Jedním ze základních parametrů pro výpočet ceny pojištění vozidel (povinné ručení, havarijní pojištění, doplňkových pojištění) je způsob užití vozidla. Přestože jednotlivé pojišťovny používají číselníky, které mají velký průnik, ne každý srovnávač na trhu obsahuje všechny potřebné hodnoty. Zatím.

Tato skutečnost představuje riziko pro poradce, klienta i pojistitele. Pokud například ve sjednávači schází volba Autopůjčovna a uživatel zvolí Běžný provoz, protože jinou možnost nemá, může to vést k problémům v okamžiku likvidace pojistné události. Této situaci lze předejít zavedením číselníku, který pokrývá prakticky všechny způsoby užití.

Pokud projdeme všechny produkty na trhu a příslušné číselníky užité vozidla, zjistíme, že existuje 8 hodně používaných typů užití a 4 doplňkové, méně užívané. Pokud by každý srovnávač na trhu pracoval buď se základními 8 nebo kompletními 12 hodnotami, došlo by k vytvoření standardu, díky kterému by poradci i klienti získali mnohem větší jistotu.

8+4 způsoby užití

Současný stav na českém trhu je také specifický tím, že naprostá většina produktů v podmínkách neobsahuje definici jednotlivých způsobů užití vozidla. Výklad pojmu uvedeného v pojistné smlouvě je ponechán na obvyklém vnímání jednotlivými stranami pojistné smlouvy. To samozřejmě může přinést některé sporné případy.

Návrh standardu tak zahrnuje i doporučený popis jednotlivých pojmů, který by měl být součástí nápovědy v rámci flow sjednání každého srovnávače a případně ho časem některé pojišťovny integrují i do pojistných podmínek. Mezi 8 základních typů užití vozidla patří:

 1. Běžný provoz
  Zahrnuje běžný provoz vozidel fyzických i právnických osob, tj. činností, které nejsou dále uvedeny samostatně.
 2. Autoškola
  Vozidla využívaná při výuce řízení motorových vozidel
 3. Historické vozidlo, veterán
  Vozidla na bílých značkách s veteránskou testací zapsanou v technickém průkazu nebo vozy na zelených značkách s průkazem historického vozidla.
 4. Půjčovna, carsharing
  Vozidla autopůjčoven a vozidla zahrnutá v programech sdílených vozidel, jako je např. Car4way, HoppyGo, Anytime, AJO, Autonapůl atd.
 5. Taxislužba včetně alternativních
  Vozidla užívaná k provozování taxislužby včetně alternativních služeb typu Uber, Liftago, Bolt atd.
 6. Přeprava nebezpečných věcí
  Vozidla používaná pro přepravu nebezpečného nákladu (známé jako ADR) jako jsou např. výbušniny, hořlaviny, toxické látky, infekční látky atd.
 7. Rozvoz zboží spotřebiteli, kurýr
  Vozidla kurýrních služeb a pro rozvoz zboží konečnému spotřebiteli, např. Košík, Rohlík, DoDo, DámeJídlo, Wolt atd.
 8. Vozidlo s právem přednosti jízdy
  Vozidla s právem přednosti jízdy, při plnění zvláštních úkolů používají sirénu či maják, např. vozidla policie, vězeňské služby, vojenské policie, obecní a městské policie, hasičů, důlní záchranné služby atd.

Někteří pojistitelé rozlišují i další 4 typy specifická užití vozidel, ostatní je řadí např. mezi vozidla s právem přednosti v jízdě nebo běžný provoz.

 1. Svoz komunálního odpadu
  Vozidla pro svoz komunálního odpadu
 2. Vozidlo údržby silnic
  Vozidla pro zabezpečení údržby a sjízdnosti komunikací
 3. Vozidlo ozbrojených sil
  Vozidla Armády ČR, Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky
 4. Vozidlo k přepravě cenin
  Vozidla (často pancéřovaná) určená k přepravě cenin

Současná míra standardizace

Poslední známý přehled číselníků užívaných jednotlivými srovnávači (B2B, B2C) byl vytvořen v červenci 2022. Je z něho dobře vidět, že dochází k doplňování základních 8 typů užití, která jsou pro správné obsloužení hlavních potřeb zákazníků praktickou nutností. Kompletní návrh standardu je ke stažení zde včetně možnosti přidat komentář či návrh na další vylepšení.

 

Standard číselníku užití vozidla

Zdroj: Pillow

 

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account