Arca Capital - směnka - fail

Ještě nedávno byla Arca Capital na nákupech a koupila M & M reality holding. Nyní se dostala do finančních potíží vlivem vysoké úvěrové páky a výpadku příjmů v důsledku koronakrize.

Arca Capital využívá k financování svých aktivit významné množství cizích zdrojů. A mezi nimi i směnky. Některé z nich jsou již po splatnosti a jejich majitelé se svých peněz zatím stále nemohou dočkat. Majitele směnek se dopisem pokusil uklidnit Rastislav Velič, předseda představenstva Arca Investments, ve kterém přiznává potíže s likviditou a prosí investory o čas.

„Více než dvojměsíční umrtvení provozu firem v ČR i SR, kompletní zablokování finančních toků a přeshraničního přístupu k našim investorům a partnerům, nám bránilo, a částečně stále brání, v nápravě likvidity naší společnosti,“ uvádí Rastislav Velič v úvodu dopisu.

Následně vyjadřuje naději na zlepšení situace: „Jsme si jistí, že současný stav s likviditou překonáme v krátkém časovém horizontě. Skupina Arca Capital má výnosná a diverzifikovaná aktiva, která začala fungovat v povoleném rozsahu, a proto se nemusíte obávat o vyplacení vaší investice. Vypořádání finančních závazků vůči vám je momentálně na prvním místě.“

„Dejte nám, prosím, důvěru a čas na restart,“ uzavírá Rastislav Velič s důvěrou v pokračování spolupráce s investory.[1]

Přitom ještě 20. dubna 2020 Arca Capital Funging nabízela další směnky jako výhodnou investici…

Arca Investments: Vysoká finanční páka a krátkodobé závazky

Finanční údaje Arca Investments za rok 2019 ještě nebyly zveřejněny. Z údajů za rok 2018 nicméně vyplývá, že společnost funguje s vysokou pákou a dlouhodobá aktiva kryje krátkodobými závazky. To je pravděpodobně také příčinou současných finančních potíží.

Arca Investments má základní kapitál ve výši 99 600 EUR. Vlastní kapitál byl ale mnohem vyšší a tvořil ho zejména nerozdělený zisk minulých období (7,2 mil. EUR) snížený o zápornou hodnotu kapitálových fondů (-1,3 mil. EUR). Celkem vlastní kapitál dosahoval 6 295 174 EUR. Cizí kapitál byl ale mnohem vyšší – 545,3 mil. Kč. Arca Investments tak působí s pákou ve výši přesahující 86násobek vlastního kapitálu. Či, z jiného úhlu pohledu, vlastní kapitál dosahoval hodnoty pouze 1,15 % cizího kapitálu. Hodnoty vylepšilo jen časové rozložení, které na straně pasiv čítalo 14,8 mil. EUR.

Významné riziko pro investory představuje zejména složení cizích zdrojů. Nejvyšší položkou byly krátkodobé závazky ve výši 450 mil. Kč, které financovaly 79,5 % aktiv společnosti, a to včetně více než 552 mil. Kč dlouhodobých aktiv.

Mezi krátkodobými závazky jsou i vydané směnky, které jsou aktuálně po splatnosti.

Přestože údaje o složení aktiv a pasiv Arca Investments vycházejí z účetní závěrky za rok 2018, není příliš pravděpodobné, že by se struktura financování společnosti zásadním způsobem změnila.

Co Arca Investments vlastní

Finanční skupina Arca Capital je poměrně rozsáhlá. Na jejím vrcholu stojí slovenská Arca Investments a.s., která vlastní slovenskou Arca Capital Slovakia a.s. se základním kapitálem 996 000 EUR a českou Arca Capital Bohemia a.s. se základním kapitálem 30 mil. Kč a českou Arca funding s.r.o. se základním kapitálem 200 tis. Kč, prostřednictvím které vlastní slovenskou Arca Capital Funding a.s. se základním jměním 25 tis. EUR.

Dále jsou ve skupině propojeny společnosti EFIT Bohemia, a.s. a EFIT, a.s., prostřednictvím které vlastní i Arca Brokerage House o.c.p. a.s.

Arca Investments a.s. také vlastní několik dalších společností jako přímou investici. Jsou mezi nimi:

  • Afra real estate s.r.o.
  • Františkovy Lázně SAVOY a.s.
  • NETFINANCE spol. s r. o.
  • Potraviny DELIA CZ a.s.
  • Riverland s.r.o.
  • SAVOY REAL a.s.
  • Silverside Czech, s.r.o.

Mimo jiné v letošním roce Arca Investments a.s. koupila 47,5% podíl ve společnosti M & M reality holding a.s.

Vedle toho je v České republice zřízen investiční fond Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Z něj plyne i financování do mnoha projektů Arca Capital.

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond

Mezi akcionáři Arca Capital CEE, uzavřeného investičního fondu jsou především společnosti ze skupiny Arca Capital[2] (41,18 %) a Krupa Global Investments a.s. (9,7 %). Více než polovinu (51,12 %) akcií fondu drží drobní akcionáři.

Fond měl k 31. 12. 2019 aktiva v hodnotě 936 218 000 Kč. Z nich tvoří 414 329 000 Kč (44,3 %) půjčky a směnky. A z nich 205 362 000 Kč (49,6 %) jsou zápůjčky vůči skupině Arca Capital a dalších 68 710 000 Kč (16,6 %) vůči Krupa Global Investments, které fond půjčil prostřednictvím dluhopisů dalších 70 555 000 Kč. To je poměrně silná expozice vůči jedné (dvěma) finanční skupině.

Kdo ovládá Arca Capital?

Skupina Arca Capital je připisována Pavolu Krúpovi. Ten v ní ale již ztratil svůj vliv. Výroční zpráva fondu Arca Capital CEE uvádí:

„V roce 2018 docházelo postupně ke snižování podílu Ing. Pavola Krúpy ve společnosti Arca Investments a.s. a v roce 2019 došlo k ukončení jeho účasti zcela. V souvislosti se změnou majetkových účastí došlo i ke změně obsazení dozorčí rady Fondu, kdy byli odvoláni členové spojení se skupinou Arca.“

Zdá se, že Pavol Krúpa ze skupiny odešel právě včas. Slovenský miliardář tak nemusí řešit současné potíže skupiny s likviditou.

A kdo za Arca Capital nyní stojí? To slovenský obchodní rejstřík neukazuje…


[1] Výňatky z dopisu investorům jsou přeloženy ze slovenštiny.

[2] Včetně fondu ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account