Ceny nemovitostí v České republice během posledních několika let dramaticky rostly, nejnovější statistika uvádí, že v prvním kvartálu 2022 to bylo meziročně o 25 %. Na finančním trhu se v této souvislosti často mluví o rizicích podpojištění nemovitostí. O rozhovor na toto téma jsme požádali generálního ředitele a předsedu představenstva Allianz pojišťovny Dušana Quise.

Jaká je tedy realita?

Problém podpojištění  trvá po celou dobu existence pojištění. Je pravda, že poslední roky relativně nízké inflace mohly některé klienty ukolébat tím, že nejde o tak závažný problém. Nicméně do podpojištění vstupují minimálně dva faktory, a to rostoucí trh cen nemovitostí (ale také stavebních materiálů), a  inflace. Přestože jsme v posledních letech zaznamenali poměrně nízkou inflaci, ceny nemovitostí prudce rostly. Bez toho, aniž by klienti upravovali svoje pojistky, docházelo automaticky k podpojištění. Statistika České asociace pojišťoven ukazuje, že až 15 % nemovitostí na českém trhu je podpojištěno o více než 50 %. A  nejméně polovina nemovitostí je v Česku podpojištěna o více než 20 %.  Podpojištění je tedy velmi významným fenoménem.

To jsou statistiky, které pravděpodobně ještě nereflektují v plné míře nárůst cen nemovitostí, o kterém jsem před chvílí mluvila.

Ano, jsme stále v pohybu. Jakýkoliv nový údaj, uvádějící další růst cen nemovitostí, ovlivňuje podpojištění. A pak jsou to zejména stavební materiály, které šly prudce nahoru.

Abychom nebyli takoví škarohlídi, ceny zejména starších nemovitostí mohou již brzy začít klesat.

Mohou, ale jedná se spíše o hypotetickou úvahu. Ceny i starších nemovitostí v některých venkovských oblastech významně vzrostly. A to zejména v posledních dvou a půl covidových letech, kdy lidé začali mnohem více vyhledávat rekreační objekty nebo objekty, kde by mohli trávit volný čas, nebo se z měst stěhovali do těchto oblastí – do starších nemovitostí, kde by byli v užším kontaktu s přírodou.

Můžete uvést příklady z praxe, které by ilustrovaly, jakým problémem je právě podpojištění?

Uvedu jeden typický příklad: pojistka se uzavřela před deseti lety na tehdejší hodnotu nemovitosti. Může jít o malý rodinný domek s pojistnou částkou například na hodnotu 2 500 000 Kč. Reálná hodnota nemovitosti může dnes dosahovat šesti, sedmi milionů korun. Podpojištění je tedy přibližně 60 %, a pokud dojde k pojistné události typu požáru nebo významné záplavy, kdy budou narušeny statické základy domu, bude nutné postavit novou nemovitost. V tomto případě nejenže tato pojistná částka není dostatečná, ale pojišťovna ještě může přistoupit k dalšímu krácení výplaty peněz z důvodu podpojištění. Je-li podpojištění  v tomto případě 60 %, tak i krácení vyplacené pojistné částky může být 60 %. Klient by tedy mohl získat pouze 1 000 000 Kč. My samozřejmě individuálně zvažujeme situaci každého klienta, tedy jestli v těchto případech krácení uplatníme a v jaké výši.

Je tady ještě jiný trend?

Ano. Objevují se nám v poslední době případy, které jsou spojeny s jistým trendem na českém trhu, kdy klienti pojišťují svoje nemovitosti, na které si sjednávají hypoteční úvěr a pojistka není uzavřena  na reálnou hodnotu nemovitosti, ale pouze na výši úvěru. V lepším případě na výši úvěru plus budoucí úroky. To znamená, že podpojištění vzniká již v okamžiku koupě nemovitosti, a v tomto případě se nebojím říct, i kvůli špatné radě zprostředkovatele, který doporučí pojistit nemovitost tímto způsobem.

Domnívala jsem se, že pojišťovny mají svoje cenové mapy a nemovitosti nelze pod stanovenou cenu pojistit.

Určitě je nepustí pod určitou výši pojistné částky, ale ten rozdíl může být v tomto případě třeba 20 % až 25 % – to je částka, kterou klient dodává z vlastních zdrojů. Navíc konkrétní informace pojišťovny o pojistném objektu nemusí být dostatečná k tomu, abychom takové podpojištění už na začátku odhalili. Jinak je tomu v případě, kdy je pojišťovna přímo svázaná s bankovním domem, tam můžeme disponovat více informacemi o dané nemovitosti. Vždy ale platí, že pojistnou částku určuje klient.

Je na trhu běžnou praxí indexace pojištění?

Je to čím dál tím běžnější praxe. Alespoň pokud jde o nás, tak nové pojištění  bez valorizace už neuzavíráme. Starší pojistky ale často automatickou valorizaci nemají, a tak se klienti velmi rychle a nevědomky dostávají do situace podpojištění svých nemovitostí.

Co s tím?

Edukovat, vysvětlovat. Je to úkol pro pojišťovny jako poskytovatele pojištění, stejně tak jako pro velký trh zprostředkovatelů, ale i celý finanční sektor včetně bank. Klienti by se měli naučit o svoje finanční portfolio starat, ať už se jedná o bankovní nebo pojistné produkty. Jsou-li v poměrně častém kontaktu se svým bankovním poradcem, měli by se naučit být minimálně jednou ročně v kontaktu i se svým poradcem v oblasti pojištění. Nejde jenom o pojištění nemovitosti, jde také o pojištění odpovědnosti, života a zdraví nebo pojištění automobilu, které je velmi často pojišťováno na roční bázi.

Klienti pojištění obvykle nerozumí a asi bude obtížné je přesvědčit, aby se o tento segment trhu začali podrobně zajímat. Do jaké míry jde podle vašeho názoru statistika podpojištění na vrub pojišťovacím poradcům, ať už těm interním nebo externím, kteří by se měli o své klienty starat?

Zprostředkovatelé pojištění, které znám, klienty upozorní na skutečnost, že je třeba se o svoje pojistné portfolio pravidelně zajímat. Je ale pravda, že jen málokterý klient si skutečně zaznamená datum o dvanáct měsíců později, aby svému poradci zavolal. A proto kvalitní zprostředkovatel své klienty každý rok kontaktuje sám. To by měl dělat každý dobrý zprostředkovatel z externí nebo interní distribuce. Je naší povinností pečovat o své klienty.

Máte v interní síti dostatek poradců, kteří by se klientům mohli na výročních schůzkách věnovat?

V naší interní síti máme více než 1200 poradců na více jak 320 obchodních místech v České republice. Dostupnost naší sítě je nadstandardní. Spolupracovníků z externích sítí máme tisíce. Z pohledu klientského portfolia, které má jeden poradce na starost, je to velmi zvládnutelný počet. Jde ale o osobní disciplínu a důslednost každého zprostředkovatele.

Hlídáte, aby se vaši poradci ze sítí ozývali klientům jednou ročně?

Děláme průzkumy spokojenosti naší klientské databáze bez ohledu na to, ke které distribuci patří. Voláme našim klientům a ptáme se jich, jak byli spokojeni nebo nespokojeni, co jim chybí a jestli byli nebo nebyli poradcem kontaktováni. Samozřejmě se jedná jen o vzorek klientů, ale dává to velmi dobrou indikaci, ať už se jedná o geografické rozložení nebo o konkrétního externího partnera nebo poradce z naší sítě.

Obracejí se na vás banky ohledně možného podpojištění nemovitostí, které mají z důvodu hypoték v zástavě a tyto nemovitosti jsou pojištěné u Allianz?

To se neděje.

Určitě se shodneme, že by poradci měli svoje klienty jednou ročně kontaktovat. V externích sítích je hodně klientů i po poradcích, kteří odešli a už se této profesi nevěnují. O část klientely se tak v podstatě nemá kdo starat a navíc stávající poradci namítají, že v tomto případě je to hodně práce za nízkou provizi.

Provize, která je u pojištění majetku a domácností, není v relativní výši nízká. Problémem je spíše nízký základ, tzn. celkové roční pojistné, které klient za nemovitost platí. Bavíme-li se o běžném bytě, jedná se o nižší řády tisíců korun, jedná-li se o rodinný dům, jsou to vyšší tisíce nebo i více než deset tisíc korun. S výší pojistného je to podobné jako u pojištění osobního automobilu. Samozřejmě zodpovědná práce zprostředkovatele strávená na pojištění nemovitosti a domácnosti je mnohem náročnější.

Na druhou stranu tyto pojistky vykazují výrazně delší trvání než zmíněné pojištění automobilu a dlouhodobě uvažující zprostředkovatel si tak vytváří velmi zajímavé  portfolio se stabilním příjmem do budoucna. A zároveň pojištění nemovitosti a domácnosti je jedno z klíčových pojištění pro vytvoření si bližší vazby klienta se zprostředkovatelem nebo dokonce s konkrétním pojistným domem. Z mého pohledu se tedy jedná o pojištění pro zprostředkovatele klíčové, výhodné s ohledem na jeho dlouhodobost a také vhodné pro vytvoření dlouhodobého vztahu a loajality.

 

Děkuji vám za rozhovor.

 

 

 0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account