Celkové předepsané smluvní pojistné upravené metodikou ČAP z předběžných výsledků získaných od členů asociace dosahuje za 1. pololetí roku 2022 hodnoty 80,1 mld. Kč. Meziročně se navýšilo o 7,8 %, resp. o téměř 5,8 mld. Kč.

Ve srovnání s prvním čtvrtletím se jedná o mírné zpomalení tempa růstu, ale i tak je nadále překonáno 4,4% navýšení dosažené ke konci roku 2021. Za pozitivní vývoj aktuálně vděčíme především neživotnímu pojištění, nicméně i životní pojištění posiluje. Za pozornost stojí výjimečný růst v podnikatelském pojištění, ale stále nelze pominout ani nižší srovnávací základnu roku 2021, který byl ovlivněn probíhající pandemií covid-19.

Životní pojištění

Předepsané pojistné v životním pojištění meziročně stouplo o 3,1 %. Pro srovnání o rok dříve rostlo o 2,7 %. Meziročně se vybralo o 746 mil. Kč více a jeho hodnota se těsně přiblížila 25 mld. Kč. V dominantní skupině produktů s běžně placeným pojistným, které reprezentují přibližně 95 % všech smluv životního pojištění, se dynamika růstu zvýšila z loňských 2,5 % na současná 4 % a příslušné pojistné narostlo o 935 mil. Kč. Tím se i nadále potvrzuje dlouhodobý rostoucí trend a atraktivita těchto produktů. Objem jednorázově placeného pojistného meziročně klesá, aktuálně o téměř o 31 %, nicméně jeho vývoj značně kolísá a na celkový výsledek má jen omezený dopad. „Nadále se snižuje celkový počet smluv životního pojištění. Ve srovnání s 1. pololetím roku 2021 jich je celkově o 1,7 % méně, což odpovídá poklesu o necelých 85 tis. Aktivních tak aktuálně zůstává 4,89 mil. smluv,“ doplňuje Jaroslav Urban, pojistný analytik České asociace pojišťoven.

Obchodní produkce ŽP

Počet nově uzavřených smluv životního pojištění meziročně vzrostl o 4,4 % na 236 tis. Tempo růstu od začátku roku zrychluje a potvrzuje se stabilizace po 2 letech poznamenaných pandemií covid-19, během které obchodní produkce, tedy v letech 2020 až 2021, značně kolísala. Souhrnně se tak počet nových smluv v životním pojištění meziročně navýšil o necelých 10 tis. Většinu nového obchodu reprezentují běžně placené smlouvy, kterých se v 1. pololetí 2020 uzavřelo 230 tis. Navzdory výše popsanému objem obchodní produkce životního pojištění klesl. Celkový výsledek totiž dominantně ovlivňuje jednorázově placené pojistné, které se ale meziročně snížilo o 1,7 mld. Kč a dosáhlo hodnoty 3,7 mld. Kč. Běžně placené pojistné naopak posílilo o 394 mil. Kč na 3,2 mld. Kč. Obchodní produkce poté dohromady dosahuje výše téměř 6,9 mld. Kč.

Neživotní pojištění

Předepsaného pojistného v neživotním pojištění dále roste. Celkem se meziročně navýšilo o více než 5 mld. Kč a přesáhlo hodnotu 55,1 mld. Kč. To je o 10,1 % více než vloni, a tak téměř dvojnásobně překonává 5,3% růst dosažený v předminulém pololetí. V hlavních skupinách neživotního pojištění se ale vývoj odlišuje.

Dominantní je i nadále pojištění vozidel, které má aktuálně na neživotním pojištění více než 52% podíl. V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dosáhlo předepsané pojistné hodnoty téměř 15 mld. Kč, o 3,5 %, resp. o 501 mil. Kč více než ve stejném období minulého roku. Dynamika se ale snížila z loňských 5,7 % o 2,2 p. b. V havarijním pojištění vozidel naopak pokračuje růst a navyšování dokonce postupně zrychluje, a to jak ve srovnání se stejným obdobím minulého roku, tak i s výsledky 2021. Předepsané pojistné rostlo o 8,9 %, resp. 1,1 mld. Kč, a pokořilo částku 13,9 mld. Kč. Zmíněný vývoj je částečně opět podpořen stále se navyšujícím portfoliem pojištěných vozidel, jejichž počet meziročně stoupl o dalších 1,6 % a celkově jich je pojištěno už 8 811 tis. Roste i počet havarijně pojištěných vozidel, aktuálně o 4 %.

V podnikatelském pojištění rostlo předepsané pojistné o výrazných 14,6 %, meziročně stouplo o 1,7 mld. Kč a překonalo hodnotu 13,3 mld. Kč. Příčinou tohoto vývoje je mimořádná akvizice nového pojištění s dopadem na souhrnný výsledek neživotního pojištění i celého pojistného trhu. To dokresluje i počet uzavřených smluv, který se tak výrazně nemění a navýšil se jen o 2,2 %.

Retailovému majetkovému a odpovědnostnímu pojištění se nadále daří a tento trend má navíc stoupající tendenci. Předepsané pojistné se meziročně navýšilo o 758 mil. Kč na 7,7 mld. Kč. Aktuální meziroční růst dosahující 10,9 % tak překonal jak navýšení o 7,3 % v 1. pololetí roku 2021, tak i celkový loňský výsledek v hodnotě 8,8 %.

V ostatních odvětvích a skupinách rizik mimo pojištění vozidel, majetku a odpovědnosti občanů i firem došlo v roce 2020 v souvislosti s propuknutím pandemie onemocnění covid-19 k významnému meziročnímu propadu. V tomto segmentu pokrývajícím také léčebné výlohy a další rizika cestovního pojištění, pojištění cizinců apod. významně pokleslo předepsané pojistné souhrnně o 12 %. Následně v roce 2021 došlo k částečné korekci spojené se 7,7% růstem. V 1. pololetí roku 2022 se situace v tomto segmentu postupně stabilizuje, což dokládá aktuální 22,2% meziroční růst.

Majetkové škody

Škodám na majetku, které jsou způsobeny přírodními živly i činností člověka, dominují požáry s průměrnou škodou přes 500 tis. Kč. Těch nebývá na počet nejvíce, v prvním pololetí jich nastalo přibližně 2,7 tis., ale celkové náhrady již překonaly výši 1,4 mld. Kč. „Tyto ukazatele prozatím nijak neovlivňují aktuální ničivé požáry v národním parku Českosaské Švýcarsko a dá se tedy očekávat, že do příštích výsledků ještě značně narostou nad rámec standardního čtvrtletního vývoje,“ vysvětluje Jaroslav Urban. Vloni byly nejničivější vichřice, což souviselo s mimořádným výskytem silného tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku. Letos se situace naštěstí neopakovala, a tak škody z vichřic meziročně poklesly o 60 % na 1,2 mld. Kč, i když jich na počet bylo naopak více, přes 41 tis. Mezi další nejvýznamnější rizika s pojistným plněním přes 500 mil. Kč se zařadily škody z krupobití a vodovodní škody s částkami 616, resp. 574 mil. Kč. Ze zbývajících událostí majetkového pojištění uhradí pojišťovny svým klientům souhrnně téměř 2,4 mld. Kč. Celkové škody z pojištění majetku přesáhly v 1. pololetí hodnotu 6,2 mld. Kč, čemuž odpovídá i 139 tis. řešených pojistných událostí.

Výhled dalšího vývoje

Optimistický výhled spojený s odezníváním dopadů již 3. rok trvající celosvětové pandemie onemocnění covid-19 narušily nejprve od 2. pololetí 2021 raketově rostoucí ceny energií a dalších komodit a následně v únoru tohoto ruku vojenská agrese Ruska na Ukrajině. Důsledkem je prudké navyšování spotřebitelských cen, které aktuálně reprezentuje míra inflace dosahující v červnu hodnoty 17,2 %. Nominální a reálný růst předepsaného pojistného se tak výrazně rozchází a v dlouhodobém měřítku nemusí být dostatečný na pokrytí rostoucích škod, a to jak v pojištění vozidel nebo majetku (eskalace cen náhradních dílů, stavebních materiálů atd.), tak i v rámci odškodnění zdravotních následků, které často reaguje na nominální růst mezd, a ve vysokém inflačním prostředí se očekává jeho značné navyšování.

Tisková zpráva ČAP0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account