Odpovědi za fond poskytl Pavel Němec Pavel Němec, zkušený investiční bankéř a manažer, pracoval pro významné české i zahraniční finanční skupiny J&T, KKCG, PPF či ABN AMRO.

  1. Krátké představení fondu. Na jaká aktiva se zaměřujete a proč?

WERO ČMEF SICAV, a.s. podfond ČMEF AQUA je zaměřen na investice do vodohospodářských řešení pro zajištění dostatečných vodních zdrojů, řešení pro úpravu a recyklaci pitné vody i užitkové vody. Cílem podfondu ČMEF AQUA je nabízet klientům fondu primárně dlouhodobou investici do diverzifikovaného portfolia projektů s reálným podkladovým aktivem s nízkou volatilitou a zároveň atraktivním výnosem. V neposlední řadě investice podfondu ČMEF AQUA podporují a rozvíjí projekty s pozitivními vlivy na životní prostředí.

  1. V jakých regionech působíte?

Fond kvalifikovaných investorů WERO ČMEF SICAV, a.s. podfond ČMEF AQUA působí v současnosti primárně v České republice s potenciálem rozvoje celé Evropské Unie.

  1. Jaká rizika investoři do Vašeho fondu podstupují? Co může ovlivnit vývoj podkladových aktiv?

Návratnost investice není zaručena a zhodnocení investice je závislé na skutečném hospodaření podfondu. Podfond ČMEF AQUA se zaměřuje na investice do vodohospodářských projektů, které prošly investiční a zkušební fází, jsou provozovány na bázi dlouhodobých nájemních smluv, s klauzulí minimálního povinného odběru vody ze strany odběratele, se stabilním měsíčním výnosem. Jednotlivá podkladová aktiva, jednotlivé projekty, jsou provozovány na prověřené technologii, pravidelný plánovaný servis je zárukou dlouhodobého stabilního efektivního fungování našich vodohospodářských projektů.

  1. Dotkl se Covid nějak hospodaření Vašeho fondu?

Z pohledu spotřeby vody, jako základní potřeby pro fungování lidské společnosti, se činnosti našich projektů vliv COVIDu-19 negativně neprojevil. Jedinou výjimkou, se kterou jsme se setkali, byly provozy aquaparků/ bazénů, které byly z nařízení vlády dočasně uzavřeny a tím samozřejmě poklesl krátkodobě odběr vody.

  1. Jak nahlíží investoři na podkladová aktiva vašeho fondu z pohledu společenské prospěšnosti?

Investiční projekty podfondu ČMEF AQUA se mimo jiné zaměřují na boj proti nedostatku vody na území České republiky. Podfond ČMEF AQUA je průkopníkem v oblastech zadržování dešťové vody a její opětovné použití jako užitkové vody, využití povrchové vody či studniční vody pro bazénové hospodářství či průmyslové potřeby. V projektech podfondu ČMEF AQUA naši vodu opětovně recyklujeme a tím přispíváme k efektivnímu a k životnímu prostředí šetrnému nakládání s tímto jedinečným přírodním bohatstvím.

  1. Jaké zhodnocení nabízíte, na jaké zhodnocení cílíte, co je pro Vás benchmark? Od jaké minimální výše investice? (AVANT Flex)

Očekávané zhodnocení by se mělo pohybovat minimálně na úrovni 8 % p.a. a veškeré výnosy do této hranice jsou ze sta procent připisovány klientům. Pokud bude hospodaření lepší, výnosy nad 8 % se dělí stejným dílem mezi zakladatele fondu a klienty. V rámci AVANT Flex je možné investovat již od 100 tis. Kč.

  1. Jsou investice nějak dodatečně ochráněny? (Aplikujete redistribuční mechanismus?) Kolik jste do fondu vložili vlastních prostředků?

Investice jsou primárně chráněny reálnými aktivy, vloženými do fondu. Jako druhou míru ochrany považujeme to, že smlouvy na úpravu a dodávku vody jsou uzavírány se subjekty, nejčastěji municipalitami, které již z podstaty státní správy dodržují platby v termínech a nehrozí zásadní rizika defaultu, či krachu.
Redistribuční mechanismus neaplikujeme, nechceme garantovat spodní hranici výnosu a současně omezovat maximální výnos. Protože si uvědomujeme vysoký potenciál zhodnocení investice, raději klientovi nabízíme podílet se na tomto výnosu bez jakýchkoli omezení.

  1. Jaké jsou podmínky a jak rychle probíhá vypořádání odkupu?

Fond uplatňuje s ohledem na návratnost investic do technologií a projektů 4-letý výstupní poplatek. V prvním roce činí 30 %, ve druhém 20 %, ve třetím 15 % a ve čtvrtém 5 %. Po čtvrtém roce je již výstup bez poplatku a peníze jsou v souladu se statutem k dispozici do tří měsíců.

Návrat k přehledu fondů

0
0

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account