Kreditní karta - pastička na myši - sýr - lákavé investiční příležitosti
Zdroj: Pixabay.com

Úrokové sazby jsou na bodu mrazu a inflace pomalu roste. Konzervativní produkty nevydělávají. A tak i konzervativní klienti hledají vyšší výnos za cenu vyššího rizika. A finanční poradci jim mnohdy jdou vstříc.

Finančně poradenský trh se mění. Finanční poradci přestávají prodávat investiční životní pojištění a čím dál tím směřují do oblasti investic. K tomu se zpřísňuje regulace a jsou vyžadovány čím dál přísnější zkoušky a certifikace. Nadto řada finančních poradců nezůstává jen u základních povinných zkoušek, ale absolvují další vzdělávání. Finančně poradenský trh se stává více sofistikovaný.

Nízké úrokové sazby navíc odvádějí i konzervativní klienty od bezpečných finančních produktů, které zaostávají za inflací. Hledají vyšší výnos – ovšem zdaleka ne vždy si uvědomují vyšší riziko s investicí spojené. Poradci jim jdou naproti. „Velká část lidí na trhu expanduje své poradenské služby v investicích do oblastí, které nejsou již zdaleka tak standardní, jako jsou investiční fondy retailového charakteru, ale které v sobě skrývají řadu potenciálních rizik,“ varoval Jiří Šindelář, ředitel investiční divize Broker Consulting, na konferenci FINfest EFPA 2019.

Nebezpečné alternativní investice spojuje vysoký výnos. Ostatně kvůli nízkému výnosu u standardních konzervativních produktů hledají klienti alternativu. Navíc tyto alternativní investice zpravidla zastírají riziko. Např. u firemních dluhopisů, které nejsou obchodovány na burze, není riziko tržní, ale kreditní – pravděpodobnost, že společnost zkrachuje a nezaplatí ani vysoký slibovaný výnos, ani jistinu dluhopisu. To zákazník, ale často ani poradce, nevidí.

Dalším společným rysem toxických investic je, že jsou zabaleny v módních termínech, jako je např. ETF, asset management, wealth management a podobně. Řada z nich navíc stojí mimo standardní regulatorní rámec, což usnadňuje administrativu, nejsou vyžadovány odborné zkoušky ani minimální úroveň dosaženého vzdělání.

„A co je třeba si přiznat, přátelé,“ poznamenal Jiří Šindelář, „velká část z nich je velmi dobře zaplacená.“

Lákavé investiční příležitosti… nebo past?

Jiří Šindelář na FINfest EFPA 2019 dále uvedl příklady nástrojů, které nemusí být vždy zcela špatné, ale u nichž se v Broker Consultingu setkávají s „problematickou aplikací“.

Prvním z aktuálních velkých problémů jsou prašivé dluhopisy. To je téma, kterým se zabývá již i Česká národní banka (ČNB) a Ministerstvo financí ČR. Ministerstvo financí kupříkladu připravuje již druhou verzi Scorecardu, který má pomoci s oceněním rizika dluhopisů.

Druhým ze současných témat jsou svěřenské fondy. Řada finančních poradců je prodává s tím, že jsou asset managerem a řídí aktiva klientů. Podle Jiřího Šindeláře si většina finančních poradců ani neuvědomuje, jakou zodpovědnost na sebe tímto bere.

Dalšími problematickými investicemi nabízenými některými finančními poradci jsou kryptoměny, občas zlato a drahé kovy, které ale obecně nemusí být špatné, pokud jsou vhodně zařazeny do portfolia, a některé fondy kvalifikovaných investorů.

„Vypsal jsem si, co na LinkedIn spojuje kolegy, kteří často horují pro potenciálně rizikové alternativy,“ uvedl s lehkou nadsázkou Jiří Šindelář a přiblížil: „Velmi často jsou to firmy, které mají v názvu ‚a partneři‘. Je to certifikace EFA či certifikace obecně. Ne, že by certifikace byla špatná, produkt je to velmi kvalitní, ale často lidé, kteří certifikaci mají, expandují právě do dobrodružnějších oblastí. Možná je to vzdělání až moc kvalitní. Zpravidla fungují pod pooly. Většinou jsou to lidé, kteří jsou v branži kratší dobu než od poslední krize roku 2008.“

Dále mají poradci nabízející „alternativní investiční přístupy“ rétoriku založenou na módních výrazech typu ETF. Ostatně i velké finančně poradenské společnosti s produkty postavenými na ETF strategiích postupně přicházejí. Klienti na toto téma slyší. „Ale ETF neznamená, že portfolio je správné,“ varuje Jiří Šindelář a popsal případ, který mu přinesli poradci Broker Consultingu. Jednalo se o portfolio postavené na ETF v rámci honorářového poradenství. „To portfolio z hlediska taktické a strategické alokace byla naprostá hrůza,“ hodnotil Jiří Šindelář.

Typické pro poradce nabízející ony rizikové produkty také vymezování se vůči ostatním subjektům na trhu. Banky jsou dinosauři, stejně jako velké a střední finančně poradenské společnosti. A pak se ukáže, že se jedná o člověka z firmy pobírající provize, navzdory poskytovanému honorářovému poradenství.

Rizika pro poradce a firmy

Poskytování investičního poradenství a správy majetku ve svěřenských fondech může být kvalifikováno jako skrytý asset management, který je výsadní doménou obchodníků s cennými papíry a investičních společností. „Pokud na tohle ČNB přijde, odejmutí licence. Ti lidé skončili v branži,“ varoval Jiří Šindelář s tím, že řada poradců nemá dostatečné povědomí o rozsahu svého oprávnění.

Majitelé zejména větších firem s rozvolněnější strukturou často nevědí, co jejich lidé prodávají – jestli prodávají prašivé dluhopisy alespoň s prospektem, nebo porušují zákon a prodávají i dluhopisy bez prospektu široké veřejnosti, jestli prodávají svěřenské fondy0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account