Odpovědi za fond poskytl Pavel Kudlík, Člen dozorčí rady a člen investičního výboru VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.

  1. Krátké představení fondu. Na jaká aktiva se zaměřujete a proč?

VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV se zaměřuje na investice do malých a středně velkých ziskových společností nejen v České republice. Nejzastoupenějším oborem v našem portfoliu je potravinářský průmysl, ale zajímáme se také o zdravotnictví, moderní technologie farmingu a udržitelného bydlení. Budujeme diverzifikované portfolio firem tak, aby se jednotlivé společnosti vzájemně synergicky doplňovaly, byly zdrojem pokrokových inovací, a abychom minimalizovali rizika ekonomického cyklu.

  1. V jakých regionech působíte?

Fond VENDEAVOUR působí v celé České republice a připravujeme investice v sousedních zemích. Například v potravinářství v současné chvíli pracujeme na nových akvizicích na polském trhu.

  1. Jaká rizika investoři do Vašeho fondu podstupují? Co může ovlivnit vývoj podkladových aktiv?

Firmy ve fondu VENDAVOUR SICAV jsou záměrně vybírány z necyklických odvětví, takže vykazují poměrně stabilní růst tržeb a ziskovosti. Naším cílem je udržovat jejich stabilní organický růst, podporovat ho novými akvizicemi a rozvojem synergických efektů mezi členy skupiny, investicemi do moderních technologií a rozšiřování výroby a odbytu tak, aby dlouhodobě rostla ziskovost i hodnota jednotlivých společností.
Aktiva fondu v pravidelném ročním intervalu oceňuje renomovaný nezávislý znalecký ústav v souladu s mezinárodními oceňovacími standardy. Užívané oceňovací modely reflektují systémová i specifická rizika (vývoj ekonomiky jako celku, inflace, úrokových sazeb, zadlužení atd.) podkladových aktiv a promítají je do výsledných ocenění těchto aktiv.
Přirozená rizika dále pro naše investory snižujeme emisí preferenčních investičních akcií se zajištěným výnosem 6 % p.a.

  1. Dotkl se Covid nějak hospodaření Vašeho fondu?

Určitým způsobem se dotkl fungování každé firmy a každého člověka. Na hospodářské výsledky našich firem měla pandemie C19 spíše pozitivní efekt a v určitém ohledu se nám otevírají příležitosti k novým akvizicím a další expanzi.

  1. Jak nahlíží investoři na podkladová aktiva vašeho fondu z pohledu společenské prospěšnosti?

Podle dosavadní zpětné vazby od našich investorů bývá často právě naše mise a přístup k udržitelnosti a společenské zodpovědnosti klíčovým motivem, proč se rozhodli do fondu VENDEAVOUR investovat. Mottem našeho fondu a celé skupiny Vendeavour je “Tvořit-Růst-Žít”. Chceme přispět k nalezení cesty ze zažitého a dlouhodobě neudržitelného způsobu výroby potravin. Budujeme skupinu tradičních výrobců zejména v oblasti potravinářství, kteří se vedle zdokonalování svých portfolií věnují hledání rostlinných alternativ. K dalším oborům, kterými se zabýváme patří medicína, next generation farming a připravujeme i projekt udržitelného bydlení – next generation living.

  1. Jaké zhodnocení nabízíte, na jaké zhodnocení cílíte, co je pro Vás benchmark? Od jaké minimální výše investice?

Naši investoři mohou očekávat výnosy v rozmezí 6-10 % ročně. Fond VENDEAVOUR vydává Investorům preferenční investiční akcie s pevným výnosem minimálně 6 % ročně. Zároveň se investoři z poloviny podílí i na výnosech nad 6 % dle reálných hospodářských výsledků, a to až do maximálního výnosu 10 % ročně.
Minimální investice je standardně nastavena od jednoho milionu korun, pakliže investor prokáže, že má dostatečné znalosti a zkušenosti. Popřípadě od 125 tisíc euro (cca 3,2 mil. korun) bez nutnosti prokazovat znalosti a zkušenosti.
V rámci programu AVANT Flex je pak možné do našeho fondu investovat od 100 tisíc korun, pokud investor požadované limity (min. 1 mil. Kč) splní v součtu za všechny své investice u společnosti AVANT.

  1. Jsou investice nějak dodatečně ochráněny? (Aplikujete redistribuční mechanismus?) Kolik jste do fondu vložili vlastních prostředků?

Ano, investorům de facto garantujeme minimální výnos 6 % ročně formou redistribuce fondového kapitálu mezi výkonnostními a preferenčními akciemi. I v případě negativního výkyvu ve výkonnosti fondu hodnota preferenčních investičních akcií poroste o 6 %, a to na úkor hodnoty výkonnostních investičních akcií. Když jsou naopak výsledky dobré, investoři se na výnosech nepodílí plně, ale jejich výnos je shora limitován 10 % ročně a více roste hodnota výkonnostních investičních akcií, které vlastní zakladatel fondu MUDr. Viktor Růžička. Ten do fondu vložil aktiva v hodnotě necelých 800 milionů korun. Tímto kapitálem je garantován minimální výnos preferenčních akcií všem investorům.

  1. Jaké jsou podmínky a jak rychle probíhá vypořádání odkupu?

Každý investor má právo kdykoliv vybrat z fondu peníze tím, že požádá o takzvaný zpětný odkup investičních akcií. Je nutné podotknout, že investice do private equity fondu předpokládá investiční horizont 5 a více let. Zejména z důvodu nižší likvidity aktiv máme na vypořádání zpětných odkupů 7 měsíců, přičemž z toho 3 měsíce se investiční akcie dále zhodnocují. Pakliže investor odkupuje maximálně do 5 % z hodnoty své investice ve fondu, je zpětný odkup vypořádán již do 4 měsíců.

Návrat k přehledu fondů

0
0

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account