Hlavním motivem k provedení „malé důchodové reformy“ bylo posílení prvku zásluhovosti. Přestože dojde po 29. září 2011 ke změně ve výpočtu penze a následně se bude výpočet měnit i v následujících letech, občané s nadstandardními příjmy si příliš nepolepší. Podívejme se na praktické výpočty.

{+}

Výpočet státní penze je v Česku příliš rovnostářský a bude tomu tak i v následujících letech po  změnách ve výpočtu důchodu. V důchodovém systému bude nadále převládat systém solidarity před systémem zásluhovosti. Nutno poznamenat, že tomu tak je ve většině vyspělých zemí světa, pouze v nižším rozsahu. Nadále bude tedy platit: čím vyšší příjmy občané mají, tím více musí spoléhat především na vlastní zabezpečení na důchod. Tento trend platí i v ostatních zemích OECD.

Redukce zůstane zachována

Důvodem, proč jsou české penze rovnostářské a občané s nízkými příjmy mají vysokou penzi v porovnání se mzdou dosahovanou před odchodem do důchodu a naopak občané s nadstandardními příjmy mají nízkou penzi v porovnání s příjmy dosahovanými před odchodem do důchodu, je značná redukce osobního vyměřovacího základu při výpočtu důchodu. Změny ve výpočtu důchodu redukci zachovávají, postupně však bude docházet k procentním změnám v redukci.

Co ovlivňuje výši důchodu?

Nárok na starobní důchod mají občané, kteří dosáhnou důchodového věku (liší se v závislosti na roku narození), získají potřebnou dobu pojištění (každoročně se o rok zvyšuje, v roce 2011 je nutné získat 27 let pojištění, v roce 2012 již 28 let pojištění) a o důchod si požádat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Samotná výše důchodu potom závisí na dvou parametrech – výši příjmů a délce trvání pojištění.

Celý text článku vč. konkrétních výpočtů si můžete přečíst na serveru Investujeme.cz.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account