Spolupráce vysokých škol s komerčními firmami je běžná, ale většinou nepřináší moc peněz. Školy díky ní získávají částky v řádech milionů korun, jejich celkový rozpočet se pohybuje ve výši miliard korun. Peníze používají například na dofinancování svých vzdělávacích, výzkumných i volnočasových aktivit. Při uzavírání smluv se školy řídí například svým etických kodexem, některé mají vypracovanou strategii pro komerční spolupráci.

Mezi sponzory vysokých škol bývají často například banky, energetické společnosti, výrobci automobilů či poradenské firmy. S firmami spolupracují rektoráty i samotné fakulty. Například Vysoké škola ekonomická v Praze (VŠE) spolupracuje s asi 28 partnery, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) se čtyřmi firmami, Univerzita Pardubice (UPCE) má 15 sponzorů.

Mluvčí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) Michal Janovský uvedl, že škola spolupracuje přibližně s 1000 komerčními partnery, od velkých nadnárodních společností až po malé firmy a drobné podnikatele. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) má smlouvu se 472 firmami z Česka a 38 ze zahraničí. Ani jedna z osmi univerzit, které na dotazy ČTK odpověděly, nespolupracuje s žádnou čínskou firmou.

Vysoké školy získaly letos díky spolupráci s firmami stovky tisíc korun až desítky miliony korun. Třeba VŠE přijala dary ve výši 4,97 milionu Kč, rozpočet školy je 1,4 miliardy Kč, uvedla mluvčí Martina Mlynářová. UJEP získal od firem kolem 100.000 korun, celkem hospodařil s 1,36 miliardami korun. Západočeská univerzita vydělala na komerční spolupráci letos 60 milionů korun, hospodaří s 2,77 miliardami. Příjmy Masarykovy univerzity v Brně se pohybují kolem tří až pěti milionů korun ročně, rozpočet má zhruba osm miliard.

Podle Mlynářové je spolupráce s komerčními partnery důležitá pro obě strany i v nefinanční rovině. „Partneři umožňují univerzitám a studentům styk s praxí, často jsou i významnými zaměstnavateli absolventů, poskytují jim možnost stáží, odborníci ze společností vystupují s přednáškami na půdě školy nebo pravidelně pomáhají s kvalifikačními pracemi studentů,“ uvedla.

Podle mluvčího Mendelovy univerzity v Brně Filipa Vrány spolupracuje s firmami patrně každá česká univerzita. Z odpovědí škol vyplývá, že psaná pravidla pro spolupráci s komerčními partnery nemívají, ale většinou každou smlouvu předem vyhodnocují.

Vedení Univerzity Karlovy v Praze čelilo letos kritice kvůli smlouvě s firmou Home Credit ze skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera, která patří mezi největší poskytovatele spotřebitelských úvěrů ve světě. Firma má silné zastoupení i v Číně. Home Credit se ve smlouvě o spolupráci zavázal UK po dobu tří let poskytovat ročně půl milionu korun. Ve smlouvě ale byla i pasáž o tom, že se smluvní strany „zavazují zdržet… všeho, co by mohlo poškodit (jejich) dobré jméno a pověst“. Home Credit po kritice od smlouvy odstoupila s prohlášením, že nechce být vtahován do iracionálních debat. Rektor UK Tomáš Zima se pak omluvil, že neodhadl reakci na uzavření smlouvy.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account