Registrací na webu Poradci-sobě.cz souhlasíte a zavazujete se dodržovat níže uvedená pravidla:

 • Nelze využívat tento web pro neplacenou inzerci. Přenášet náklady na jakoukoliv propagaci na provozovatele tohoto webu není opravdu fér. Web žije z inzerce a z příspěvků uživatelů a nemůže se těchto příjmu vzdát. Pokud finančně nepřispíváte na chod na tohoto webu:
  • žádný nábor (ani „nenápadné“ pokusy o tuto aktivitu)
  • žádné kontaktní údaje v komunikaci na tomto webu (opravdu žijeme také z inzerce a pro tu je klíčová návštěvnost – pokud  budete komunikovat mimo tento web, přicházíme o návštěvnost a tím i o naši obživu)
  • žádná produktová nebo jiná neplacená reklama
  • pokud máte pochybnost o tom, zda je váš příspěvek komerční či ne, pak jde o komerční příspěvek. A můžete ho tedy publikovat jen za podmínek uvedených v ceníku.
  • administrátor tohoto webu má právo posledního slova při řešení sporů ohledně tohoto Kodexu. Pokud s tím nesouhlasíte, nepoužívejte tento web. To myslíme smrtelně vážně!
  • pokud dojde k porušení těchto klíčových pravidel, počítejte na sto procent se sankcemi (viz níže)
 • Zakládat blog, diskutovat či komentovat článek může pouze uživatel s řádně vyplněným osobním profilem (zejména skutečné jméno, příjmení, fotografie a telefonický kontakt)
 • V diskusi prosím dodržujte přátelskou atmosféru. Každý někdy s poradenstvím začínal a i ostřílený borec má nárok na omyl, překlep, gramatickou chybu.
 • Stavíme mosty, nikoliv zdi. Platí tedy absolutní zákaz urážek, posměchu, arogance, nadřazenosti nebo dokonce vydírání.
 • Piště k tématu. Pokud potřebujete od diskutované věci odbočit, založte raději nové diskusní vlákno.
 • Nepaušalizujte (výroky typu „Firma A je lepší než firma B“, pokud nemůžete toto tvrzení věcně doložit – pokud můžete, rovnou své tvrzení doložte). V případě kritiky diskutujte o konkrétních věcech.
 • Pokud veřejně kritizujete aktivity, které jdou podle vašeho názoru mimo rámec zákona, dokažte, že si za svými výroky stojíte a žádejte nápravu přímo u původce aktivity nebo oznamte tyto aktivity oficiálním orgánům, které mohou nápravu stavu vynutit nebo uložit sankci. Planá kritika bez konkrétní akce nic nezmění.
 • Veřejnou kritikou můžete také někomu neprávem uškodit a třeba také zjistit, že omyl je na vaší straně. Pokud musíte kritizovat, zvažte, zda není vhodnější nejprve kritizovaného kontaktovat neveřejně.
 • Nesmíte používat vulgární výrazy, zesměšňovat, ponižovat, publikovat pornografické materiály…
 • Nesmíte porušovat autorské právo. Texty (ale i např. fotografie nebo obrázky), které zveřejňujete, musí být vaše nebo k nim musíte mít autorská práva.
 • Nesmíte záměrně publikovat nepravdivé informace. Pokud se dozvíte, že vámi publikovaná informace je nepravdivá, musíte publikovaný závadný text doplnit a uvést ho na pravou míru.
 • Texty musí být pochopitelně v souladu s právním řádem České republiky. Odpovědnost za příspěvky na vašem blogu nesete vy, nikoliv provozovatel tohoto webu.
 • Texty nesmí porušovat práva jiných osob (například právo na soukromí).
 • Nesmíte poškozovat dobré jméno webu Poradci-sobě, redakce ani provozovatele tohoto webu.
 • Nesmíte propagovat ani vyjadřovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost vůči jednotlivcům či skupinám osob, obzvlášť pak vůči menšinám. Nesmíte propagovat násilí a agresivitu jako prostředek řešení konfliktů.
 • Nesmíte manipulovat s datem zveřejnění vašeho příspěvku
 • Při vytvoření nového diskusního vlákna označte vlákno odpovídajícími štítky a zařaďte vlákno do vhodného diskusního fóra.

Práva bloggera, diskutéra a komentátora článků na webu Poradci-sobě.cz

 • Máte právo na svobodné vyjádření názoru, pokud je dodržen tento Kodex. Pozor, toto právo mají i další čtenáři, a to nejen vašeho blogu!
 • Máte právo uvádět odkazy (včetně komerčních) na stránky mimo web Poradci-sobě.cz, avšak jen v tomu vymezeném prostoru
 • Máte právo označit diskusní příspěvek jako nevhodný (upozornit na možná problém redakci), pokud máte podezření na nedodržení tohoto Kodexu nebo jiných pravidel.
 • Máte právo na technickou podporu v rámci možností provozovatele webu Poradci-sobě.cz (info@poradci-sobe.cz). Technická podpora náleží primárně platícím uživatelům. Pokud neplatíte, budete pár dnů čekat. Možná půjde dokonce i o týdny a možná se odpovědi ani nedočkáte.

Ostatní

 • Publikováním textů v redakčním systému Poradci-sobě.cz dáváte souhlas s redakčním využitím Vašich příspěvků. Tyto příspěvky může redakce dále propagovat a šířit je případně i v dalších partnerských médiích
 • Text tohoto Kodexu může být kdykoliv upraven.
 • Provozovatel webu má v případě řešení sporu s uživatelem vždy poslední a rozhodující slovo.
 • Všechny blogy na webu Poradci-sobě.cz (s výjimkou hlavního blogu (webu www.poradci-sobe.cz) jsou přístupné i pro neregistrované uživatele).
 • Komentáře k vašim příspěvkům mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
 • Komentáře lze v administračním prostředí zakázat.
 • Za vaše příspěvky na tomto webu nesete plnou odpovědnost. Provozovatel tohoto webu nenese žádnou odpovědnost na příspěvky uživatelů tohoto webu
 • Na blogy v rámci webu Poradci-sobě.cz lze přiměřeně aplikovat analogické Kodexy webů iDNES.cz a Respekt.cz

Sankce za porušení tohoto Kodexu

 • Snažíme se porušení tohoto Kodexu řešit nejprve domluvou. Pokud domluva nevede k nápravě, přistupujeme k dalším krokům. Ponecháváme si nicméně právo přistoupit k sankcím i bez předchozího varování. Takže: co vám hrozí, pokud se na webu budete chovat v rozporu s tímto Kodexem?
  • Vymazání závadného příspěvku
  • Vymazání celého blogu uživatele, diskuse či Vašeho komentáře
  • Zrušení přístupových práv uživatele
  • Zablokování IP adresy
  • Vymáhání nákladů na zásah administrátora a nákladů na inzerci dle platného ceníku.
  • Zveřejnění vašeho jména či jména firmy v souvislosti s porušením tohoto Kodexu

Zpracování a ochrana osobních údajů, další ustanovení

Pro vstup na web Poradci-sobě.cz je vyžadována registrace. Uživatel se na web registruje dobrovolně a poskytuje v tomto smyslu dobrovolně své osobní údaje v rozsahu údajů uvedených v registračním formuláři (při registraci) a v rozsahu, který si uživatel zvolí při úpravě svého osobního profilu (po registraci). Uživatel je povinen pro registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně. Tyto údaje jsou poskytnuty správci a zpracovateli údajů – provozovateli webu Poradci-sobě.cz, společnosti 4stones, s.r.o., IČ 29002303, sídlem Rudná, Ke Školce 1319F, 252 19, zapsané u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 159132.

Poskytnutím výše uvedených údajů uživatel v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, bere na vědomí, že jím poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pro účely zasílání novinek registrovaným uživatelům, reklamní a marketingové činnosti, prezentace uživatelů a jimi poskytovaných údajů (osobní profil), usnadnění komunikace mezi uživateli, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí. Tyto souhlasy jsou uděleny na dobu neurčitou. Veškeré poskytnuté údaje jsou uloženy na zabezpečeném serveru. Správce učiní vše, co je v jeho silách, aby zabránil zneužití poskytnutých údajů.

Emailové adresy uživatelů ani další informace nebudou správcem zveřejňovány nebo jinak předávány třetím stranám, nebudou-li v rámci osobního profilu zveřejněny samotným uživatelem. Uživatel má možnost omezit zveřejnění konkrétních položek jeho uživatelského profilu (například  kontaktní informace a podobně).

Některé informace, které o sobě veřejně uvádíte ve svém osobním profilu, nemusí být nutně zveřejněny ani pokud jsou Vámi označeny jako veřejné. Tyto informace mohou být zveřejněny dalším uživatelům až v rámci jejich placeného přístupu na tento web. Osobní údaje mohou být poskytnuty na základě zákonných nebo jiných povinností, které musí správce respektovat (například na základě oprávněné výzvy Policie ČR apod.). Registrovaní uživatelé webu Poradci-sobě jsou automaticky propagováni také na webu Najdi-poradce.cz, na který jsou přenášeny profilové informace uživatele, které uživatel zadal při registraci na webu Poradci-sobě.cz nebo později.

Správce může zasílat uživatelům emailové zprávy, případně SMS zprávy. Zprávy mohou obsahovat reklamní sdělení. Zasílání těchto zpráv lze zakázat, přičemž způsob tohoto zákazu je vždy součástí zasílané informace. Každý uživatel má právo na poskytnutí informace, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává. Uživatel může v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů požadovat vysvětlení, opravu údajů nebo jejich likvidaci. Tyto úkony mohou být ze strany správce přiměřeně zpoplatněny. Správce si vyhrazuje právo vyžadovat v budoucnu od uživatele další údaje a vyhrazuje si také právo registraci uživatele zrušit. Většina aktivit uživatelů na tomto webu je monitorována z bezpečnostních důvodů a z důvodů kontroly dodržování tohoto Kodexu, případně jiných závazných norem. Monitoringu může podléhat i veškerá interní komunikace uživatelů prostřednictví tohoto webu.  Web Poradci-sobě.cz využívá technologii cokies. Cokies jsou využívány pro sledování návštěvosti webu Poradci-sobě.cz (zejména služby Google Analytics a NetMonitor / gemiusAudience), pro uložení uživatelských předvoleb a pro reklamní účel (tzv. Remarketing nebo Retageting). Na základě cokies vám může být i na jiných webových stránkách zobrazována reklama zacílená na návštěvníky webu Poradci-sobě.cz. Pokud si nepřejete přijmout používání cookies, musíte z těchto webových stránek odejít nebo při prohlížení webu vypnout funkci pro ukládání cookies v nastavení vašeho webového prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že bez cookies může být funkčnost webových stránek narušena.

Tento dokument může být ze strany správce jednostranně měněn. Změny jsou závazné od okamžiku zveřejnění. Aktuální znění tohoto dokumentu je k dispozici na webových stránkách Poradci-sobě.cz. Uživatel je povinen seznámit se po každém přihlášení s aktuálním zněním tohoto dokumentu a v případě nesouhlasu s tímto dokumentem stránky Poradci-sobě.cz opustit.

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account