Investiční fond IFIS (IFIS) splnil slib a ostře se ohradil proti odvolání Rastislava Veliče proti rozhodnutí o jeho úpadku. V říjnu 2021 IFIS podal insolvenční návrh na majetek Rastislava Veliče, 60 % akcionáře a předsedy představenstva Arcy Investments a.s. (AI). Na to konto se Velič domáhal, aby mu české soudy povolily oddlužení a chtěl se oddlužovat u KS v Brně, kam doložil bydliště ve Viničných Šumicích. V dubnu t.r. Městský soud v Praze rozhodl o úpadku RV a povolil mu oddlužení.

 

Rastislav Velič podal návrh na své oddlužení, ale v úpadku podle odvolání údajně není, přestože v okamžiku, kdy o oddlužení požádal, se v jeho insolvenci prezentovali věřitelé se splatnými pohledávkami přes 130 mil. Kč.

V insolvenci Arcy Investments a.s. (AI) i svém insolvenčním řízení dále tvrdil, že celou AI řídí sám z Prahy a bydlí ve Viničných Šumicích. Náhle se ale cítí být bydlištěm na Slovensku a domáhá se pravomoci slovenských soudů. Vzniklé rozpory Velič v odvolání do svého úpadku překvapivě nijak neobjasňuje, přestože insolvenční návrh AI podepisoval a v insolvenci AI žádnou směnku, kterou avaloval, z důvodu neplatnosti nerozporoval, ačkoli se nyní účelově necítí být v úpadku.

„IFIS pro odvolací soud sumarizoval všechny názorové rozpory v tvrzeních p. Veliče. Je nepřijatelné, aby jedna osoba zcela účelové měnila své postoje k zásadním otázkám podle toho, jak se jí to právě hodí. Teď už snad nelze pochybovat o tom, že záměry p. Veliče mají do poctivosti velmi daleko. V následujících týdnech bude IFIS iniciovat další kroky k zajištění majetku, který po právu náleží věřitelům p. Veliče. Snad tyto kroky otevřou oči i věřitelům samotné Arcy“, uvedl v této souvislosti Marek Indra, většinový akcionář IFISu.

 

Zdroj: IFIS

 

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account