daně
Zdroj: pixabay.com

Pro letošní přiznání daně z příjmu byly a jsou důležité tři termíny. Posunutý termín pro listinné podání byl do 3. května, přes datovou schránku měli lidé čas do 1. června a s daňovým poradcem se termín posunul až na 1. července 2021. Díky novince, kdy není nutné dávat daňovému poradci plnou moc dopředu, ale klidně až s přiznáním, mohou této možnosti využít i opozdilci.

Podat daňové přiznání pozdě se nevyplatí. Sankce se totiž vypočítávají od původního termínu, nikoliv od posunutého, které již druhý rok po sobě umožnilo ministerstvo financí. Kdo ještě přiznání k dani z příjmu nepodal, může využít služeb daňového poradce.

Výhodou je, že letos se nemusí podávat plná moc před uplynutím tříměsíční lhůty, ale až společně s daňovým přiznáním. V případě, že poplatník podá daňové přiznání 1. července bez daňového poradce, může za pokutu dát mnohem víc peněz, než by dal za služby daňového poradce.

Pokud chcete navázat profesní vztah s daňovým poradcem, je vhodné nejprve zkontrolovat, zda je zapsaný v seznamu daňových poradců. Seznam vede Komora daňových poradců a je k dispozici na jejích webových stránkách. Někomu stačí pouze sezonní spolupráce, někdo potřebuje vedení daňové agendy po celý rok. Zakázky v rozsahu střední či malé společnosti nebo OSVČ zvládne samozřejmě i samostatný daňový poradce.

Možností, jak si rovněž prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání, je podání individuální žádosti o prodloužení lhůty, a to až na tři měsíce. Žádost musí být odůvodněna. Důvody musí být dostatečně silné a závažné, aby správce daně žádosti vyhověl. Rovněž je nutné důvody řádně prokázat. Žádost je obvykle zpoplatněna, avšak z důvodu pandemické situace byly ministryní financí prominuty správní poplatky.

Prominutí správního poplatku se vztahuje na žádosti podané v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021. Důvodem prominutí je dle ministryně financí snížení administrativní zátěže na straně daňových subjektů i správců daně v době, kdy jsou tito dotčeni na své činnosti zvýšenou nemocností v důsledku šíření viru SARS-CoV-2, a zpřístupnění příslušného institutu pro postižené daňové subjekty.

 

Zdroj: V4 Group

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account