EFG

Takzvané zelené dluhopisy se na globálním investičním trhu poprvé objevily roku 2007. Od té doby jejich obliba neustále roste. Loni počet vydávajících světových subjektů pokořil první tisícovku a hodnota vydaných bondů překonala bilion amerických dolarů. Jako jedna z mála u nás nyní nabízí veřejnou emisi dluhopisů zaměřenou právě na investování do „zelených“ projektů Energy financial group (EFG). Oslovuje přitom i menší investory.

První veřejně obchodovanou emisi dluhopisů vydala skupina EFG o celkovém objemu 350 mil. Kč a nominální hodnotě 100 tis. Kč. Přitom právě nízko nastavená nominální hodnota umožňuje obohatit portfolio o společensky odpovědné investice širokému investorskému spektru. Dluhopisy jsou splatné čtvrtletně zpětně do roku 2026 a úročeny pevnou úrokovou sazbou 6,5 % p.a.

Investiční skupina Energy financial group plánuje finanční prostředky využít k posílení své dominantní pozice na trhu v oblasti energetického využití biologicky rozložitelného odpadu (BRO) a výroby biometanu. Pozici lídra v tomto segmentu přitom plánuje upevnit prostřednictvím investic do dalších zařízení (odpadářských bioplynových stanic), na zpracování BRO a následné výroby elektřiny, tepla a biometanu.

Dluhopis ENERGY FINANCIAL GROUP 26 I (ISIN CZ0003525545)

  • Energy financial group a.s. sídlí a všechny aktivity provozuje v rámci ČR
  • Velký tržní potenciál a stabilní byznys, imunní vůči ekonomickým krizím
  • Prospekt schválený ČNB

„Nová série dluhopisů je dalším krokem k rozvoji naší společnosti. Emisí o nominální hodnotě 100 tis. Kč za kus umožňujeme i menším českým investorům profitovat na našich společensky odpovědných projektech, které mají zároveň významný růstový potenciál,“ vyjádřil se k vydání dluhopisů výkonný ředitel EFG Tomáš Voltr.

Biologicky rozložitelné odpady, jejichž zpracováním se společnost zabývá, tvoří zejména prošlé potraviny, jako jsou odpady ze supermarketů či gastro provozů a odpady z výroby potravin, například mlékárenské kaly nebo vedlejší živočišné produkty. Těchto odpadů se jen v ČR vyprodukuje 1,9 milionů tun ročně a jsou velkým problémem, ale i příležitostí. BRO odvezený na skládku podléhá přírodnímu procesu rozkladu, čímž je produkován bioplyn, který se skládá především z metanu a oxidu uhličitého – skleníkových plynů, jejichž emise jsou hlavní příčinou globálního oteplování. Namísto ukládání bioodpadu na skládkách společnost EFG zpracovává BRO v odpadářských bioplynových stanicích EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS, kde produkuje z bioplynu cenné komodity: Elektřinu, teplo a biometan.

EFG ročně prostřednictvím svých dceřiných společností zpracuje až 40 000 tun biologicky rozložitelných odpadů, ze kterých vyrobí elektřinu a teplo pro 3 500 domácností a BioCNG (tj. obnovitelný zemní plyn), který lze použít jakožto pokročilé biopalivo pro 3 000 automobilů s ročním nájezdem 8 000 km. Vydané dluhopisy pomohou tato čísla zvýšit. Skupina EFG investuje na základě principů ESG (Enviromantal, Social & Governance), tedy v duchu společenské odpovědnosti a ochrany životního prostředí.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account