Cashbot a PojištěnáFaktura.cz – pro koho jsou tyto produkty určené, jak fungují v praxi a v čem mohou být pro poradce, respektive jejich klienty z podnikatelské sféry, zajímavé?

Malé a střední firmy nebo samostatní živnostníci – a často podobný příběh. Přestože jde o segment, který je z podnikatelského hlediska obvykle perspektivní a profitabilní, pro banky bývá z hlediska provozního úvěrování neuchopitelný.

Podnikatelé a jejich cash-flow problém

Následující příběh situaci popisuje výstižně: Projektant elektrických přenosových soustav je člověk, který projektuje, kudy povedou dráty elektrického vedení. Jeho typickým zákazníkem je ČEZ nebo jiné energetické společnosti. Projekt trvá tři až šest měsíců, na práci si potřebuje najmout dva, tři lidi, k tomu platí průběžně náklady na kancelář a další výdaje. Když vystaví fakturu ČEZu, splatnost je 90 až 180 dní. Projektant ale musí odvést DPH již při vystavení faktury. Vzhledem ke všem prvotním nákladům má problém s cash-flow. V České spořitelně je klientem 15 let a nabídli mu přečerpání účtu až 20.000 Kč. Proč tak nízkou částku? Protože má příjmy, které jsou nestabilní a nestálé. Takových faktur mívá čtyři nebo pět ročně. Roční obrat podnikatele je dva až tři miliony korun, proto ani factoring není řešením. Ten je postaven pro větší korporátní financování. A jak tento problém podnikatel řeší? Klasickým českým způsobem – platí pozdě také, což mu, jak sám přiznává, brzdí jeho byznys. Byl by schopen vzít během roku více zakázek, ale není schopen je ufinancovat.

 „Proto jsme v červenci 2018 přišli s Cashbotem,“ říká Marek Hejdušek, zakladatel tohoto projektu, který se ve finančnictví pohybuje patnáct let. Na workshopu přibližuje mechanismus produktu, který je určený pro OSVČ, malé a střední firmy. „Funguje to tak, že mají fakturu s určitou splatností a nechtějí čekat, až jejich odběratel zaplatí. Fakturu poradce nahraje přes naši aplikaci do systému a ten automatizovaně v reálném čase provede scoring dané faktury. Scorujeme vystavitele faktury, odběratele, vlastníky, jednatele atd. Pokud vše proběhne v pořádku, financujeme typicky 70-80 % z hodnoty faktury a okamžitě posílám peníze na účet dané firmy. Konkrétní výše profinancované částky závisí na velikosti faktury, délce splatnosti a rizikovosti transakce.“

Cashbot jako doplněk bankovních úvěrů

Financování poskytují na dobu splatnosti faktury s třiceti denní rezervou navíc. „Víme, že občas se platí faktury o něco později. Současně víme, že do třiceti dní po splatnosti je drtivá většina faktur proplacena,“ poznamenává Marek Hejdušek. „Navíc si může klient volitelně jednu danou individuální fakturu pojistit proti platební neschopnosti. Tady spolupracujeme s Pojištěnou fakturou, za kterou stojí INSIA, resp. ČSOB pojišťovna. Klientovi tak nabízíme řešení dvou potřeb v rámci jedné služby. První potřeba je cash-flow, tedy financování, a druhá je zajištění se proti nezaplacení, tedy pojištění.“

Cena za Cashbot se pohybuje v rozmezí od 1 % do 1,5 % měsíčně z financované částky (což je pro srovnání úrok 12 až 18 % ročně). Klient neplatí za zřízení účtu, za jeho vedení ani za rezervaci zdrojů.

„Firmy střední velikosti mají standardní bankovní financování levnější, úroková sazba jejich úvěrů se pohybuje kolem 5 % až 6 % ročně,“ připouští Hejdušek s tím, že bankovnímu financování ani factoringu rozhodně konkurovat nechce. „Pro tyto firmy je ovšem Cashbot atraktivní z toho důvodu, že jej mohou použít jako doplněk ke standardnímu financování. Například jeden z výrobců hraček Cashbot využívá na přechodné financování v období před Vánoci.“

A kdo za tímto projektem stojí? „Cashbot má dva vlastníky. Jedním z nich jsem já, druhým vlastníkem je J&T finanční skupina.

Pojištěná faktura – pro menší firmy a živnostníky

„PojištěnáFaktura.cz má za sebou první rok své existence,“ podotýká Alexandra Kubová, produkt manager INSIA. „Jsme rádi, že jsme se mohli integrovat do Cashbotu, propojit se a rozšířit tak možnost uplatnění našeho produktu.“

Produkt funguje online a lze ho sjednat i bez Cashbotu. Minimální částka k profinancování je 10.000 Kč bez ohledu na DPH, maximální limit je nyní 250.000 Kč. „Je to tedy pojištění pro menší firmy a živnostníky. Pro velké firmy, které potřebují pojistit faktury v řádu několika miliónů korun, máme k dispozici produkt pojištění pohledávek.“

V rámci Pojištěné faktury je klientům k dispozici také servis. „Nastavujeme s klientem upomínkový proces a snažíme se ušetřit jeho čas, energie i peníze. Vycházíme z toho, že platební morálka v Česku není občas na takové úrovni, jakou bychom si přáli,“ poznamenává A. Kubová.

Cena pojištění je stanovena na 1 % až 2 % z fakturované částky, bez dalších poplatků. Záleží na výši faktury a rizikovosti odběratele. Distributorem se může stát prakticky kdokoliv, koho společnost proškolí. Z regulatorního pohledu jde totiž o firemní financování. Vzhledem k této skutečnosti nepotřebují pro distribuci Pojištěné faktury licenci o finančním zprostředkování.

Poradce dostává provizi za každou pojištěnou fakturu svého klienta. „Provize je tudíž dlouhodobá,“ říká Alexandra Kubová. „Ve chvíli, kdy zaregistruji klienta do Cashbotu dostávám provizi za všechna financování a pojištění, která si klient již sám generuje. Role poradce je potřebná na začátku procesu. Všechno klientovi vysvětlit, zaregistrovat jej, zodpovědět mu dotazy a být mu k dispozici. Poté již klient funguje samostatně a zadává si faktury do aplikace podle svých potřeb. Ze zkušenosti víme, že Cashbot a PojištěnáFaktura.cz jsou dobré akviziční produkty.“

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account