hypo
Zdroj: pixabay.com

Stavební spořitelna Modrá pyramida dostala od České národní banky pokutu pět milionů korun za to, že nesnížila celkové náklady spotřebitelských úvěrů o výši úroku a dalších nákladů u 740 spotřebitelů, kteří požádali o předčasné splacení úvěru. Spořitelna tak porušila zákon o spotřebitelském úvěru. Vyplývá to ze zveřejněného rozhodnutí centrální banky. Modrá pyramida sdělila, že rozhodnutí ČNB respektuje. Zároveň se ale domnívá, že její přístup má oporu v důvodové zprávě k zákonu.

Podle rozhodnutí Modrá pyramida v období od 8. března 2019 do 28. dubna 2020 získala od spotřebitelů zhruba 4,6 milionu korun jako náhradu nákladů za provize vyplacené zprostředkovatelům za zprostředkování spotřebitelského úvěru a 3,06 milionu korun jako náhradu nákladů za úroky vyplacené vkladatelům. Modrá pyramida musí pokutu zaplatit do třiceti dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí z 28. ledna.

„ČNB pokutovala Modrou pyramidu pokutou pět milionů za porušení paragrafu 117 odstavce 1, zákona o spotřebitelském úvěru, kterého se dopustila tím, že nesnížila celkové náklady spotřebitelských úvěrů o výši úroku a dalších nákladů, které by byli spotřebitelé povinni platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelských úvěrů,“ řekla mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová.

V dokumentu ČNB upozorňuje, že zákon nikde nestanoví žádný nárok účastníka řízení na kompenzaci jeho zisku v souvislosti s předčasným splacením nebo náhradu finanční ztráty a nikde nestanoví, že má účastník řízení nárok na náhradu nákladů, které obecně vznikají v souvislosti s jeho podnikatelskou činností.

„Jsme přesvědčeni o tom, že náš přístup má oporu v důvodové zprávě k zákonu a máme pro něj i dostatek právních a ekonomických argumentů i odborných expertních stanovisek. Víme, že ČNB zastává dlouhodobě odlišný názor a máme za to, že tuto otázku může závazně vyřešit pouze nezávislý soud. I přesto však plně respektujeme rozhodnutí ČNB jako bankovního regulačního orgánu a budeme se jím do budoucna řídit, pokud příslušný soud nerozhodne jinak,“ uvedl mluvčí Komerční banky a Modré pyramidy Pavel Zúbek.

Dodal, že banka zároveň plně podporuje legislativní návrh, který má přesně vymezit pojem účelně vynaložených nákladů a který zcela konkrétním způsobem doplní sporný právní rámec.

Stavební spořitelna Modrá pyramida patří do skupiny Komerční banky. V posledních letech se zaměřuje nejen na stavební spoření, ale i na finanční poradenství a nabízí bankovní a pojišťovací produkty.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account