Zatímco na Slovensku je možné ověřit totožnost klienta biometricky, v České republice se podstatně rozšíří možnost identifikace klienta na dálku až v souvislosti s bankovní identitou od 1. ledna 2021. Přeregulovaný sektor investic digitalizaci nutně potřebuje, každopádně průzkum EMA data ukazuje, že podílové fondy si online sjednalo pouze 4,5 % Čechů. Jaké jsou aktuální trendy v oblasti investic? Nejen o tom proběhla další panelová diskuse na FINfest.online.

Zvukový záznam prezentace ve formátu MP3 si můžete stáhnout zde. Pokud chcete být informováni o všech podcastech, které vydáváme, přihlaste si odběr ve vaší aplikaci, nebo ve službách Spotify, Google PodcastPocket Casts.

Z obsahu videa

Současnou legislativní situaci popsal Jiří Hlisnikovský: „Zprostředkovatel je podle AML zákona povinnou osobou, to znamená, že se na něj vztahují povinnosti tohoto zákona včetně povinnosti identifikace. V tuto chvíli zákon připouští několik druhů identifikací, ale u investičního zprostředkovatele  (IZ) přichází v úvahu pouze identifikace tváří v tvář. A pokud není navázán vztah s klientem, je povinnost provést identifikaci před každým obchodem, což vlastně ve své podstatě vylučuje použití online prostředků –  musí se s klientem setkat a musí ho fyzicky identifikovat.“

Existuje přesto za současné legislativy ještě jiná možnost identifikace klienta? „Řešením by byl obchodní vztah – pokud je investiční zprostředkovatel s klientem v režimu tzv. obchodního vztahu, tak v tomto případě se identifikace provádí na začátku obchodního vztahu a v jeho průběhu se pouze ověřuje aktuálnost dat. Ale myslím si, že žádný IZ nenavazuje s klientem obchodní vztah ve smyslu AML zákona. Možná takoví jsou, ale v tuto chvíli nevím o nikom.“

Uvažovali jste o tom, že by při sjednání klient neseděl s poradcem v jedné místnosti a vztah by byl uzavřen přes podobnou službu, přes kterou nyní komunikujeme (ZOOM – pozn. red.)? zeptal se moderátor diskuse Libor Bareš dalšího z řečníků, Jana Chlumského. „Tato varianta zatím není ve hře,“ odpověděl a upřesnil, že aktuálně umožňují podpis esemeskou. „Kromě IZ spolupracujeme také s bankovními sítěmi, ať už KB nebo UCB, a v rámci KB je už nějakou dobu realizován pilotní projekt, kdy se poradci potkávají s klienty přes Skype, kde s nimi mohou konzultovat investiční produkty a možnosti investování online. A protože banka přechází nově do režimu poradenství, bude tento nástroj používat stále častěji. Přesto je to dneska stále jen komunikační nástroj a obchod se tam neuzavírá – stejně jako se neuzavírá v rámci naší aplikace.“

I když je tedy možné smlouvu podepsat esemeskou, minimálně jednou se IZ s klientem potřebuje vidět, aby naplnil vaši smlouvu a identifikoval klienta podle zákona, konstatoval moderátor.

Od 1. ledna 2021 vejde v účinnost novela AML zákona, v němž se podstatně rozšiřují možnosti pro identifikaci klienta (na dálku) prostřednictvím bankovní identity. Je nicméně otázkou, v jaké míře toto zprostředkovatelé využijí a budou ochotni a schopni do digitalizace při současných maržích těchto produktů investovat.

K hojně rozšířeným Skype konzultacím investičních zprostředkovatelů s klienty v době koronaviru Jiří Hlisnikovský podotýká, že pokud poradci v této době používali online cesty, je možné, že řada z nich identifikaci klientů nedělala dle platné legislativy. „Pokud došlo k obchodu, identifikace měla proběhnout osobně, pokud nemají obchodní vztah. A pokud k obchodu nedošlo, komunikace měla být podle novely Zákona o podnikání na kapitálovém trhu nahrána a musí se s ní nakládat v rámci povinností, které legislativa ukládá na řídící a kontrolní systém.“

Jiná situace je u našich nejbližších sousedů. „Na Slovensku umožňujeme ověřit totožnost klienta biometricky (biometrické rysy tváře),“ uvedl Radoslav Kasík. „Naše společnost nabízí hybridní model – řadíme se do oblasti robo poradců nebo online poradců – a ten spočívá v tom, že poskytujeme služby také prostřednictvím našich agentů (u vás IZ). V případě agentů zůstává možnost (která je nejčastěji využívaná) osobního setkání a ověření totožnosti na schůzce, ale v době koronavirové se začalo více využívat právě biometrické ověřování – klient nasnímá občanský průkaz, na mobil nebo kameru počítače vyfotí svoji tvář a software vyhodnotí, zda jde o stejnou osobu. Digitalizace oboru je dneska už nutností. Doba je neúprosná a směr je jasný.“

Průzkum EMA data ukazuje, že podílové fondy si online pořídilo jen minimum lidí, konkrétně 4,5 % respondentů. Ochota klientů sjednat si investice online je tedy prozatím velmi nízká. To se však již brzy změní.

„Trend je nepopiratelný, je to stejné jako v jiných sektorech,“ poznamenal Radoslav Kasík. „Spotřebitelé na tuto možnost nyní nejsou zvyklí, není tam vybudovaná důvěra, ale to se může s novou generací změnit.“

Také investiční společnosti vnímají přicházející změny. „V posledním období trendy hodně zesílily a akcelerovaly,“ souhlasil s názorem předřečníka Jan Chlumský. „Ty 4,5 % z průzkumu jsou hodně blízké počtu klientů některých bank, kteří realizují investice napřímo. Investice jsou komplikovaný produkt, spojený s nejistotou, je třeba ho správně nabídnout, edukovat klienta a je to dlouhodobý vztah. Technologie v tom IZ mohou hodně pomoct – nabídnou investice ve správný čas a správným způsobem. Na druhou stranu technologie nikdy nenahradí momenty, kdy sedíte na schůzce tváří v tvář člověku a vidíte drobné pohyby v jeho tváři, které vám naznačí, jak on sám nabízené investiční možnosti vnímá ve skutečnosti.“

Proč jsou vlastně investice v digitalizaci pozadu? Zda je to silnou regulací trhu, politikou bank, složitostí produktů a sestavování investičních portfolií, na tom se řečníci neshodnou.

„Upřímně – jsou produkty, které mají větší marži a bankám více vydělávají,“ řekl otevřeně Jan Chlumský. „Druhá věc je, že na českém trhu chybí přítomnost většího subjektu ze zahraničí třeba ze Spojených států, který by sem mohl dovézt platformu a své kompletní know how. Edukace klienta se ukazuje jako stále důležitější prvek při zprostředkování investic.“

Radoslav Kasík je přesvědčený, že za pozdní digitalizací investic stojí do značné míry právě regulace trhu. „Ve střední Evropě jsou investice stále zaostávajícím sektorem, a proto to není zas tak velký a  atraktivní trh.“

Jiří Hlisnikovský také souhlasil s přeregulací investičního sektoru a nabídl ještě jeden pohled. „Na neživotní pojištění se AML zákon nevztahuje a sami vidíte, kolik je v této oblasti různých online srovnávačů, jak lze toto pojištění sjednat na dálku a přes kolik subjektů. Také tam jsou zavedeny jednodušší záznamy než ve srovnání s životním pojištěním. Když vezmu finančně zprostředkovatelský trh jako celek, právní předpisy v ČR hodně zpomalují a zdržují rozvoj celého sektoru. Banky a obchodníci s cennými papíry mají dnes trochu větší možnosti než investiční zprostředkovatelé.“

Kde vidí řečníci digitalizaci v oblasti investic za dva, za tři roky? „Budeme ve větším kontaktu s klientem, ať už online nebo osobně,“ konstatoval Jan Chlumský. „Investiční společnosti nebudou prodávat investice jenom přes zprostředkovatele, ale budou realizovat některé obchody napřímo. A důležité bude nabízet klientům komplexní službu, ne jednotlivé fondy, ne střílet jednu kampaň za druhou a tím narušovat dlouhodobý investiční cíl.“

Radoslav Kasík vidí nejbližší budoucnost ve zvyšování finančního vzdělávání klientů. Bude na to čas, protože digitalizace sníží náklady, zjednoduší a zrychlí procesy. „Velký přínos technologií vidíme v provedení klienta celým investičním procesem. Jde také o zabránění nesprávného prodeje; častokrát vlivem nastavení technologií nedochází ke konfliktu zájmů a pokud klient pravdivě vyplní investiční dotazník, algoritmus údaje dle předem nastavených parametrů vyhodnotí a proces výběru portfolia je více transparentní a nabízí jistotu správného zprostředkování.“

Jan Chlumský

Vedoucí marketingového oddělení pro Amundi Asset Management

Jan Chlumský pracuje od roku 2017 jako vedoucí marketingového oddělení pro Amundi Asset Management. Na své pozici se věnuje rozvoji produktů v oblasti kolektivního investování a správy aktiv. Je zodpovědný za rozvoj webových stránek, aplikací, přípravu produktových prezentací, certifikace poradců a reporting. Od roku 2007 do roku 2016 působil jako marketingový specialista v Investiční kapitálové společnosti KB, a.s., kde měl na starosti podporu prodeje. Vystudoval VŠE v Praze obor finance a účetnictví.

Radoslav Kasík

Zakladatel a investiční ředitel ve společnosti Finax

Rado má diplom z finančního managementu podnikových financí Ekonomické univerzity v Bratislavě. 9 let působil v Across Wealth Mangement, hlavně jako portfolio manažer. Je investičním stratégem.

Jiří Hlisnikovský

Compliance konzultant ve společnosti aCompliance poradenství s.r.o.

Jiří Hlisnikovský pracuje pro společnost aCompliance poradenství s.r.o. jako compliance konzultant od roku 2016. Na tuto pozici nastoupil po svém působení ve společnosti Broker Trust, a.s., ve které byl od roku 2010 členem představenstva. Kromě toho ve společnosti Broker Trust, a.s. zavedl a rozvíjel činnosti compliance. Před tím působil na různých pozicích v bankovním sektoru, u obchodníka s cennými papíry a také v distribuci finančních produktů.

Mezi záliby mj. patří sportovní aktivity v přírodě, vysokohorská turistika v Alpách, fotografování noční oblohy, poslech klasické hudby.

Jiří Hlisnikovský vystudoval TU VŠB v Ostravě.

Libor Bareš

jednatel In Investments, s.r.o.

Jednatel a společník investičního brokerpoolu In Invest, zodpovědný za IT a provoz. Vystudoval systémové inženýrství na FEL ČVUT a následně pracoval jako IT analytik pro fixed income pro britskou Barclays Capital a ABSA Capital. Poté se vrhl do světa finančního poradenství a v roce 2013 založil s kolegy poradenskou firmu VALfin a v roce 2014 brokerpool pro investiční poradce In Invest. Mezi jeho zájmy patří zejména gastronomie a rád se věnuje plavání, lyžování, golfu a turistice.

Partnerem panelové diskuse je společnost Finax Inteligentní investování.

Panelová diskuse proběhla dne 16. 6. 2020 a je součástí FINfest.online.

 

FINfest.online

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account