Česká asociace pojišťoven (ČAP) zpřístupňuje zdarma na svém webu aplikaci pro identifikaci povodňových oblastí. Každý občan si tak může pro účely pojištění nemovitosti snadno vyhodnotit nebezpečí výskytu povodní v konkrétní lokalitě na celém území ČR. Dříve byla tato zajímavá aplikace zpoplatněna.

Aplikace k identifikaci rizika povodně je umístěná na stránkách www.cap.cz od ledna 2009, doposud však bylo její využití provozovatelem zpoplatněno. „Statistiky nám potvrdily zájem veřejnosti o identifikaci rizikových míst, zároveň však upozornily i na to, že mnohé odradila cena za získanou informaci. Z toho důvodu jsme připravili s dodavatelem systému řešení, které umožňuje bezplatný on-line vstup do aplikace každému. Široká veřejnost tak dostává do rukou identický nástroj, jaký využívají pojišťovny při stanovování rizik, a každý si může například při koupi nemovitosti na celém území České republiky ověřit záplavové riziko lokality, ve které se nachází jeho nemovitost a tím i její pojistitelnost,“ vysvětluje výkonný ředitel České asociace pojišťoven Tomáš Síkora.

Největším přínosem systému pro určení záplavových území je informovanost občanů o možném nebezpečí vzniku povodně v dané lokalitě a jeho dopadu na pojištění majetku. Aplikace vyhodnocuje čtyři rizikové zóny. Za předpokladu, že vlastní klient nemovitost ve vyšší rizikové zóně (2 a více), lze předpokládat navýšení pojistného o rizikový příplatek. I v České republice existují lokality, které jsou z hlediska neúnosného rizika výskytu povodní nepojistitelné. Ty se vyskytují zpravidla ve 4. rizikové zóně. Takovou informaci pak ocení zejména ti, kteří o koupi nemovitosti v takové lokalitě zatím jen uvažují.

Jedinečný program na určení rizikových povodňových zón vznikal pro potřeby členských pojišťoven ČAP v etapách od roku 2001. Pokrývá celé území České republiky, respektive veškeré vodní toky, které jsou významné vzhledem k možnosti vzniku škody na majetku v důsledku zaplavení. Největších 210 měst je zmapováno velmi podrobně v podobě plánů měst a to v měřítku 1:10 000. Výsledná informace o pojistném nebezpečí na uživatelem zvolené adrese je poskytnuta formou „Rizikové zprávy“, která je systémem vygenerována a zpřístupněna ke stažení ve formátu PDF. Služba je určena výhradně pro nekomerční využití fyzickou osobou.

Jednotlivé záplavové zóny použité v aplikaci byly vytvořeny za použití nejrůznějších metodik, přičemž významnou roli sehrál i Geomorfologický regresní model poskytnutý renomovanou světovou zajišťovnou SwissRe. Celý systém je průběžně aktualizován o nové mapové podklady a datové údaje. Dodavatelem systému je společnost Intermap Technologies s.r.o.

Náhled na aplikaci


Odkaz na povodňovou mapu: https://riskportal.intermap.cz/

Zdroj: tisková zpráva ČAP

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account