rafinérie
Zdroj: pixabay.com

Krize spojená s pandemií covid-19 způsobila, že se loni v dubnu cena ropy krátce propadla k nulovým, dokonce i záporným hodnotám. Panika, lockdowny a absolutně plné zásobníky způsobily, že v jednu chvíli byla ropa drahá i zadarmo. Následovalo rychlé zotavení a za posledních dvanáct měsíců se cena černého zlata zdvojnásobila. Mimochodem, to se stalo v posledních 80 letech jen pětkrát. Měl by investory současný růst ropy znepokojovat?

Obecně přijímaný názor je, že rostoucí cena ropy je škodlivá pro jednotlivá hospodářství i globální ekonomiku, a tedy i pro kapitálové trhy. Ropa je zásadní zdroj energie, tak i surovina pro výrobu dalších produktů. Rostoucí ceny vstupů v kombinaci s nepružnými cenami výstupů mohou být zárodkem ekonomické recese. Na první pohled dává tato úvaha smysl, ale „jádro pudla“ se může skrývat někde jinde.

Důsledek, a ne příčina

Pohyb ceny ropy je totiž důsledkem, a ne příčinou hospodářského cyklu. Z historických dat vyplývá, že ropa nejvíce posiluje, když roste reálné HDP (očištěno o inflaci), tedy když se ekonomice daří. A naopak, cena ropy nejvíce klesá, když klesá reálné HDP. Zdá se tedy, že ropa je více měřítkem ekonomického impulsu než jeho hybnou silou.

Firmy jsou v rostoucí ekonomice stimulovány silnou poptávkou, proto dokážou absorbovat i prudký růst ceny ropy. Období, kdy cena ropy roste, jsou také obdobími, kdy se daří i akciovým trhům a dluhopisům s vysokým výnosem. Pozitivní vztah mezi výnosy akciového trhu a růstem ceny ropy je ještě silnější u čistých vývozců ropy, jako jsou země OPEC+. A statisticky dokonce neexistuje za posledních 80 let ani žádný negativní vztah u zemí, u nichž dovoz ropy představuje velké procento HDP.

Společný růst, společný pokles

Stručně řečeno, zdá se, že výnosy akcií a ceny ropy jsou primárně ovlivněny hospodářským cyklem. Tyto dvě třídy aktiv mají pozitivní vztah a obě jsou procyklické. Ceny ropy a akcií jako takové mají tendenci společně růst, když ekonomika roste, a společně klesat, když zpomaluje.

Výjimkou z tohoto obecného pravidla je situace, kdy se růst cen ropy odvíjí od nabídkových šoků, namísto poptávky. Příkladem budiž situace, kdy OPEC v roce 1973 omezil dodávky ropy do určitých zemí. V těchto případech se vztah mezi cenou ropy a výnosy akcií obrátí.

Omezená nabídka jako důvod k obavám

Akcioví investoři se tak musí obávat zvýšení ceny ropy pouze v případech, které jsou způsobeny zmenšující se nabídkou, k níž obvykle dochází pouze během politických nepokojů na Blízkém východě. Většina nárůstů cen ropy je způsobena rostoucí poptávkou a rychlým růstem HDP a je normální součástí hospodářského cyklu.

Co to tedy znamená pro investory v dnešním tržním prostředí? Světové ekonomiky si nejdříve prošly počáteční fází zotavení po covid-19 (pozitivní růst tempa HDP a klesající inflace) a nyní se nachází v reflačním prostředí (pozitivní růst tempa HDP a rostoucí inflace). V takovém prostředí se proto očekává i růst cen ropy.

Existují tedy nějaké hrozby? Ano. Investoři by však měli věnovat pozornost samotnému hospodářskému cyklu. Pokud by ekonomika přecházela do prostředí zpomalujícího tempa růstu či do recese (záporné tempo růstu) s pokračujícím růstem inflace, cena ropy by mohla začít klesat pod tlakem klesající poptávky.

Závěrem shrňme, že nynější rostoucí ceny ropy jsou především barometrem mimořádného růstu HDP a že investoři by měli toto zvyšování cen chápat jako běžnou součást hospodářského cyklu. Teprve klesající cena ropy může být indikátorem zpomalování ekonomik. To by mělo jít ruku v ruce i s výprodeji na dluhopisech s vysokým výnosem. Ovšem v tomto prostředí se stále ještě nenacházíme. A v případě, že v nadcházejícím zimním období nepřijde dramatická situace okolo covid-19, tak je tato situace málo pravděpodobná.

 

Autor je členem investičního výboru společnosti Broker Trust.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account