Zatímco v pojištění pro případ smrti či invalidity je obtížné vymyslet něco nového, oblast závažných nemocí nabízí mnoho příležitostí pro inovace. Pokud se v některém připojištění produkty pojištění osob liší, pak jsou to právě závažné nemoci.

Pojištění, které do světa přišlo z Jihoafrické republiky, se již před mnoha lety zabydlelo v produktech pojištění osob. Na svém počátku obsahovalo pouze několik diagnóz a nejvíce se nabízelo ve formě akcelerace poloviny pojistné částky hlavního pojištění. Možná si vzpomenete na tarif NN0034 od Nationale Nederlanden, uzavíraný ke kapitálovému pojištění. Dnes již je podobná konstrukce historií a vyhrávají jiné trendy.

1)     Skupiny diagnóz pro násobné plnění

V roce 2022 snad již každá pojišťovna upravila pojištění závažných nemocí způsobem, který umožňuje opakovanou výplatu. Zatímco před 5 lety bylo normální, že po první diagnóze pojištění závažných nemocí skončilo, dnes je naopak standard pokračování. Při diagnóze se vyplatí peníze, dojde k ukončení diagnóz ze stejné skupiny a pojištění pokračuje dál.

Skupiny stanoví pojišťovny tak, že nemoci z různých skupin nejsou vzájemně korelované (nesouvisí spolu). Např. jednu skupinu tvoří rakovina (zhoubné nádory, nezhoubné nádory mozku a páteře, leukémie, …), další skupinu nemoci kardiovaskulární soustavy (infarkt, mrtvice, …) atd. Po první výplatě již není možné upravovat pojistnou částku, výše placeného pojistného zůstává stejná.

2)     Následky místo diagnóz

Souboj o nejvyšší počet diagnóz ukončila NN pojišťovna, následně se přidali i další (Pillow, Simplea). Pojišťovny přidávaly další a další diagnózy, pojištění bylo čím dál méně přehledné. Mnoho nemocí bylo a je nesmyslných, podmínky výplaty u některých položek nespočívají v diagnóze, ale ve stavu závislosti na péči jiné osoby. A tak se zrodila úvaha: co je více než 30, 40 nebo 50 diagnóz? Přece nekonečno.

Místo složitého a neúplného pojištění závažných nemocí se přechází na kombinaci pojištění nejčastějších závažných nemocí (obsahuje vždy trojici rakovina, infarkt, mrtvice) a pojištění závažných následků nemocí. Mezi následky je samozřejmě závislost na péči, ale i další stavy či operace (hluchota, slepota, operace srdce, transplantace, selhávání orgánů atd.) Není tak důležité, zda určitá diagnóza je na seznamu, ale jak závažný následek zanechá či způsobí. Proto se často hovoří o tom, že závažnými následky je pojištěno nekonečno diagnóz.

3)     Definice diagnóz

Ďábel je ukrytý v detailu a není definice jako definice. Problém bývá v odborném posouzení, která pojišťovna má jak širokou definici závažné nemoci či jejím následku. Některé analytické firmy ale již ve svých srovnáních mají i rating definic nejdůležitějších nemocí. Někdy je definice úzká a někdy široká. Někdo v pojištění rakoviny má rakovinu kůže zcela vyloučenu, jiný závažné fáze plní. Někdo při operaci srdce plní pouze za postup s rozříznutím hrudníku, jiný i za mikroinvazivní zákroky.  Odlišností je celá řada a je vidět, že méně kvalitních definic je lepší než mnoho nedostatečných.

Platí však, že příliš přející definice nemusí být ty nejlepší. Větší pravděpodobnost plnění znamená vyšší cenu. Pojištění má sloužit pro krytí skutečně závažných stavů, ne nemocí, které vystraší, ale neznamenají z hlediska schopnosti vydělávat žádnou újmu. Posuzovat pojištění pouze podle toho, jak vysoké procento se plní v případě rakoviny in-situ, se jednoduše nevyplácí.

4)     Sleva pro nekuřáky

Před lety novinka, dnes standard u poloviny pojišťoven a jejich počet bude přibývat. Cenové zvýhodnění pro nekuřáky je u závažných nemocí jedno z největších. Slevy jsou až 50 %, protože statistiky rakoviny plic a nemocí oběhové soustavy u nekuřáků jsou nesmlouvavé. Na vyspělých trzích neexistuje pojištění, které by cenu nerozlišovalo. V Česku je stále dost pojišťoven „smoker-friendly“. Za pár let se bude jednat už jen o jednu či dvě výjimky.

5)     Samostatné pojištění závažných nemocí

V západní Evropě, v Asii i Americe je běžné i samostatné pojištění závažných nemocí. Není bez zajímavosti, že i v Česku mají poradci možnost několika řešení. Pokud již klient má jiná rizika zajištěna např. rizikovým nebo investičním pojištěním, může si pojistnou ochranu rozšířit samostatným pojištěním závažných nemocí. Zatímco u životních produktů nelze sjednat pouze závažné nemoci (vždy musí být i složka pro případ smrti), pro produkty na bázi pojištění úrazu a nemoci to není problém. Až již se jedná o komplexní produkty (Pillow, Slavia) nebo samostatný produkt závažných nemocí (PVZP).

Závěrem

Pojištění závažných nemocí zažívá svůj „zlatý věk“ z pohledu produktových novinek a inovací. Vyspělé trhy si prošly podobným vývojem, ukázaly ale i na problémy vysoké rozmanitosti produktů. Z pohledu klientů a poradců se stala situace složitá a k většímu prodeji naopak přispěla standardizace definic.

K tomu došlo například v JAR nebo nám bližší Británii. Asociace zde publikuje standardní definice a na samotných pojišťovnách pak je, jaké nemoci a s jakým plněním zařadí do svého produktu. Spotřebitelé mají jistotu, že pojmem Rakovina myslí všichni totéž, zároveň se ale produkty v dalších parametrech odlišují. Tento stav je ale  v Česku ještě dlouho nepředstavitelný.

 

Zdroj: Pillow

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account