Barevné látky
Zdroj: Pixabay.com

Inspirací pro dnešní článek o trendech je poslední přehled pojištění osob zveřejněný webem akademiepojisteni.cz. Obsahuje 58 variant produktů pojištění osob pro dospělé od 14 pojišťoven. Jakých 5 trendů se z něj dá vyčíst?

  1. IŽP s přirozeným pojistným: konec

Tradiční investiční pojištění lze aktuálně nalézt pouze u tří pojišťoven, u dvou z nich se jedná o okrajový produkt, který může daná pojišťovna prakticky kdykoliv „vypnout“. Můžeme tak učinit jednoduchý závěr: investiční životní pojištění letos prakticky skončilo, důvody jsou zřejmé. Důkladné testování v rámci produktového vývoje ukázalo, že systém fungování produktu je pro průměrného spotřebitele složitý a obtížně pochopitelný. Roční výpisy z podílového účtu plné transakcí v klientech nevzbuzovaly pocit důvěry a požadavek jednoduchosti konstrukce pojištění se ukázal jako jeden z nejdůležitějších.

Lze očekávat, že v příštím roce nejméně jedna ze tří zbývajících pojišťoven nabídku produktu ukončí a tím ze zbylých produktů vytvoří skutečné „odpadlíky“. Již nyní část zprostředkovatelů vyřadila produkty s přirozeným pojistným ze své nabídky, aby nemusela klienty informovat o všech překvapivých ustanoveních spojených s tradičním IŽP (srážky poplatků a rizikového pojistného z podílových jednotek, akumulovaný dluh, složité roční výpisy, chování mimořádného pojistného atd.).

  1. Rizikovka + volitelná investice: vítěz

Malý pohled do minulosti: základním produktem v nabídce většiny pojišťoven a zprostředkovatelů bylo před deseti lety bylo výše zmíněné investiční životní pojištění s úhradou jednotlivých rizik z podílových jednotek. Na pokraji zájmu byla inovace, která se zrodila již v roce 2010 a spočívala v rizikovém životním pojištění s volitelnou a oddělenou investiční složkou. V budoucnost tohoto produktu v té době věřili jen jeho tvůrci.

Střih do dnešní doby: z přehledu webu akademiepojisteni.cz je zřejmé, že hlavním produktem prakticky každé pojišťovny je rizikové životní pojištění, kde klient má ve smlouvě vyčíslenu cenu každého připojištění. Tato cena je pevně daná po celou dobu trvání daného rizika a je tedy pro klienta naprosto srozumitelná. Pokud je nabízena investiční složka, pak je od rizika oddělena a nestrhávají se z ní žádné rizikové poplatky. Ano, jedná se o produkt, který vznikl v roce 2010 a kdy mu naprostá většina trhu nedávala žádnou šanci.

  1. Hybridní životní pojištění: novinka

Pojištění s oddělenou investiční složkou většinou vyžaduje minimální platbu na investici. Již 3 pojišťovny ale nabízí variantu bez nutnosti platit pravidelně investiční část. Pravidelnou investici lze nastavit na 0 a pojistníkovi zůstává možnost zaplatit kdykoliv mimořádné pojistné. Jedna z těchto pojišťoven dokonce pravidelnou investici nenabízí a ponechává pouze mimořádnou.

Vytvoření hybridní varianty je pro pojišťovny s existujícím produktem s oddělenou investiční složkou snadné, stačí snížit parametr minimálního běžně placeného pojistného na zmíněnou nulu a nová variant a je zde. Lze tak očekávat úpravu dalších produktů tímto směrem i v roce 2023.

  1. Varianty pro distribuční kanály: vymírající

Trendem v dalším roce bude zjednodušení nabídky jednotlivých pojišťoven. Někteří pojistitelé stále nabízí jiný produkt pro interní a jiný pro externí distribuci. Kromě obchodních problémů (konflikt distribučních kanálů) to přináší i právní nejasnosti. Pojistitel by měl mít pro jeden cílový segment jednoznačně definované nejlepší řešení. Existence dvou různých produktů pro stejný segment nutně vede k závěru, že jeden z nich není ten nejlepší, ať již cenově nebo z pohledu pojistného krytí a výluk. Jeden z pojistitelů již interně rozhodl o sloučení dvou rozdílných produktů určených pro stejný segment. Ostatní se brzy přidají.

  1. Neživotní pojištění osob: přicházející

V přehledu jsou aktuálně 4 produkty od 4 různých pojistitelů, které jsou postaveny na neživotní licenci. Vzhledem k aktuálnímu stanovisku regulátora neobsahují riziko smrti následkem nemoci, jinak pokrývají všechna ostatní rizika (invalidita, pracovní neschopnost, závažné nemoci, trvalé následky atd.) Jsou tak vhodná pro zájemce o pojištění bez potřeby pojistit riziko smrti (lidé bez závazků vůči třetím stranám), pro děti a nezletilé nebo pro zájemce s existujícím zajištěním rizika smrti jinou smlouvou, kteří potřebují pojistit ostatní rizika.

Jeden produkt nabízí životní pojišťovna (neživotní pojištění úrazu a nemoci je možná součást životní licence), jeden kompozitní pojišťovna a dva neživotní pojišťovny. Zatímco v riziku smrti poskytuje v současnosti kompletní krytí jen životní pojištění, v ostatních rizicích je nabídka životního a neživotního pojištění osob vyrovnaná a v procesech má neživotní přístup několik předností. Bude tak zajímavé sledovat v roce 2023 inovace na obou stranách, zejména s ohledem na nástup srovnávačů pojištění osob.

Autor je spoluzakladatel Pillow pojišťovny0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account