Pro správce aktiv nabízí škálu fondových služeb od registrace a převodní služeby po vedení účetnictví fondů a jejich administraci.

Společnost Moventum a.s. byla založena v roce 2017 a v roce 2019 obdržela licenci obchodníka  s cennými papíry. Od té doby mohou být v České republice využívány kompletní služby Moventum S.C.A., sem patří i cenově výhodné nákupy ETF fondů pro jednorázové investice a pravidelné investování. Moventum a.s. funguje také jako introducing broker pro zahraniční správce aktiv bez vlastní licence OCP.

Moventum Asset Management S.A. (Moventum AM) je dceřiná společnost firmy Moventum S.C.A. Od roku 2019 Moventum AM spravuje vlastní střešní fondy Moventum a individuální mandáty jako součást správy aktiv.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account