Má stavební spoření svá nejlepší léta už za sebou? Jak se transformují stavební spořitelny? Které produkty stavebního spoření vybočují v současnosti z řady? Jaké jsou v oblasti stavebního spoření trendy? Čtěte rozhovor s Petrem Kielarem, bývalým manažerem Českomoravské stavební spořitelny a zakladatelem webu stavebky.cz!

Petr_Kielar

Petr Kielar

Absolvent MFF UK, dříve člen managementu ČMSS, dnes konzultant a provozovatel webu stavebky.cz, externě přednáší na VŠE.

Stavební spoření někteří vnímají jako produkt, který má svá nejlepší léta za sebou. Samy stavební spořitelny se transformují, rozšiřují pro své obchodníky produktové portfolio a mění se směrem ke “klasickým” poradenským společnostem. Jak byste tento vývoj komentoval?

Rozšiřování produktového portfolia pro poradce je logické a prospěšné. Je nepochybně správné, když poradce dokáže klientovi skutečně poradit a nabídnout to, co je pro klienta výhodné. Pokud poradce může nabídnout jen jeden produkt, může to vést k ohýbání požadavků klienta tak, aby klient chtěl to, co se právě prodává.

To, co přijímám s rozpaky, je prodej produktů třetí strany (obvykle mateřské nebo sesterské společnosti) pod hlavičkou stavební spořitelny. Méně pozorný klient se pak může domnívat, že si u stavební spořitelny spoří na penzi, nebo pojišťuje auto. Když se dnes podíváte na weby stavebních spořitelen, často téměř nepoznáte, že se jedná o stavební spořitelnu. Myslím, že i toto přispívá k rozšířenému pohledu na stavební spoření jako na něco co už skončilo, nebo brzy skončí.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi jednotlivými produkty stavebního spoření na trhu? Které produkty “vybočují z řady”?

Základní rysy stavebního spoření jsou dány zákonem. Stát podporuje stavební spoření prostřednictvím státní podpory a je v pořádku, když si klade podmínky, co a jakým způsobem bude podporovat. Proto pro nějaké podstatné inovace produktu není velký prostor.

Z mého pohledu největším vybočením z rámce stavebního spoření je Hypoúvěr od BuřinkyÚvěr od Buřinky. V obou případech jde o překlenovací úvěr, který je specifický tím, že je umořován již před přidělením cílové částky. Přidělení (ačkoli samotná Stavební spořitelna České spořitelny tento pojem nepožívá) nastává automaticky po dvou letech spoření, bez ohledu na naspořenou částku či odvedený spořicí výkon. Z věcného pohledu tedy nejde o produkt stavebního spoření, protože nepřispívá k vytváření zdrojů (pasiv), pouze je čerpá, využívá. Nicméně v kontextu současné situace na trhu, kdy je zdrojů přebytek,  jde o vcelku pochopitelný krok SSČS, který může pomoci posunout poměr mezi úvěry a vklady k příznivějším hodnotám.

Další zajímavostí je Zlatý účet Raiffeisen stavební spořitelny, jehož hlavním specifikem je možnost libovolného nakládání s naspořenou částkou v průběhu fáze spoření (není však možno nárokovat státní podporu). I když je konstrukce tohoto tarifu méně krkolomná, než v případě Úvěru od Buřinky, vzbudil Zlatý účet nelibost regulátora a jeho nabízení je momentálně pozastaveno.

Ostatní nabízené tarify již nepřekračují rámec klasického stavebního spoření a snaží se přilákat klienty především výhodným úročením vkladů. Zde stojí za zmínku Bonusový vklad Českomoravské stavební spořitelny, který má ambici konkurovat termínovaným vkladům.

Zajímavým, ale málo sledovaným ukazatelem je čekací doba na přidělení. Je to trochu s podivem, protože jde o jeden ze základních parametrů tarifu stavebního spoření. Zde má nejrychlejší tarif RSTS, u které je možno v tarifu S 141 získat úvěr ze stavebního spoření již za 25 měsíců (přirozeně pouze v případě jednorázového vkladu ve výši minimální částky potřebné pro přidělení na samotném počátku). U ostatních tarifů se čekací doba za stejných podmínek pohybuje mezi 33 a 81 měsíci. To je obrovské rozpětí, které dává klientům možnost volby z širokého spektra možností. Zde totiž neplatí, že čím kratší čekací doba, tím lépe.

Jakou vidíte pro stavební spoření budoucnost?

Určitě lepší než před rokem. Zákon, který byl tehdy projednáván parlamentem, mohl systém stavebního spoření velmi vážně poškodit. Zákon však naštěstí nebyl přijat (v průběhu projednávání zákona byla rozpuštěna poslanecká sněmovna) a stavební spořitelny mají šanci plánovat v dlohodobějším horizontu.

V dnešní situaci extrémně nízkých úrokových sazeb se může stavební spořerní dobře prosadit jako spořicí produkt. Otevírá se také možnost prodávat stavební spoření jako úvěrovou opci – klient, který dnes uzavře smlouvu o stavebním spoření, má ve smlouvě sjednanou fixní úrokovou sazbu úvěru ze stavebního spoření. Pokud v budoucnu úrokové sazby na trhu porostou (což je pravděpodobné), nebudou již k dispozici tak výhodné hypotéky jako dnes. Ale úroková sazba úvěru ze stavebního spoření sjednaná ve smlouvě je pro stavební spořitelnu závazná, a to až do splacení úvěru. Pro toho, kdo plánuje v následujících letech čerpat úvěr na bydlení, může být smlouva o stavebním spoření velmi výhodná.

Z širšího pohledu je možno doufat, že dojde k odborné diskusi na téma zapojení stavebního spoření do penzijního systému. V Německu si občan může spořit na penzi nejen u penzijního fondu, ale může si vybrat z více finančních produktů, které splňují státem daná kriteria dlohodobého spoření. Stát takové produkty certifikuje a klienti využívající tyto produkty mohou získat státní příspěvek, který je k motivuje ke spoření. Zdá se, že stavební spoření je pro takové dlouhodobé spoření ideální, protože zhodnocení vkladů je sjednáno smluvně a vklady jsou navíc pojištěny. Takto akumulované vklady jsou využívány pro poskytování účelových úvěrů do bydlení, což je jednak obecně prospěšné, jednak velmi bezpečné.

Založil jste web specializovaný na stavební spoření Stavebky.cz. Proč?

Napadlo mne, že takový web by mohl být užitečný. Stavební spoření je poměrně komplikovaný produkt a vzhledem jeho oblíbenosti může objektivní a srozumitelná informace pomoci mnoha stávajícím i potenciálním klientům. Stavebky.cz mohou být zajímavé i pro profesionální finanční poradce, kterým velmi rychle ukáže, jaké jsou parametry jednotlivých tarifů a jak si stojí ve srovnání s konkurencí. Stavební spořitelny sice zveřejňují čísla, jak vysoké zhodnocení vkladů nabízejí, ale každá stavební spořitelna má ale pro tento výpočet jinou metodiku a tyto hodnoty nejsou vzájemně porovnatelné. Na stavebkách.cz jsem si dal velkou práci s tím, abych definoval jednotnou metodiku pro výpočet všech důležitých parametrů spoření, úvěru, i překlenovacího úvěru. Díky tomu je možno všechny nabízené tarify vzájemně konfrontovat.

Proč podle vás podobný web nezaložil někdo dříve? Stavební spoření máme na trhu nějaký ten pátek…

Většina webů, které se zabývají finančními produkty, je zaměřena spíše zpravodajsky. Obvyklý postup je ten, že když některá banka změní úrokové sazby, někdo o tom napíše článek. Anebo také nenapíše – pokud se současně objeví jiná, zajímavější novinka. Takže pokud někdo hledá, jaká je právě úroková sazba, může – ale nemusí – na takovém zpravodajském webu najít odpověď. Systematické sledování určitých ukazatelů je svým způsobem náročnější.

Navíc, v oblasti stavebního spoření je řada komplikovaných výpočtů. Na stavebkách.cz jsou například výpočty čekací doby na přidělení úvěru ze stavebního spoření. To je údaj, který je často při výběru tarifu klíčový, ale pro běžného klienta prakticky nedostupný. Myslím, že ani žurnalista zaměřený na zprávy ze světa financí, neprovádí takové výpočty každý den. Já mám tu výhodu, že se podobnými otázkami zabývám prakticky od vzniku stavebního spoření u nás. Při vývoji software, který provádí všechny výpočty, které stavebky.cz poskytují, jsem zúročil zkušenosti mnoha let.

Děkuji za rozhovor

 

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account