Za uplynulých 8 měsíců se členská základna sdružení SOLUS rozšířila o 10 společností. Rostoucí zájem o členství dokládá snahu firem ještě lépe prověřovat bonitu klientů a u některých z nich také v předstihu plnit očekávané požadavky vyplývající z vládního návrhu zákona o spotřebitelském úvěru.

Novými členy sdružení SOLUS se staly společnosti D. S. Leasing a.s., Zaplo Finance s.r.o., TGI Money a.s., iService Czech Republic, s.r.o. a AVON Cosmetics, spol. s r.o. Aktuální členská základna je k dispozici na stránkách https://www.solus.cz/cs/solus-clenske-spolecnosti/clenske-spolecnosti.

Zavedené registry klientských informací sdružení SOLUS jsou již dlouhodobě nezastupitelným nástrojem pro řízení rizik a prověření bonity klientů ze strany zodpovědných poskytovatelů služeb. „Zájem o členství ve sdružení SOLUS v posledních měsících významně vzrostl u nebankovních finančních společností. Je naprosto logické a přirozené, že společnosti poskytující spotřebitelské úvěry v souvislosti s přípravou na plnění připravovaných přísnějších zákonných požadavků raději vstupují do zavedených a respektovaných registrů nyní, než aby to nechávaly na poslední chvíli,“ uvádí Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Pokud chtějí úvěrové firmy odpovědně posoudit schopnost a ochotu klienta splácet jeho budoucí závazky, nemohou se spolehnout pouze na informace poskytnuté žadatelem o novou službu. „Z výzkumu, který jsme v listopadu 2015 zadali renomované agentuře STEM/MARK, vyplývá, že čtyři z deseti občanů jsou při žádosti o službu připraveni zamlčet fakt, že mají u jiné společnosti dluh po splatnosti. V kombinaci s našimi regionálními statistikami, kde jsou patrné značné rozdíly ve schopnosti plnit již existující závazky, je využívání zavedených registrů sdružení SOLUS naprosto klíčové,“ dodává Jan Stopka.

Registry klientských informací hrají zcela zásadní roli při ochraně nikoli jen věřitelů, ale především samotných klientů – těm by při jejich nezodpovědném zadlužování a následném nezvládnutí dostát svým závazkům mohl velmi reálně hrozit osobní bankrot nebo exekuce.

„Jsme přesvědčeni, že naše registry jsou pro spotřebitele partnerem, ne jejich nepřítelem. Proto se neustále snažíme vylepšovat procesy, jak se spotřebitel může co nejrychleji, a opakovaně, dostat k informacím, které o něm evidujeme. Velmi úspěšnou cestou se ukazuje být náš SMS výpis,“ upřesňuje Jan Stopka.

Co je SOLUS?

SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Členové sdružení SOLUS se od roku 1999, kdy byl SOLUS zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb z důvodu, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.

Sdružení SOLUS k dnešnímu dni sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto společnosti mohou díky členství ve sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují.

Záznamy evidované v Registru fyzických osob sdružení SOLUS mohou spotřebitelé ověřit prostřednictvím písemného výpisu nebo službou SMS Výpis, která využívá buďto strukturovanou SMS nebo vlastní aplikaci pro chytré telefony se systémem Android.

Zdroj: SOLUS

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account