Téma další panelové diskuse v rámci konference FINfest.online je nevypověditelnost pojistných rizik. Pokud je klient příliš rizikový, mají pojišťovny ze zákona možnost vypovědět při výročí smlouvy konkrétní pojištěná rizika. V posledních letech ale pojišťovny od tohoto kroku ustupují. Co je k tomu vede a co konkrétně to znamená pro klienty?

Zvukový záznam prezentace ve formátu MP3 si můžete stáhnout zde. Pokud chcete být informováni o všech podcastech, které vydáváme, přihlaste si odběr ve vaší aplikaci, nebo ve službách Spotify, Google PodcastPocket Casts.

Z obsahu videa

„Nevypověditelná rizika má Kooperativa dlouhodobě,“ konstatovala v diskusi Bohumila Dostálová s dovětkem, že aktuálně mezi ně patří kromě rizika smrti a rizika invalidity také vážná onemocnění. „Historicky jsme tato rizika nikdy nevypovídali a nově u všech našich produktů, které se aktuálně sjednávají, máme tuto skutečnost ošetřenou přímo v pojistných podmínkách, ač invalidita nebo vážná pojištění nejsou u Kooperativy zařazeny do životních pojištění.“

„ V případě pojištění velkých rizik máme v NN přístup obdobný,“ přitakal Michal Korejs. „A tato rizika klasifikujeme jako životní, to znamená, že se jich netýká pouze nevypověditelnost, ale také delší promlčecí lhůta. Zastáváme názor, že tak zásadní rizika, která si klienti sjednávají na velmi dlouhý čas, by kromě nevypověditelnosti měla by mít nejméně tu samou ochranu, jakou má riziko úmrtí.“

Poukázal také na fakt, že některé pojišťovny mají nevypověditelnost stanovenou v užším rozsahu. „Pokud se změní legislativa, tak i přesto, že pojišťovna garantuje nevypověditelnost, má možnost riziko vypovědět. Když si vezmeme rizika, která jsou navázána na sociální systém, jako jsou invalidita nebo dlouhodobá péče, bývá to problém. Oblast sociálního zabezpečení je přitom společně s daňovými zákony jedna z legislativně nejfrekventovanějších. Představa, že třicet let bude stejný systém invalidity a nebude se měnit, je zkrátka mylná.“

Otázka zněla, proč pojišťovny přistupují k tomu, že nevypovídají rizika,“ podotkl Daniel Šafrán z EUCS. „Doufám, že i my jsme v tomto ohledu přispěli svojí troškou do mlýna, protože dlouhodobě provádíme analýzy a máme zkušenosti s reálnými případy. Pokud se problematika dlouhodobě zdůrazňuje, zvyšuje to povědomí a tlak na pojišťovny. Snažíme se o kultivaci trhu a jsme rádi, že se to v tomto směru povedlo,“ upřesnil.

Stav, který byl ještě před třemi lety konkurenční výhodou, se dnes stal tržním standardem. „Kdo dneska vypověditelnost umožňuje, je na něj hleděno trochu skrz prsty. Pokud si člověk pojistí riziko, které má zajišťovat jeho budoucnost z pohledu desítek let a potom je mu toto riziko vypovězeno, je to alarmující a jsme rádi, že se trh v tomto směru posunul k lepšímu.“

Co přesně pro klienta znamená, když je konkrétní riziko jednou pojišťovnou zařazené do kategorie životního pojištění a jinou pojišťovnou do kategorie neživotního pojištění? Jaké rozdíly klient pocítí? ptal se moderátor David Kozák.

„Kromě nevypověditelnosti, která je dána typem pojištění (i když i u nás máme neživotní pojištění ošetřené tím, že ho nemůžeme vypovědět), je tu rozdílná promlčecí lhůta v rámci nároku na pojistné plnění,“ upřesnila Bohumila Dostálová. „U životního pojištění je to podle zákona  10 + 1 let, u neživotního je to 3 + 1 rok. V rámci Kooperativy, v části vážných neživotních rizik, tzn. invalidita, máme individuální přístup s promlčecí lhůtou 10 + 1 let.“

Jak řečníci pohlíží na chování některých pojišťoven, které uvádí, že jistá rizika pojišťují proto, aby podmínky byly jednoduché a proto, aby klient platil méně?

„Naší strategií je pojišťovat vážná rizika a k tomu vedeme i poradce a získatele,“ uvedla Bohumila Dostálová. „Dříve bylo velmi populární pojišťovat i drobné úrazy. Ale úraz, pokud není vážný, klienta v jeho životě zásadně neovlivní. Důležité je, aby byl klient kvalitně pojištěný a ideálně na vyšší pojistné částky. Každý klient, který má určitý příjem a závazky, by měl mít pojištěnou invaliditu. Osekaná pojistná smlouva není z našeho pohledu ideální.“

Petr Němeček dodal, že není problém v tom, když poradce tuto strategii zvolí, pouze je důležité, aby klient znal podstatu této strategie. „Jedna věc je mít garanci pojištění, což pro pojišťovnu znamená dlouhodobý závazek. A každá garance má svoji cenu. Pokud se klient rozhodne pro jiné řešení, je to jeho volba.“

Nabízí se tedy otázka, jak velkou cenu má pro pojišťovny nevypověditelnost konkrétních rizik? EUCS se setkalo s názorem, že garance nevypověditelnosti dopadá do navýšení ceny přibližně o 10 %, ale metodiky jednotlivých pojišťoven na ni mohou pohlížet i v jiném kontextu.

Daniel Šafrán v závěru diskuse položil otázku zástupkyni Kooperativy. Zajímalo ho, z jakého důvodu tato pojišťovna přeřadila invaliditu z životního do neživotního pojištění? „Tento přístup jsme nedávno sjednotili (nejen u nás, ale i v ČPP) z důvodu reportingu v rámci celé VIG,“ konstatovala. „Myslím si, že důvodem, proč některé pojišťovny přeřadily invaliditu z životního do neživotního pojištění, může být i fakt, že před časem se řešila daňová uznatelnost tohoto rizika. Některé pojišťovny započítávaly pojistné na toto riziko do daňově uznatelných položek a některé nikoliv. A neustále jsme přitom měli právní spor. Časem se ukázalo, že to nebude ta ideální cesta, abychom dávali riziko invalidity jako daňově zvýhodněné připojištění.“

Bohumila Dostálová

Manažer podpory prodeje pro životní pojištění v pojišťovně Kooperativa

Působí v pojišťovně Kooperativa, a.s., VIG od roku 2010 a to na pozici Trenéra životního pojištění pro externí obchodní partnery. Následně přešla na pozici Metodika specialisty a začala se podílet ve spolupráci s UPO na tvorbě nových produktů a ve spolupráci s marketingovým oddělením na tvorbě marketingových materiálů, prezentací a produktové podpoře pro životní pojištění. V roce 2020 přešla na pozici Manažera podpory prodeje pro životní pojištění a převzala metodickou podporu životního pojištění pro externí obchodní partnery nad kompletním portfoliem životního pojištění Kooperativy.

Daniel Šafrán

Jednatel společnosti EUCS Analytics, s.r.o.

Je jednatelem společnosti EUCS Analytics, s.r.o. a vede projekt e-Srovnání pojištění EUCS, skrze který poskytuje srovnání životního, havarijního, majetkového a odpovědnostního pojištění pro více jak 5 000 poradců napříč finančně poradenským trhem. Nově se chystá přinést na trh jako první sjednavač životního pojištění.

Michal Korejs

ředitel vývoje produktů underwriting a likvidací v pojišťovně NN

Petr Němeček

Ředitel externí distribuce v pojišťovně NN

Životním pojištěním se zabývá přibližně 15 let. Začínal jako pojistný matematik a produktový manažer. Od roku 2010 se pohybuje v oblasti distribuce. Působil v pojišťovně Aegon, která se v roce 2019 sloučila s NN Životní pojišťovnou.

David Kozák

redaktor Poradci-sobě.cz; obchodní manažer společnosti emadata.cz

Dlouhodobě se věnuje tvorbě obsahu a školení. V posledních letech je stále aktivnější také v oblasti obchodu, ve které se snaží kombinovat obchodní činnost s poradenskou. Zastává totiž názor, že dobrý obchodník musí být připraven klientovi poradit při výběru toho nejvhodnějšího řešení jeho potřeb. Od ledna letošního roku působí jako obchodní manažer společnosti emadata.cz.

NN Životní pojišťovna

V roce 1992 získala Nationale-Nederlanden jako vůbec první zahraniční společnost po pádu komunismu v České republice licenci k uzavírání pojistných smluv. Dnes se s 9,4 % podílem řadí na špičku mezi poskytovateli životního pojištění na českém trhu.

Pojišťovna NN nabízí široké portfolio produktů životního pojištění, které jsou snadno přizpůsobitelné pro konkrétní potřeby klientů. Zakládáme si na garanci, a proto pojistná smlouva platí za stejných podmínek od uzavření až po její skončení.

Panelová diskuse proběhla dne 20. 8. 2020 a je součástí FINfest.online.

 

FINfest.online

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account