Velký převis poptávky nad nabídkou nemá za následek jen výrazný růst cen nemovitostí v posledních letech, ale také silný tlak na kupující stranu, která snadno podlehne dojmu, že se musí rozhodnout okamžitě. Kupující by se přesto měl před finálním rozhodnutím poradit s odborníkem, který je schopen odhalit nedostatky nemovitosti. Pozdější reklamace je možná i u takzvaných skrytých vad, nicméně nebývá snadné domoci se odškodnění.

Pokud někdo koupí nemovitost a později objeví takzvanou skrytou vadu, má možnost ji vytknout vůči prodávajícímu (pětiletá lhůta dle ustanovení § 2129 odst. 2, občanský zákoník). Musí ale jednoznačně dokázat, že skrytá vada existovala již při koupi, ale projevila se až s užíváním domu, což nemusí být úplně snadné.  Protistraně je nutné vady oznámit okamžitě, jakmile se objeví.

„Pokud se skutečně jedná o skrytou vadu, má kupující právo žádat opravu, slevu z kupní ceny, v opravdu závažných případech odstoupit od smlouvy. Není-li mu vyhověno, může se obrátit na soud, musí pak ale unést důkazní břemeno,“ upozorňuje Lukáš Štrajt z právního oddělení společnosti M&M Reality.

Mělo by být samozřejmé, že kdo chce koupit nemovitost, měl by se dopodrobna seznámit s jejím stavem.  Mezi kupujícími ale probíhá „konkurenční boj“, který v řadě případů výrazně zkracuje rozhodovací čas a pod jehož tlakem mohou lidé jednat až zbrkle. Odborníci se shodují na tom, že „laik“ nemá šanci při běžné prohlídce nemovitosti všechny závady odhalit.

Lidé v některých případech nakupují nemovitosti, které si jen letmo prohlédnou a občas podepisují smlouvy stažené z internetu bez konkrétních informací o dané nemovitosti. Někteří z těch, co kupující nemovitost „na vlastní pěst“, dokonce ve spěchu podepíší, že se seznámili s faktickým stavem nemovitosti,  přestože vůbec neobdrželi záznam o technickém stavu budovy.

Zákon ani jedné straně realitního obchodu neukládá povinnost nechat nemovitost prohlédnout odborníkem. Záleží na každém, zda je ochoten investovat do technické inspekce. Tato částka ale představuje zlomek toho, co případná náprava  vážných skrytých závad. Ceny služeb technických inspektorů se pohybují v rozmezí od 3 do 15 tisíc korun.

Zdroj: M&M Reality

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account