V průběhu října první dvě pojišťovny aktualizovaly pojistné podmínky pojištění vozidel. Důvodem bylo zpřesnění rozsahu pojištění a poskytovaných služeb z pohledu majitelů elektromobilů. Lze očekávat, že k podobným úpravám v následujících měsících přistoupí i další.

Pojďme projít všech pět oblastí, které jsou v souvislosti s pojištěním elektrovozů nejčastěji diskutovány, od předmětu pojištění přes asistence a cenu až k míchání pojištění vozidel a majetku jako důsledek hledání způsobu odlišení se od konkurence.

1)     Předmět pojištění

U specifických částí elektromobilů jako je vysokonapěťová baterie nikdo nemůže pochybovat o tom, že je součástí vozidla a je tedy pojištěna v rámci havarijního pojištění pro případ ujednaných rizik.  Nejasnost může vzniknout u movité výbavy vozidla. Přestože tradiční formulace „pojištěným vozidlem je tuzemské vozidlo uvedené v Pojistné smlouvě včetně výbavy standardně dodávané výrobcem vozidla“ zahrnuje např. přenosný nabíjecí kabel, nemusí obsahovat některé důležité díly, které si následně zakoupil majitel. To je důvodem, proč pojišťovny rozšiřují definici předmětu pojištění např. o „přenosný nabíjecí kabel vč. proudové ochrany, redukcí a adaptérů, juice booster kabelu aj. určených k dobíjení elektromobilu nebo plug-in hybridu“.

2)     Asistence

Nejlevnější varianty asistence nemusí obsahovat pomoc při poruše. Ani u vyšších variant nemusí být zřejmé, zda je pojištěna situace, kdy vozidlu „dojde šťáva“. Jistotu má klient v okamžiku, kdy za poruchu je považována i „chybná obsluha“. Špatný odhad výdrže je chybnou obsluhou a nárok na odtah tak vzniká. I u takto širokých definicí lze očekávat, že pojišťovny zařadí jako konkrétní příklad i vybití baterie a explicitně budou definovat nárok, například odtah k nejbližší (samozřejmě funkční) veřejné dobíjecí stanici.

Někteří fandové elektromobility by uvítali, kdyby jim při nepojízdnosti jejich vozu bylo garantováno zapůjčení elektromobilu jako náhradního vozidla. Zastoupení elektromobilů v portfoliu půjčoven a autoservisů je ale logicky nízké či dokonce nulové. Vyšší pořizovací cena by navíc vedla k vyšší ceně asistenčních služeb. Garanci elektrického náhradního vozidla tak ještě několik let nikdo nebude nabízet a texty v podmínkách se omezí na nezávazné „v rámci možností zajistíme náhradní osobní automobil rovněž na elektrický pohon“.

3)     Požár vs. samovznícení

V diskuzích u videí o elektromobilech se objevuje další praktický dotaz majitelů elektroaut. Je riziko požáru v rámci pojištění přírodních událostí/živlu chápáno i jako požár vzniklý v rámci vozidla při jeho provozu (tzv. samovznícení)? Tento dotaz se nemusí týkat pouze elektromobilů a jejich vzplanutí např. v prostoru baterie, ale i konvenčního vozidla s požárem vzniklým v prostoru spalovacího motoru.

V současných podmínkách pojištění se lze setkat se všemi třemi přístupy:

  • Definice požáru vylučuje samovznícení („požárem se rozumí oheň vzniklý mimo vozidlo“)
  • Definice požáru nevylučuje samovznícení („požár je oheň, který vznikl mimo určené ohniště“)
  • Definice požáru není uvedena, a tedy není samovznícení vyloučeno

Protože v podmínkách mohou být uvedeny i jiné výluky aplikovatelné na samovznícení (škoda způsobená technickou závadou vozidla, nevyhovující technický stav vozidla, odpovědnost jiné osoby – tj. výrobce atd.), lze očekávat že pojišťovny v budoucnu pojem samovznícení a jeho krytí zpřesní.

4)     Cena

Pojišťovny v rámci stále detailnější segmentace stanovují cenu s přihlédnutím k čím dál více parametrům. U elektromobilů pojišťovny naráží na problém nejednotného stanovení výkonu uvedeného v technickém průkazu vozidla. Hodnoty u různých značek jsou nesrovnatelné.

Narůstající počet elektromobilů v portfoliu umožní pojišťovnám otestovat hypotézu, že nadprůměrná vybavenost různými asistenty se promítá do nižší škodovosti. Podobně ale pojišťovny z nákladů na opravu elektromobilů ověří, zda je i nadprůměrná cena náhradních dílů a hodinová sazba. Mnohem větší vliv ale má kvalita řidiče (bonus/malus) a expozice vůči riziku (roční nájezd). Tyto dva parametry ve stanovení cen výrazně dominují před ostatními.

5)     Majetek ve vozidle, vozidlo v majetku

Nadpis možná někomu připomněl slavný snímek Císařův pekař – Pekařův císař. Zatímco ve filmu záměna rolí fungovala výborně, míchání předmětu pojištění v pojistných smlouvách je spíše komplikací.

S provozem elektromobilu souvisí i další vybavení, které není dopravováno ve vozidle, ale je napevno zabudované nebo běžně ponechávané doma. Nejčastěji se jedná o domácí dobíjecí stanice, wallboxy nebo třeba i související fotovoltaickou elektrárnu umístěnou na střeše rodinného domu.

Dříve pojišťovny v majetkovém pojištění vylučovaly díly a součástky vozidel. V současnosti již toto omezení nové produkty nemají, a tak není třeba přidávat pojištění věcí umístěných v nemovitosti jako součást pojištění vozidel. Díky tomu neplatí majitel za danou věc dvakrát a samozřejmě majetkové pojištění rozsahem pojištěných nebezpečí poskytuje vybavení mnohem širší ochranu.

Stejně nevhodné by bylo v rámci pojištění majetku pojištění auta zaparkovaného v garáži. Zákon o distribuci požaduje po poradcích odborný přístup a analýza potřeb vyplývající z vlastnictví vozidla je odlišná od analýzy potřeb vyplývající z vlastnictví nemovitého majetku a jeho movitého vybavení.

 

Zdroj: Pillow

 

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account