K výbuchu jaderné elektrárny přirovnávají mnozí překvapení, které vyvolává připomínkové řízení, do nějž spadl vládní návrh novely zákona, „kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí“.

{+}

Všeobecné překvapení je na místě, protože jeho určité části nesouhlasí (dokonce jsou v rozporu) s vlastní důvodovou zprávou k novele. Navíc po loňské reorganizaci na Ministerstvu financí návrh novely zpracovávalo jiné oddělení (ochrany spotřebitele), takže například autor původního znění 38 Vladimír Přikryl z oddělení pojišťovnictví se od něj s nesouhlasem distancuje.

Kromě několika dílčích, byť podstatných úprav současné normy (například nové struktury klasifikace zprostředkovatelů) jde ale především o § 21h: „Výše odměny, kterou pojistitel za sjednanou pojistnou smlouvu o rezervotvorném životním pojištění hradí pojišťovacímu zprostředkovateli, nesmí překročit dvojnásobek sjednaného měsíčního pojistného, nebo ekvivalent jednorázového pojistného za pojistné období, nejvýše však 4000 Kč.“

To, že je kladen důraz na ochranu spotřebitele, je jistě krokem správným směrem, ale právě uvedený paragraf je zařazen natolik nesystémově, že vyvolává zděšení. Nikdo se k němu nechce vyjadřovat natolik, že se jeví, jakoby jej ani nebral vážně. Ostatně ani ČAP zatím názor neposkytla.

Nakolik by se změnil trh či produkce (jak pojišťoven, tak zprostředkovatelských sítí), lze jen spekulovat. Jediní Partners zveřejňují nejen podíly počtu smluv, ale i strukturu provizních příjmů společnosti – z čehož lze usuzovat, že jsou na rezervotvorných pojistkách nejméně závislí – přesto dosahuje 39 %. Další solidnější firmy již zavedly ve svých interních pravidlech omezení nejhorších excesů (výše pojistného, kontrola přepojišťovnání), takže se začíná projevovat i jistý efekt samoregulace.

Celý text článku Petra Fejteka si přečtěte na serveru Investujeme.cz.

Mimochodem, jaký názor máte Vy sami na návrh zákona? Věříte, že přispěje ke zlepšení situace na trhu?

1 komentář
  1. TP 10 roky

    Doufám, že se o tomhle rozhodnutí dozví co nejméně tesařů a pokrývačů střech ve věku 30-ti let. Nejen že půjdou do penze v 70.ti (chci vidět jak bude ve věku 65 někde lozit) ale pak zjistí, že mezitím proběhlo stopadesát reforem a on dostane krásný důchod. Hlavně aby si tohle nečetl někde při svačině.

    1

    0

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account