Minulý článek o trendech pojištění jsme končili zmínkou o spoluúčasti. Dnes se k ní vrátíme, protože i zde pojišťovny přišly s několika novinkami. Vytipovali jsme pět trendů, které výrazně mění pojištění vozidel i majetku.   

1)     Pojištění vozidel: fixní vs. procentní spoluúčast

Nedávno další pojišťovna oznámila přidání fixní spoluúčasti 5 tisíc Kč do produktu a potvrdila tak započatý trend: nevýhodná procentní spoluúčast postupně mizí z nabídky. Změně se nelze divit, procenta již mnoho klientů nepříjemně zaskočila a poradce pak musel rozčilenému klientovi vysvětlovat, proč místo očekávaných 5 tisíc musí zaplatit ze svého třeba dvojnásobek nebo trojnásobek.

Průzkumy ukázaly, že klienti si z informace „5 %, minimálně 5 000 Kč“ zapamatují fixní částku a nejsou schopni si představit, že 5 % může ve výsledku představovat mnohem vyšší částku. Například při škodě ve výši 200 tisíc (u současných vozidel není podobná škoda žádnou výjimkou) je spoluúčast rovných 10 tisíc. Současně procentní spoluúčast nedává z pohledu finanční gramotnosti smysl: klient pro plánování finanční rezervy potřebuje znát přesnou výši spoluúčasti. A to dokáže pouze s fixní hodnotou.

2)     Pojištění vozidel: nulová spoluúčast u havarijních rizik

Teprve budoucnost ukáže, zda bude trendem nulová spoluúčast u vybraných pojistných nebezpečí. Budou klienti chtít za zřejmou výhodu (při škodě nedoplatí ani korunu ze svého) platit vyšší pojistné?

S nulovou spoluúčastí se v současnosti lze setkat u třech typů krytí pojištěného vozidla. Dříve byla běžně, dnes již trochu méně, u doplňkového pojištění skel. Druhou oblastí jsou některá vybraná doplňková pojištění vozidla na limit, zejména střet se zvířetem s limitem, odcizení s limitem a přírodní události s limitem. Problémem pojištění s limitem ale je, že pokud je obvyklá cena vozidla vyšší než zvolený limit, klient při totální škodě dostane např. místo půl milionu jen 100 tisíc. Že ušetřil 5 tisíc na spoluúčasti, mu asi velkou radost neudělá, když mu bude scházet dalších 400 tisíc.  Třetí oblast s nulovou spoluúčastí představuje pojištění stejných rizik, již však na obvyklou cenu vozidla, tedy bez omezení limitem. V současnosti tuto výhodu nabízí pouze jediná pojišťovna.

3)     Pojištění majetku: stejná spoluúčast pro budovu a domácnost

Ještě před několika lety bylo běžné, že si klient mohl volit jiná rizika (jiný balíček) pro pojištění domácnosti a pro pojištění budovy. Na první pohled výhoda se ukázala jako nesmysl v okamžiku pojistné události. Klient nechápal, proč mu pojišťovna zaplatí pouze škodu na budově, a ne na jejím vybavení (nebo naopak). Již dávno si nepamatoval, jaký argument ho vedl k nastavení rozdílných rizik, a navíc tváří v tvář škodě by stejně důvod neakceptoval – vždyť kvůli němu nyní musí zaplatit významnou část škody ze svého.

A stejný problém může nastat se spoluúčastí. Nové produkty již automaticky nastavují stejnou spoluúčast pro domácnost i budovu. V okamžiku pojistné události tak klient není překvapen. U starších produktů ale může dojít k rozdílnému nastavení spoluúčasti. Z pohledu finanční gramotnosti neexistuje žádný důvod pro různé nastavení spoluúčastí. Domácnost i budova tvoří jeden majetek klienta, zaplatit je třeba celkovou škodu. Většina škod může zasáhnout vybavení i nemovitost, statistiky jsou neúprosné.

4)     Pojištění majetku: stejná spoluúčast pro všechna rizika

Přestože si klient ve smlouvě zvolí konkrétní výši spoluúčasti, bylo v minulosti běžné, že pro určitá pojistná nebezpečí byla spoluúčast stanovena odlišně, bez možnosti změny pojistníkem. Jednalo se tak o další překvapivé ustanovení, kterého si nemusel být klient vědom. Pojišťovny se jistily tím, že specifické spoluúčasti uváděly do pojistné smlouvy, ta i díky tomu narostla na neuvěřitelných 4 nebo 5 stran. Trendem je nyní mít jednu výši spoluúčasti pro všechna rizika.

I tak se stále lze u některých produktů setkat s překvapivým nastavením. Nejčastěji se jedná o navýšenou spoluúčast při povodni či záplavě. Výjimečně se specifická spoluúčast najde i u all-riskových pojištěních skel, přepětí na elektromotorech nebo v souvislosti s krádeží a úrovní zabezpečení. Moderní produkt ale již podobná nemilá překvapení nenabízí.

5)     Pojištění majetku: jedna spoluúčast na událost

Mnoho klientů bývá v okamžiku pojistné události nemile překvapeno dvojnásobnou spoluúčastí. Jak je to možné? Klient si ve smlouvě vybral spoluúčast 5 tisíc Kč, vodovodní škoda poničila volně stojící nábytek a koberce v hodnotě 30 tisíc Kč a stavební součásti (malby, vestavěnou skříň atd.) v hodnotě 35 tisíc Kč. Klient čekal plnění 60 tisíc (30+35-5), místo toho ale dostal vyplaceno pouze 55 tisíc. Důvodem je, že pojišťovna eviduje dvě pojistné události: na domácnosti a na nemovitosti. A na každou z nich aplikuje spoluúčast 5 tisíc Kč, plnění je tedy 55 tisíc (30-5+35-5).

Trendem, který k nám přišel ze zahraničí, je aplikace spoluúčasti na událost jako takovou, ne na pojistnou událost z pohledu pojistných podmínek. Je tedy jedno, kolik pojistných částek klient ve smlouvě stanovil (na budovu či stavební součásti, na domácnost, na vedlejší stavby), pojišťovna vyplatí peníze dle jeho očekávání, spoluúčast odečte pouze jednou.

Závěrem

Zatímco v havarijním pojištění mizí kombinovaná procentní spoluúčast a výsledná spoluúčast se tak efektivně snižuje, v pojištění majetku je naopak trendem posun od nulové spoluúčasti k hodnotě ve výši cca 5 000 Kč. Menší škody se z pohledu nákladů a úsilí nevyplatí klientům hlásit pojišťovně. Nenulová spoluúčast v majetku s sebou nově nese otázku, kolikrát bude spoluúčast aplikována při škodě na domácnosti i nemovitosti. Řešením je závazek pojišťovny použít spoluúčast pouze jednou na událost jako takovou.

 

Zdroj: Pillow pojišťovna

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account