Dělá vám problém orientovat se v záplavě informací o návrzích Bezděkovy komise ohledně penzijní reformy? Přinášíme stručné shrnutí toho nejdůležitějšího. Co je Bezděkova skupina, kdo jsou její členové, jaké návrhy jsou “na stole”, kdo s návrhy souhlasí a kdo naopak ne. Vlastní názor si uděláte jistě sami.

Bezděkova komise

V roce 2004 nominovaly politické strany své experty na důchody do komise, jejímž vedením byl pověřen Vladimír Bezděk. Komise měla zhodnotit demografickou prognózu v ČR v souvislosti s možnostmi státu zabezpečit dostatečné financování důchodů v budoucnu. Bezděkova komise v roce 2005 pak vypracovala závěrečnou zprávu, která měla být podkladem pro důchodovou reformu. Od té doby se příští vlády k důchodové reformě ale neodhodlaly. S výhledem na potřebnou penzijní reformu požádal v lednu 2010 ministr financí Eduard Janota Bezděkovu komisi opět o spolupráci. Své návrhy komise prezentovala teprve včera

Složení Bezděkovy komise

 • Vladimír Bezděk, šéf komise a ex-šéf AEGON penzijního fondu a  pojišťovny
 • Jiří Fialka, partner společnosti Deloitte,
 • Jiří Frankl, Úřad vlády ČR,
 • Marta Gellová, generální sekretář Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR,
 • Klára Hájková, náměstkyně ministra financí,
 • Jiří Hoidekr, bývalý šéf České správy sociálního zabezpečení,
 • Pavel Kohout, ředitel pro strategii společnosti Partners,
 • Jiří Král, ředitel odboru sociálního pojištění ministerstva práce a  sociálních věcí,
 • Jiří Rusnok, prezident Asociace penzijních fondů.

Závěry Bezděkovy komise

Průběžný důchodový systém – pilíř č. 1

 • Pokračování postupného zvyšování věku odchodu do důchodu (u žen rychlejším tempem)
 • V návaznosti na předchozí lze uvažovat o zavedení možnosti zaměstnavatelských penzijních plánů (resp. pojištění) pro riziková (zvlášť namáhavá) zaměstnání v doplňkových důchodových systémech hrazených z prostředků zaměstnavatelů, event. pojištěnců.
 • Důchody postupně porostou jen o inflaci (do roku 2025)
 • Po startu reformy (předpokládá se rok 2015!) zrušení vdoveckých důchodů
 • Zavedení mechanismu sdílení vyměřovacích základů mezi manželi, který zajistí rozdělení příjmu obou manželů pro účely stanovení jejich důchodových nároků.
 • Zavedení konceptu fiktivního příjmu ve výši 40 až 80 % průměrné mzdy pro hodnocení náhradních dob pojištění. Pojistné za tyto doby bude hrazeno z DPH (viz další bod)
 • Snížení pojistné sazby (28%) o 5 p.b. (na 23%) kompenzované fiskálně sjednocením sazeb DPH na úrovni 19 % (dodatečný zdroj cca 50 mld. Kč)
 • Snížení stropu pojistného na trojnásobek průměrné mzdy
 • Sjednocení výběru pojistného a daní
 • Zdanění příjmů při souběhu s důchodem
 • Do průběžného systému poplyne 20% z pojistného, do individuálního fondového 3% (oba pilíře povinné pro osoby mladší 40 let v roce startu reformy)

Fondový individuální systém – pilíř č. 2

 • Správu prostředků ve fondovém systému budou provádět reformované penzijní fondy, investiční společnosti nebo jiní správci
 • V případě explicitně formulovaného přání účastníka lze prostředky druhého pilíře investovat výhradně do českých státních dluhopisů
 • Naspořené prostředky budou povinně vypláceny pouze formou doživotní anuity, v případě úmrtí pojištěnce před vznikem nároku na anuitu budou převedeny na penzijní účet oprávněné osoby

Třetí pilíř – životní pojištění a penzijní připojištění

 • Vládní návrh zákona, který má regulovat složky tohoto pilíře, již vyl předložen do Parlamentu. Součástí je zachování přímé státní podpory u těchto produktů

Tzv. Menšinová varianta

2. pilíř by v této variantě měly provozovat reformované penzijní fondy; přímá podpora státu bude dosahovat 3 p.b. pojistného za předpokladu, že účastník bude spořit minimálně stejnou částku. Na tuto státní podporu se aplikuje stejný strop jako v průběžném pilíři, tzn. do výše trojnásobku průměrné mzdy. Vstup do 2. pilíře bude dobrovolný. Správu investic budou provádět reformované penzijní fondy, které budou nabízet účastníkům více penzijních plánů s rozdílnou investiční strategií. Stávající penzijní fondy povedou penzijní plány pro ty, kteří se nestanou účastníky 2. pilíře, a to za současných podmínek. Naspořené prostředky budou vypláceny formou doživotní anuity.

Kdo se závěry komise souhlasí a kdo ne

Analytici obecně vyjadřují souhlas. Podle jejich názoru však není vyřešena otázka zdrojů pro spuštění reformy. Zvýšení dolní sazby PDH o 10% bodů by zvýšilo inflaci o 3 – 4 %, náklady důchodcům dokonce až o 5%. Jaroslav Míl, předseda Svazu průmyslu a dopravy ČR, si myslí, že by bylo lepší, kdyby se navrhovaná jednotná 19procentní sazba daně z přidané hodnoty (DPH) snížila na 17 procent.

U politiků se návrh reformy setkává se souhlasem u ODS a u TOP 09. KSČM tvrdí, že představený návrh je jen vábničkou na lidi, aby poté lépe strávili přechod na komerční formu penzí.

Foto: Lucie Pařízková

Jak návrhy penzijní reformy hodnotíte vy?

1 komentář
 1. Jiří Frankl? Není to náhodou Michal Frankl?:-)

  2

  0

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account