Jsou různé recepty na zvládnutí osobních financí. Anglický recept Bernice Cohenové se opírá o model šesti schodů životního investičního schodiště. Recept ordinuje pořízení vlastního bydlení a vytvoření kapitálové rezervy, zajištění rodiny vhodným pojištěním, a teprve potom uvažuje o dalších investičních možnostech.

{+}

V knize Peněžní bludiště (The Money Maze) píše britská autorka Bernice Cohenová o tom, jak by člověk měl spravovat osobní finance. Kniha má být průvodce správy osobních financí, má ukazovat cestu dosažení finanční bezpečnosti ve formě „udělej si sám“.

Proč je zvládnutí finanční stránky života tak důležité?
Ještě před padesáti lety rodina nemohla vlastnit automobil, lednici, centrální vytápění, kuchyň na míru, telefon nebo televizi. Dnes jsou tyto věci běžnou součástí životního standardu, ovšem s tímto standardem souvisí otázka financování zvýšené životní úrovně a nepřeberných možností, které svět nabízí.

Bernice Cohenová konstatuje, že „se zvyšující se prosperitou a finanční svobodou uvnitř ekonomiky vzrostla naše závislost na dluhu”. Současně s tím vzrostla i naše závislost na sociálním státu, neexistuje snad jediná rodina, která by odvozeně nevyužívala nějakého benefitu veřejných služeb. Jenže stát nebude z důvodu stárnutí populace schopen naplnit veškerá očekávání, a ti, kdo se spoléhají na stát, budou zklamáni.

Také proto je důležité porozumět peněžním záležitostem, mít svůj rozpočet pod kontrolou, pochopit nutnost úspor a řešení daňových otázek. Jenže lidé si toto moc neuvědomují a neadekvátní znalosti z oblasti osobních financí jsou rozšířeny napříč společností. Lidé mají díky neznalosti zamčeny dveře ke své finanční svobodě.

Od kolébky k penzi a související investiční cíle
Benice Cohenová píše o tom, že každého člověka čeká šest schodů investičního schodiště. V průběhu života s měnícím se věkem procházíme posloupností sérií mnoha měnících se okolností, každý z nás v průběhu života stoupáme po investičním schodišti. V každé etapě života sledujeme jiné cíle, a hospodaření s penězi podléhá jiným vlivům.

Podle Cohenové existuje šest etap, šest schodů životního investičního schodiště. První schod odpovídá věku mezi 10 a 20 roky věku života. Zde začínají vyvstávat starosti o peníze, protože vyvstává potřeba kupovat sladkosti, mobilní telefony, hry a jiné tolik vzrušující věci. Děti dostávají od svých rodičů kapesné, učí se chápat hodnotu peněz, učí se šetřit na nákladnější položky a vycházet s penězi.

Schod druhý odpovídá věkové skupině mezi 20 a 30 lety života. Zde by mladí lidé měli zvládnout dovednosti potřebné pro zvládnutí osobního rozpočtu a vytváření úspor, zvláště pod tíží lákadel, jako je financování módních výstřelků, noční zábavy a drahých položek, jako jsou auta nebo dovolená. Mnoho mladých začíná život s tajnými přáními, a doufají, že se někdy naplní. I když pro většinu tato přání zůstanou jen fantaziemi, v tomto věku dochází k prvním pokusům o přeměnu snů v realitu.

Schod třetí je pak náplní úsilí třicátníků. Věk mezi 30 a 40 lety je naplněn budováním rodiny, starostí o děti a budováním tří základních stavebních kamenů. Těmito kameny má být podle Cohenové koupě vlastního domu, vytvoření vlastního dlouhodobého penzijního plánu a spoření opírající se o pojišťovací plán. Takový přístup má pomáhat průběžně spořit a akumulovat prostředky pro zajištění pokojného stáří.

Rozmezí věku mezi 40 a 50 lety, odpovídající čtvrtému schodu, má být věnováno shromažďování reálných aktiv. Děti vylétají z hnízda a na investice zbývá více. I když výdaje bývají ovlivněny studiem dětí, a úsporami na svatbu dětí, je to věk, kdy lze dosáhnout velkého potenciálního růstu.

Pátý schod investičního schodiště pak odpovídá věku mezi 50 a 60 roky života. Jak se potomci finálně stávají nezávislými, a hlavní dluhy jako hypotéky jsou zaplaceny, nastává čas pro plánování šťastné budoucnosti. Je to čas přípravy na důchodový věk a naplnění plánu pro klidnou penzi.

Šestý schod je posledním schodem investičního schodiště, kterým člověk v průběhu života prochází. Odpovídá věku 60 let a více, a má to být věk odchodu do penze. Jak roste očekávaný věk dožití, posunuje se i věk odchodu do penze. Kdo má vytvořené rezervy na penzi, může si dovolit odejít do zaslouženého období odpočinku.

Celý text článku si přečtěte na serveru Investujeme.cz.

1 komentář
  1. Viktor Dlouhý 10 roky

    Pěkně zpracováno, teď se tím ještě řídit :-)

    1

    0

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account