Stavebním spořitelnám se v loňském roce nebývale dařilo – rostly nejen počty úvěrů, ale také počty spořících smluv. O důležitých metodických podmínkách úvěrů, změnách i novinkách jsme diskutovali s Kateřinou Hlavovou ze Stavební spořitelny České spořitelny a Markétou Horákovou z Wüstenrot – stavební spořitelny. Obě se shodly, že se v dnešní době vracíme ke kořenům stavebního spoření.

Videodiskuse

MP3 záznam ke stažení zde (33 MB).

M. Horáková, WSS: Stavebko je mezi spořícími a vkladovými produkty minimálně za poslední dva roky v oblibě na prvním místě, polovina českých domácností si tento produkt uzavírá.

Můžeme se podívat na srovnání s cizinou? Třeba s Německem, typicky spořivým národem, kde stavební spoření vzniklo?

K. Hlavová, SSČS: V Německu bylo vždycky stavební spoření základním spořícím produktem v rodinách, lidé se jeho prostřednictvím plánovaně a dlouhodobě připravovali na to, že jednou budou bydlení řešit. Bydlení je ostatně základní potřeba každého člověka. Trend se bohužel změnil – v Německu, stejně jako u nás – většina lidí chce úvěr a bydlení hned. Bytovou potřebu řeší překlenovacími úvěry 97 % Čechů, v Německu je to obdobné, kolem 85 % lidí nemá dostatek dlouhodobých úspor.

Často se říká: uzavřete stavební spoření na každé rodné číslo. Jak je to u výpovědích smluv v případě nezletilých? Kdy vstupuje do vztahu spořitelna a klient opatrovnický soud a kdy není potřeba?

M. Horáková, WSS: Pro uzavření smlouvy stačí pouze jeden z rodičů, tedy kdokoliv ze zákonných zástupců – rodiče nebo soudem stanovená osoba (opatrovník). V případě výpovědi smlouvy záleží na tom, zda se smlouva vypovídá před nebo po vázací době. Pokud je to po šestiletém období, tedy po vázací době spoření, stačí, aby smlouvu vypověděli rodiče – oba podepisují výpovědní formulář a na základě toho jsou jim peníze vyplaceny. Pokud jde o výpověď smlouvy před vázací dobou, stačí, aby smlouvu podepsal jeden z rodičů, ale musí do procesu vstoupit opatrovnický soud, který dohlíží na to, aby se naspořené peníze využily ve prospěch dítěte. Takže k výpovědi potřebujeme také souhlas opatrovnického soudu.

S jak dlouhou prodlevou musí rodiče obvykle počítat, pokud do smluvního vztahu opatrovnický soud vstupuje?

K. Hlavová, SSČS: To záleží soud od soudu. Ale je potřeba si dobře promyslet, jestli se k tomuto kroku odhodlat či nikoliv, protože pak je tato smlouva vyplacena bez státní podpory a také je zpoplatněna ze stany stavební spořitelny za předčasnou výpověď.

Které letošní metodické novinky vaší stavební spořitelny podle vás nejvíce korespondují s poptávkou na úvěrovém trhu?

K. Hlavová, SSČS: My se velmi zabýváme tím, co požadují zprostředkovatelé i klienti a z těchto výzkumů nám vyplývá, že nejvíce je trápí účelovost a její prokazování. Výrazně jsme proto rozšířili účelová využití prostředků úvěru ze stavebního spoření, která akceptujeme a zároveň jsme udělali výraznou změnu v dokládání účelovosti. Klienti už nemusí do krabice od bot shromažďovat hromady papírů a účtenek na hřebíky a další drobnosti. Stačí, když vyfotí nemovitost před a po rekonstrukci a uvedou, jaké úpravy realizovali a jakou částku za tyto úpravy zaplatili.

M. Horáková, WSS: Letošní rok byl pro nás průlomový z hlediska úprav metodiky. Provedli jsme velkou revizi úprav, které se týkají účelu, platební schopnosti a také samotného překlenovacího úvěru Půjčka pro bydlení – naší vlajkové lodi. Zaměřili jsme se na to, abychom klientům snižovali jejich výdaje v rámci splácení úvěru a připravili jsme pro ně produkt na refinancování s úrokovou sazbou 4,39 %. Refinancovat lze úvěry od stavebních spořitelen i bank, jsou to buď účelové úvěry nebo spotřebitelské, kde klienti platí mnohem vyšší úrokové sazby. Zároveň jsme u tohoto produktu navýšili nezajištěnou částku až na 800.000 Kč, a to i pro jednočlennou domácnost. Navíc stále držíme dokládání platební schopnosti čestným prohlášením. Dále nabízíme pro jednoho z manželů, i když je v rámci SJM, nezajištěný úvěr až do výše 300.000 Kč.

K. Hlavová, SSČS: Musím reagovat na kolegyni! My jsme schopni nezajištěné úvěry od 400.000 Kč refinancovat už za 4,35 %.

Je u vašich úvěrů možné anuitní splácení?

K. Hlavová, SSČS: Ano, naše úvěry jsou spláceny anuitně, tedy už první splátkou klient umořuje jistinu, což je velká výhoda oproti ostatním úvěrům ze stavebního spoření, kde se dospořuje a splácejí se pouze úroky z půjčené částky.

M. Horáková, WSS: U nás v současné době nenabízíme anuitně splácené úvěry. Nicméně klient může kdykoliv vkládat mimořádnou splátku – tedy nejen v době výročí nebo fixace, ale třeba každý měsíc nad rámec běžné splátky.

Jaký může být maximální věk klienta v době splatnosti úvěru? A počítáte splatnost úvěru podle mladšího z žadatelů, pokud má dostatečné příjmy?

K. Hlavová, SSČS: U nás poskytujeme nezajištěné úvěry maximálně do 75 let věku klienta a věk počítáme podle staršího z žadatelů.

M. Horáková, WSS: V případě věku klienta máme také stanovenou hranici 75 let, maximální doba splatnosti úvěru je 22 let a u nás se vždy počítá věk podle nejbonitnějšího klienta, který je v závazku.

Jak započítáváte do příjmů mateřskou a jak rodičovský příspěvek?

M. Horáková, WSS: Možná by bylo dobré oba pojmy upřesnit: mateřská je částka, kterou klientka pobírá předtím, než jde na rodičovskou dovolenou. Rodičovský příspěvek je vyplácen v době, kdy už je na rodičovské dovolené. Mateřskou započítáváme jako výši rodičovského příspěvku, který odpovídá třem letům výplaty, tedy částkou 7.300 korun, a rodičovský příspěvek v plné výši tak, jak si jej klientka nastavila. Pokud má nastaven jeden rok, tak ani tuto částku nekrátíme.

K. Hlavová, SSČS: My počítáme mateřskou v plné výši, která je klientce vyplácena, stejně tak jako rodičovský příspěvek. Když si klientka nastaví rok nebo čtyři roky, bereme danou částku v plné výši.

Financujete koupi nebo rekonstrukci chat a chalup s číslem evidenčním? Jakým způsobem požadujete doložit, že nemovitost bude sloužit k trvalému bydlení klientů?

K. Hlavová, SSČS: Klient nám předkládá čestné prohlášení o tom, že chatu bude užívat k trvalému bydlení. Pokud se podíváme na růst cen nemovitostí, lidé využívají veškeré možnosti, které mají, aby měli kde bydlet a financování rekonstrukcí těchto objektů nebo jejich pořizování je proto logickým krokem ze strany stavebních spořitelen.

M. Horáková, WSS: U nás klient musí přinést prohlášení ze stavebního úřadu, kde bude mít potvrzeno, že více jak 50 % podlahové plochy nemovitosti odpovídá trvalému rodinnému bydlení. Financujeme koupi rekreačních nemovitostí.

Do jaké výše lze u vás financovat pořízení družstevního bydlení bez možnosti převodu do osobního vlastnictví?

K. Hlavová, SSČS: U nás je to aktuálně 800.000 korun, kde neřešíme, na jaký účel to je a tento úvěr může získat každý, kdo prokáže dostatečné platební schopnosti. Na výjimku se dá řešit i vyšší částka. Letos roste zájem o družstevní bydlení a developeři začínají stavět družstevní byty, a proto chceme klientům nabídnout, aby první část, kterou musí zaplatit předem (cca 30 % kupní ceny, zbývající část ceny splácí družstevník dalších 20 let formou nájemného – pozn. redakce), mohli financovat úvěrem z našeho stavebního spoření. Připravujeme nový produkt, kde bychom klientům mohli půjčit i více než dva miliony korun v rámci nezajištěných úvěrů.

M. Horáková, WSS: Naše stavební spořitelna poskytuje na družstevní bydlení jednotlivci částku až 750.000 korun a dvěma lidem v závazku až 1.500.000 korun.

Jaký máte názor na řešení úvěru pro klienta ve smyslu kdy sjednat úvěr ze stavebního spoření a kdy hypotéku? Jaká kritéria by měl zvažovat?

K. Hlavová, SSČS: Dosud přála doba hypotečním úvěrům a my pevně doufáme, že se situace obrací a bude větší zájem o úvěry ze stavebního spoření. To ostatně ukazují i aktuální čísla z trhu, kdy stavební spoření v loňském roce výrazně rostlo. Klienti by si měli dobře zvážit, zda si malý úvěr – 300.000 korun až 500.000 korun – vezmou se zajištěním nemovitostí nebo bez zajištění. Je vhodné mít zastavenou nemovitost kvůli tak nízké částce? Klient může potřebovat větší úvěr na vyřešení dalšího bydlení nebo momentální životní situace a najednou zjistí, že žádná jiná banka nechce mít své zástavní právo k nemovitosti na druhém místě. S tím, jak se úrokové sazby hypoték a úvěrů ze stavebního spoření přibližují, opadne chuť klientů brát si na úvěry v řádech statisíců hypotéky.

Kateřina Hlavová:
Proč je podle vás úvěr od Buřinky nejlepší volbou?

Marcela Horáková:
Proč je podle vás úvěr od Wüstenrot nejlepší volbou?

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account