Tomáš Konvička - Fair Credit

Končí úvěrové moratorium a splácet budou opět muset začít i klienti nebankovních úvěrových společností. „Očekáváme, že bude mít potíže se splácením tak čtvrtina, ale spíš jen pětina klientů,“ říká Tomáš Konvička, jednatel společnosti Fair Credit.

Nebankovní společnosti se ohrazovaly vůči nucenému odkladu splátek svých klientů, které schválila vláda v rámci omezení ekonomických dopadů opatřením proti šíření koronaviru v první vlně pandemie. Jak odklady splátek ve vašem sektoru a ve vaší společnosti dopadly? Byly opravdu až likvidační, jak jste dříve naznačoval?

Celý proces bych rozdělil do dvou fází. V první fázi bylo vyhlášeno, že vláda přemýšlí o úvěrovém moratoriu. K tomuto vyhlášení došlo 26. 3. z úst paní ministryně financí. Pro všechny na trhu to byla šokující zpráva. Nikdo o tom do té doby nevěděl. Navíc to bylo vyhlášení velmi obecné a vyplývalo z něj, že vláda uvažuje o plošném moratoriu pro všechny zákazníky. Jako nebankovní společnosti jsme se obávali, že toto moratorium bude platit i pro úvěry poskytnuté po nějakém rozhodném dni.

Pokud by to moratorium takto vypadalo, bylo by pro všechny nebankovní společnosti v podstatě likvidační a způsobilo by značné problémy i některým bankám, které mají v portfoliu významné množství spotřebitelských úvěrů.

To, jak to nakonec dopadlo, tedy finální znění moratoria, které se týká pouze klientů, kteří si vzali úvěr do 26. 3., a do té doby museli mít dobrou platební historii a nesměli být ve významném defaultu. Moratorium se nevztahovalo na klienty, kteří si vzali úvěr po rozhodném dni, a tak to finální znění nebylo tak drastické.

Myslím si, že většina nebankovních úvěrových společností se s ním nakonec dokázala vypořádat.

Dopad na trh nebankovních úvěrových společností tak nakonec nebyl tak devastující, jak jste se dříve obávali?

Dopad na trh nebankovních společností nebyl likvidační, a jak říkáte, nebyl tak devastující.

My, jako Fair Credit, obsluhujeme své zákazníky především prostřednictvím sítě obchodních zástupců a jsme schopni s našimi zákazníky individuálně komunikovat. Díky tomu pro nás byl dopad moratoria nižší než na firmy, které se primárně zaměřují na poskytování nebankovních služeb online.

Z definice zákona o úvěrovém moratoriu u nás mělo nárok na moratorium přibližně 20 tisíc půjček. Není to počet klientů, protože někteří klienti mohou mít více než jednu půjčku. Nakonec moratorium využilo jen nějakých 1 500 půjček, tedy přibližně 7,5 % až 8 % z možných. A to není takový problém.

20 tisíc půjček mohlo využít moratorium. Kolik půjček jste měli poskytnutých v té době celkem?

V té době jsme měli poskytnutých přibližně 45 tisíc půjček.

Ostatní tedy nebyli v procesu řádného splácení? Nebo jaké podmínky úvěrového moratoria nesplňovali?

Někteří nebyli v procesu řádného splácení. Náš obchodní model počítá s tím, že část klientů může být v defaultu nebo může být ve zpoždění se splácením. V podmínkách moratoria bylo, že klient nesmí být více než 30 dní DPD – po splatnosti. Moratorium bylo skutečně jen pro nedefaultní klienty.

Čím si vysvětlujete, že pouze nějakých 1 500 půjček využilo úvěrové moratorium z 20 tisíc půjček? Je to tím, že je obchodní zástupci přesvědčili, aby nevyužívali této možnosti a dál spláceli, nebo něčím jiným?

Už před moratoriem, dokonce předtím, než paní ministryně oznámila, že o moratoriu uvažují, jsme stejně jako banky volili poměrně individuální přístup ke klientům. Nikdo nevěděl, co nás čeká, byla to pro nás nová situace, nikdo přesně nevěděl, co znamená lockdown.

Volili jsme individuální přístup ke klientům a nabízeli jsme jim bezplatnou možnost úpravy splátkového kalendáře. To, co upravilo moratorium, jsme klientům nabídli už dřív. Nedávali jsme jim žádné sankční poplatky ani žádný úrok, který moratorium připouští. Bylo to pro ně tedy i levnější a s větší flexibilitou.

A tuto vámi nabízenou možnost úpravy splátek klienti využili?

Ano. Máme poměrně velké množství klientů, kteří využili možnosti individuální úpravy splátkového kalendáře bez jakýchkoli sankcí a úroků tak, aby jim to vyhovovalo, a zároveň aby byli schopni částečně umořovat svůj dluh.

Tím jste vyřešili největší bolest moratoria, kterou je likvidita. Nebankovní úvěrové společnosti vašeho typu potřebují vysokou obrátku peněz. Pokud se jim zastaví přítok peněz, dostanou se do potíží s likviditou.

Tím jsme si částečně vyřešili likviditu, ale musím říci, že většina zákazníků zůstala dál v normálním splátkovém režimu. Paradoxně v dubnu jsme měli jeden z nejlepších měsíců na výběry. Lidé jsou zodpovědní a obecně v krizích, ať už je to tato zdravotní krize, na kterou je navázaná krize ekonomická, nebo to byly ekonomické krize, ať již v letech 2008, nebo 2011, se stávají zodpovědní vůči svým osobním financím. Většina z nich se snaží umořovat své dluhy a dál se nezadlužovat.

Ano, pomohlo nám to v likviditě, ale na celkovou likviditu společnosti to nemělo zásadní dopad.

Bavíme se v době vyhlášeného nového stavu nouze, který by aktuálně měl trvat do začátku listopadu, ale vláda již naznačila, že bude potřeba stav nouze prodloužit. Jaký očekáváte dopad současných opatření proti šíření koronaviru na váš obor?

Je nutné rozdělovat nouzový stav, což je legislativní rámec pro zrychlené projednávání zákonů a řešení výběrových řízení pro nákup kriticky důležitého vybavení a infrastruktury pro stát.

To, že trpí ekonomika, že jsou zavřené obchody, služby a že jsou další omezení, nesouvisí přímo s nouzovým stavem.

Bez vyhlášení nouzového stavu nelze vyhlásit tak hluboký lockdown, který teď máme, takže to spolu souvisí.

My jako firma a já jako Tomáš Konvička jsem aktivní v Asociaci poskytovatelů nebankovních úvěrů, kde máme za to, že žádné další moratorium v oblasti úvěrů není potřebné. Vyzkoušeli jsme si, že většina firem, ať nebankovních společností, nebo bank, má vůli k zákazníkům přistupovat individuálně.

Vláda již i naznačila, že další moratorium na splácení úvěrů nezvažuje, a také Česká bankovní asociace (ČBA) uvedla, že není potřeba, protože bankovní klienti zvládají splácet bez větších problémů.

Přesně tak. Navíc již s předstihem koncem srpna a začátkem září se i naše firma připojila k prohlášení Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů, jakým způsobem budeme postupovat v případě klientů, kteří využili moratoria a nyní mají problémy. Zavázali jsme se k tomu, že budeme všechny případy řešit individuálně, budeme zvažovat možnosti řešení jednotlivých klientů a nebudeme dostávat klienty do neřešitelných situací.

Kolik procent klientů nebankovních úvěrových společností, kteří využili možnosti odkladu splátek, se podle vás dostane do potíží se splácením?

Myslím si, že to bude menšina, tak čtvrtina. Máme za sebou již menší test, protože klienti si mohli zvolit moratorium na 3, nebo 6 měsíců. Velmi malá část klientů využila 3měsíčního moratoria, které skončilo v červenci, a dnes přibližně 85 % klientů se dostalo zpět do normálního splátkového režimu.

Zřejmě u klientů, kteří využili delší moratorium, bude určité procento klientů, kteří to využili spekulativně a následně nebudou chtít splácet, nebo to byli klienti, kteří mají řádově horší vztah k placení svých závazků, což může být tak 10 %. Očekáváme tedy, že celkem bude mít potíže se splácením tak čtvrtina, ale spíš jen 20 % klientů.

Pokud nám ale klienti prokáží, že jsou v potížích v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru, jsme schopni jim pomoci a nabídnout individuální řešení bez dalších sankcí.

Možnost moratoria a potíže s likviditou se mohly projevit u některých společností vašeho typu. Jsou na trhu úvěrové společnosti, které ukončily svou činnost?

Nemám takové signály a o žádné takové společnosti nevím. To neznamená, že žádná taková společnost není, ale z větších, významnějších poskytovatelů, nebo poskytovatelů, kteří jsou sdruženi v asociacích, nikdo takový nebyl. Je možné, že někde nějaká lokální firma to tímto způsobem vyřešila, ale nemám o tom informace.

Očekáváte, že se zhorší platební schopnost vašich klientů v souvislosti s omezeními v rámci druhé vlny koronaviru?

Je velký předpoklad, že se spousta lidí dostane do problémů. Máme celé industrie, které jsou vypnuty, podívejme se na služby, to je učebnicový příklad, nefungují restaurace… lidé, kteří pracovali v restauracích nebo v ubytování mohou mít problémy.

Na druhou stranu většina lidí chce dostát svým závazkům. Máme za to, že je potřeba jim nabídnout pomocnou ruku zejména v individuálním přístupu a nabídce individuálního splátkového kalendáře, který reflektuje jejich situaci.

Většina rodin jsou vícepříjmové, to znamená, že nějaký prostor na splácení závazků mít budou. Většina společností má dlužníky dobře oskórované. U většiny lidí by tak měla být nějaká finanční rezerva, že při krátkodobém snížení příjmů by měli mít možnost i dál splácet.

Klíčem je individuální přístup.

Děkuji za rozhovor.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account