Lukáš Pácl - Fincentrum SLS

Podvodná schémata se v poslední době množí. Jak může velká finančně poradenská společnost zabránit svým vázaným zástupcům v jejich prodeji? Na kom leží odpovědnost? A co nehraje u XIXOIO a tokenizace? Odpovídá Lukáš Pácl, vedoucí oddělení právní a compliance Fincentrum & Swiss Life Select a předseda odborné sekce AML ČASF.

V poslední době byl odhalen podvod Growing Way a množí se i další společnosti, které nabízejí rizikové, anebo přímo podvodné produkty. Může finančně poradenská společnost zabránit svým vázaným zástupcům, aby se zapojili do distribuce těchto neschválených rizikových produktů?

V prvé řadě tomu můžeme předcházet. V rámci prevence finanční poradce vzděláváme a informujeme, když se objeví informace o tom, že nějaká letadla vzlétají a oslovují poradce ke spolupráci. Informace také sdílíme s dalšími finančně poradenskými společnostmi v rámci asociace ČASF.

Finanční poradci také mají smluvně zakázáno nabízet klientům jakékoli jiné produkty, než které podléhají product governance společnosti a které jsou tak pod dohledem a po schválení vedení společnosti.

A pokud máme podezření, že se nějaký poradce zapojil do distribuce takovéhoto produktu, tak zjišťujeme, zda tomu tak skutečně je, a pokud ano, tak to u nás ve Fincentrum & Swiss Life Select dále řeší etická komise s daným poradcem i s jeho nadřízeným. Pokud se prokáže, že opravdu došlo k distribuci produktu mimo nabídku, tak se z pravidla ukončuje spolupráce.

Poslední „ztroskotané letadlo“ je Growing Way pana Janaty. Již proběhla zpráva, že se do distribuce tohoto schématu zapojilo několik poradců SAB servis a ozývají se zprávy, že i z dalších společností, což je nevyhnutelné při takto rozsáhlém podvodu s širokou distribucí. Odhalili jste již i nějaké poradce z Fincentrum & Swiss Life Select, kteří by byli do distribuce Growing Way zapojeni?

Zatím nemáme takové informace. Dělali jsme si základní screaning, ale ještě není zcela kompletní. Nemohu tak ani potvrdit ani vyvrátit, že by se někdo do distribuce Growing Way zapojil. Pokud poradce nevyužívá při distribuci mimo produktovou nabídku firemní nástroje, tak to lze stěží odhalit předtím, než se na nás obrátí klient s dotazem, či stížností.

Petr Borkovec nadhodil otázku ve směru k SAB servisu, zda nepadne i na něj odpovědnost za své vázané zástupce. Ze zákona samostatný zprostředkovatel za své vázané zástupce odpovídá. Jak se vy, jako právník, díváte na tuto otázku?

U produktů, které jsou mimo nabídku společnosti se zpravidla jedná o excesivní jednání jednotlivých poradců, jakožto osob samostatně výdělečně činných.

Za tímto stanoviskem si stojíme i vůči našim klientům. Důvodem je, že distribuce neschváleného produktu není žádným způsobem propagována, není podporovaná, není v systému společnosti, není na webu společnosti, není prezentovaná vůči klientům. Klienti mají jasné informace o tom, s jakými společnostmi subjekt, pro který vázaný zástupce distribuuje, spolupracuje. A pokud si klient není jistý, tak má možnost se doptat, či si vše dohledat na webu společnosti nebo na webu České národní banky.

Pokud má zprostředkovatelská společnost jasně uvedeno, pro koho zprostředkovatelskou službu poskytuje, ať již na webu nebo v registrech ČNB, dokáže se z pravidla vyvinit z případné odpovědnosti. Samozřejmě tento základní předpoklad musí být doplněn o další interní postupy, smluvní dokumentaci a kontroly, které podpoří řádné nastavení spolupráce s poradcem a řádné jednání směrem ke klientovi. Tyto procesy díky vedení naší společnosti ve Fincentrum & Swiss Life Select prosazuji a i díky tomu se nám podařilo dosáhnout letos na ocenění Etická firma pod záštitou Compliance Academy.

Zmínil jste kryptoměny. V této souvislosti jste se nedávno vyjádřil kriticky ke společnosti XIXOIO, která vydává token XIX a plánuje vydat i další. Co na této společnosti považujete za rizikové?

Je toho vícero, kdy nejasnosti a rizikovost komentují i jiní kolegové z odborné veřejnosti, pan Watzke proti nim a možná v budoucnu i proti nám staví ideologii „my, nebo oni“. Nicméně je třeba zdůraznit, že pro běžného spotřebitele je ukládání finanční prostředků a důvěra v trh s investicemi pouze jedna, a proto je nutné diskutovat a informovat širokou veřejnost o tom, co se po pláštíkem důvěry skrývá.

Začal bych samotnou prezentací. Jejich reklama cílí na širokou veřejnost a tvrdí, že to je bezpečná investice, že jsou v ekosystému mechanismy garantující bezpečnost, že se jedná o jediný důvěryhodný systém v této těžké době. Podle mého názoru XIXOIO využívá v rámci svých reklam i nemorální praktiky, kdy chce těžit ze strachu z covidu a pandemické situace. V tom vnímám nátlak na běžné spotřebitele a neetické jednání.

Dále bych upozornil na to, že XIXOIO cílí na získávání prostředků od běžného retailového klienta bez jakékoli regulace, která v digitálních měnách spíše pokulhává. Není vhodné nabírat tak velké množství peněz od spotřebitelů a prezentovat to jako bezpečnou platformu. Pokud si klient přečte veškerou smluvní dokumentaci XIXOIO, tak se dozví, že nemá na nic nárok, že se mu nemusí žádné peníze vrátit. Společnost, když to zjednoduším, může neuspět jakýmkoli způsobem.

Pokud se stane cokoli, a to cokoli si může pan Watzke klidně vymyslet, třeba hackerský útok, zásah regulátora, tak na svém webu jen vynulují svůj graf a změní hodnotu tokenu. Všechno je v jejich, resp. jeho rukách. A když k tomu dojde, tak pan Watzke může říct, že za to může někdo jiný, že dělal vše pro to, aby projekt vyšel.

Není to bezpečné. Vše je v rukách jednoho člověka a jeho týmu. Zatím se peníze investují pouze do XIXOIO a do propojených osob.

Pan Watzke na jednom zářijovém webináři uváděl, že budou rozvíjet sekundární trh s tokenem. Ano, to je pěkné, ale ani pak to nebude token směnitelný směrem ven. Pořád se bude jednat o směnu uvnitř interního systému XIXOIO, v rámci komunity.

Hodnota tokenu se tvoří aktuálně pouze tím, že do společnosti plynou další peníze od klientů, což je podobné Ponzi schématu. Pan Watzke si v jednom z posledních videí protiřečil mimo jiné i v tom, že údajně nejsou hrazeny provize za distribuci tokenu, nicméně o pár minut potvrdil, že odměna je i 8%. Takových polopravd a překrucování jsou prezentace XIXOIA plná a pro běžného spotřebitele těžko neodlišitelné. Jasný fakt je, že poplatek za nákup tokenu je dle ceníku 1 %, přitom náklady na distribuci se pohybují dle přehledu provizí pro distributory od 4 % do 10 %, dle objemu investované částky. Přesně takto matematicky nevycházejí projekty postavené na Ponzi schématu.

Znamená to, že jste i odpůrcem tokenizace?

Vůbec ne. V zahraničí něco podobného již vyvíjejí. Token může při splnění základních předpokladů sloužit jako náhrada cenných papírů. A regulace se k tomu i blíží. Musí však být splněny nároky na směnitelnost a obchodovatelnost tokenů, což tady chybí, a i když vytvoří vlastní burzu, stejně nebude token obchodovatelný veřejně.

ČNB ve svém vyjádření z roku 2018 uvedla, že to zatím z jejího pohledu nespadá pod zákon o podnikání na kapitálovém trhu. To ale neznamená, že by ČNB schválila společnosti XIXOIO, že to takto mohou dělat. ČNB jen odpověděla na nějaký dotaz, a pan Watzke se ohání tím, že s ČNB spolupracují. Na trhu je přitom běžné se doptávat na názory regulátora.

Zaznamenal jste v souvislosti s XIXOIO už nějaké poradce, kteří by ho nabízeli mimo svou společnost, ať již ve Fincentrum & Swiss Life Select, nebo v jiné společnosti?

Setkal jsem se s tím. Řešili jsme to v rámci asociace ČASF. Tak jsme se také k tomuto tématu dostali.

Již dnes vnímáme, že podobná schémata ochromují důvěru lidí v investování. To v Česku není na místě. V investicích jsme stále v plenkách a Češi jsou konzervativní. Takovéto případy regulovanému trhu vůbec nepomáhají a nepomáhají v tom, aby si klienti začali spořit na důchody a začali investovat do své budoucnosti rozumnými formami. Takové „projekty“ prozatím nejsou nikým, kromě Finančního analytického úřadu a orgány činnými v trestním řízení, kontrolovány, postihovány, regulovány.

Klient nedokáže rozlišit, jestli se jedná o investici regulovanou, nebo neregulovanou. Proto takovéto podvody poškozují důvěryhodnost celého investičního trhu.

V případě XIXOIO upozorňujeme mimo jiné na to, že to, co klientům slibují v reklamně, vůbec neodpovídá jejich smluvním podmínkám. Na webových stránkách uvádí XIXOIO různé krásné povídky o ničem, o různých zkratkách. Ale když si to přečtete, tak z toho nedokážete vůbec nic vyvodit.

Do Growing Way se mělo zapojit celkem nějakých 400 distributorů. Jak velký rozsah distribuce očekáváte, že se ukáže u XIXOIO? Přeci jen nabízejí výborné podmínky pro zprostředkovatele…

Výše provize dost často indikuje, že se potvrdí, že to schéma není úplně standardní. Zde jsou provize ve výši 4-10 %, to je naprosto neustojitelné. Stejně jako u Growing Way.

Typický příklad: Zainvestují sami poradci. Peníze třeba i za rok, za dva dostanou, aby tomu celému příběhu uvěřili. A potom dostávají vysoké standardní provize za nově příchozí klienty. To je typický způsob, jak získat poradce na svou stranu.

A jaký rozsah distribuce XIXOIO ve srovnání s Growing Way očekáváte?

Nevím, o kolik za poslední měsíc ona „zainvestovaná“ půlmiliarda, kterou prezentovali na webu, narostla. A je také otázka, zda je prezentovaná suma na jejich webu pravdou, už kvůli klientům doufám, že není. Na webu si hodnoty mohou psát, jak chtějí. Mohou ukazovat klientům zhodnocení, jaké uznají za vhodné. Není tam žádná autorita, která by to kontrolovala, jako u regulovaných subjektů.

S ohledem na objem vybraných peněz se domnívám, že to bude stejný či dokonce větší rozsah než u Growing Way.

A bohužel se obávám, že jsou v Česku především menší společnosti, které na obdobných schématech začínají stavět. Tyto subjekty nestíhají sledovat regulaci, nemají na to aparát jako velké společnosti. Sami se v malé skupince lidí rozhodnou, co budou prodávat, a ne vždy hledí na dlouhodobost podnikání a na dobré jméno značky. Inflace roste a klienti mají poptávku po produktech, které ji dokáží překonat. A to takovým schématům pomáhá. I proto jsme se v poslední době setkali s více spadlými schématy.

I díky rostoucí inflaci se množí riziková i podvodná schémata. Před jakými dalšími společnostmi vedle XIXOIO aktuálně varujete?

Rok dva zpět to byl J.O. Investment, který se již řeší a policie dala doporučení obžalovat tři osoby. To je dobrý posun.

Setkali jsme se s APL Market či Galibier, to jsme řešili interně. Je to velice dobrý příměr ke XIXOIO. Galibier na konci dne prezentoval, že se účty klientů vynulovaly v rámci náhledu na webových stránkách z důvodu hackerského útoku. Uvidíme, jak to dopadne. Ale obávám se, že to byl další podvodný produkt.

Dále stále řešíme Growing Way.

Děkuji za rozhovor.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account