Jakub Lukša, šéf finanční distribuce PORTIVA 04 ©PORTIVA

Ceny elektřiny loni vystoupaly na extrémní úrovně. Jak se to projevilo na výkonnosti energetického fondu WATT & YIELD? Proč i pro letošní rok cílí na výnos 8 %? A jak dopadne na výnosy energetická „daň z nadvýnosu“? Odpovídá Jakub Lukša, portfolio manažer fondu WATT & YIELD ze skupiny Portiva.

V loňském roce byla vysoká inflace a navíc Rusko napadlo Ukrajinu. Váš fond se věnuje energetice. Jak tyto události – vysoká inflace a ruská agrese na Ukrajině – ovlivnily váš fond?

Ačkoli byly uvedené události z celospolečenského hlediska nepříznivé, na náš fond měly s ohledem na jeho zaměření pozitivní dopad. Zaznamenali jsme zvýšený zájem investorů, protože fotovoltaické a větrné elektrárny, na jejichž nákup a provoz se WATT & YIELD specializuje, představují jednu z cest, jak zvýšit energetickou bezpečnost a oprostit se od závislosti na dovozu fosilních paliv pocházejících často z nedemokratických a obtížně predikovatelných zemí. V důsledku ruské invaze na Ukrajinu si tak řada investorů naplno uvědomila potenciál, který fond zaměřený na obnovitelné zdroje do budoucna má.

Dalším důvodem loňského zvýšeného zájmu investorů byl extrémní růst cen elektřiny v důsledku prudkého zdražení zemního plynu, od kterého se ceny na energetických burzách do velké míry odvíjejí. Malé fotovoltaické elektrárny na střechách rodinných domů rostou jako houby po dešti a logicky se tento trend promítl i do oblasti investování, kde se WATT & YIELD věnuje udržitelné energetice ve velkém.

Jak velký zájem nových investorů jste zaznamenali?

Objem aktiv pod správou loni ve fondu WATT & YIELD vzrostl o více než 60 % z necelých 330 milionů korun na 550 milionů. Trend navíc nadále pokračuje a ke konci dubna 2023 už jsme překročili hranici 600 milionů. Zájem investorů je podpořen také nízkou rizikovosti na úrovni SRI 3 a zhodnocením, které za posledních 12 měsíců k 31. 3. 2023 přesáhlo 10% úroveň.

Podařilo se vám efektivně využít nové zdroje? Přeci jen energetické projekty nejsou tak jednoduché na přípravu a realizaci…

Zakladatelem fondu je skupina PORTIVA, která má s budováním obnovitelných zdrojů více než 25leté zkušenosti. Sama vlastní řadu solárních a větrných elektráren, které jsou připravené stát se majetkem fondu. Nové projekty navíc sama staví. Minulý rok jsme měli v plánu uskutečnit dvě akvizice, což se díky zájmu investorů a přílivu kapitálu podařilo a obě elektrárny jsou nyní již součástí portfolia WATT & YIELD. Letos chceme na loňský nárůst objemu prostředků pod správou navázat a otevřít si tak dveře k dalšímu zajímavému rozšíření portfolia.

Jak na se situace v energetice projevila na výnosech fondu?

Fond WATT & YIELD je konzervativní produkt. Nakupujeme již hotové projekty s jasnou historií, jež nám dává přehled o historické výkonnosti a dalších ukazatelích. Zároveň uzavíráme kontrakty na dodávky elektrické energie z našich obnovitelných zdrojů na období jednoho roku dopředu, tak aby byl budoucí vývoj lépe předvídatelný a nepostihovaly nás případné nepříznivé výkyvy cen. Smlouvy uzavřené v roce 2022, kdy ceny na trhu výrazně vzrostly, tak začaly být účinné až počátkem roku 2023. Příznivě se to na výsledcích fondu ale promítlo už v rámci ocenění za 4Q 2022. Zhodnocení za celý rok 2022 činilo 10,3 %.

Jaké výnosy očekáváte v letošním roce, když prodáváte elektřinu za loňské ceny?

Vyšší ceny odkupu elektřiny na hranici stropu povoleného vládou se sice začaly realizovat až od ledna 2023, ale fond v rámci péče řádného hospodáře tuto předem známou skutečnost zohlednil již v ocenění ke konci roku 2022. Stalo se tak ve 4. čtvrtletí 2022 na základě účetních závěrek, znaleckých posudků hodnoty aktiv ve fondu a očekávaného cash flow v následujících letech. Výsledky za rok 2022 tedy již loňský vývoj cen na trhu s elektrickou energií do velké míry zohledňují.

V letošním roce nicméně znovu očekáváme dosažení našeho cílového výnosu, který je nyní nastaven na 8 % p.a. Obecně platí, že v oblasti obnovitelných zdrojů je začátek roku z hlediska výroby slabší, což ukazují i výsledky z minulých let. Díky fotovoltaickým elektrárnám v našem portfoliu však očekáváme relativně silné léto a zajímavý bude také podzim, kdy k fotovoltaice ve velké míře přidávají také větrné zdroje.

Vysoké ceny z loňského roku se projeví ve vašem fondu v letošních výnosech. Již nyní ceny elektřiny znáte, a tak dokážete poměrně přesně odhadnout letošní výnosy. Jaké budou?

Cena vyrobené elektrické energie je jeden z faktorů ovlivňujících výkonnost. Klíčové také je, kolik energie skutečně vyrobíte, což do jisté míry závisí na počasí. WATT & YIELD se ale snaží větším výkyvům předcházet vhodným mixem portfolia, kde se větrné a fotovoltaické elektrárny vhodně doplňují.

Loni jsme původně cílili na výnos 6 %, ale vzhledem k situaci na trhu jsme na podzim cíl navýšili na 8 %. I ten byl nakonec více než dva procentní body překonán. Pro letošek také platí loňský 8% navýšený cíl. Pokud nebude v létě sluneční svit extrémně nízký a na podzim bezvětří, měli bychom ho opět naplnit.

Neočekáváte tedy, že by došlo k nárůstu výnosu díky vyšším cenám?

Nárůst výnosu je již přiměřeně zohledněn ve vyšším výkonnostním cíli fondu. Zároveň je třeba brát v potaz dopad měnové politiky ČNB a jejích vysokých úrokových sazeb. Ty mají na výkonnost fondu naopak nepříznivý vliv skrze náklady v rámci ocenění peněžních toků. S ohledem na konzervativní nastavení fondu proto zatím držíme cílový výnos stejně jako loni na 8 % p.a. a uvidíme, jak se bude výroba v obnovitelných zdrojích vyvíjet a s jakou politikou úrokových sazeb v příštích měsících přijde centrální banka.

Cena elektřiny na burze vzrostla především vlivem růstu cen plynu. Na tom vydělávají především zdroje energie, které mají fixní náklady, jako jsou právě solární či větrné elektrárny. Těmto zdrojům vláda uvalila „daň z nadvýnosu“. Jak tato daň dopadne na vaše hospodaření?

Že nejvíce vydělávaly zdroje, které mají fixní náklady, není úplně přesné. Největší dopad do cashflow obecně zaznamenaly zdroje, které fungují na spotových cenách, nebo ty, jež poskytují služby výkonové rovnováhy. Fotovoltaické a větrné elektrárny nepatří ani do jedné z těchto skupin.

Co se hospodaření fondu WATT & YIELD, vládní opatření na něj samozřejmě dopad mají. Například cenové stropy zeshora regulují maximální cenu, za kterou je možné energii dodávat, na druhou stranu i zastropovaná cena je pořád výrazně výhodnější než ta, za kterou jsme energii prodávali v předchozích obdobích. Současný očekávaný výnos navíc již počítá s pokrytím mimořádných daní, nehledě na to, že dodatečné daně dopadají především na velké koncerny jako je ČEZ či na výrobce, kteří mají oproti předešlému roku násobně vyšší zisk.

Čím byste přesvědčil finanční poradce, aby váš fond nabízeli svým klientům?

Fond WATT & YIELD nabízí zajímavý výnos za současného naplňování konzervativních podmínek. Ukazatel rizikovosti fondu odpovídá hodnotě 3 SRI. Investice do fondu představuje vhodný doplněk k jiným investicím, zejména pak k investicím do nemovitostních produktů za účelem diverzifikace portfolia.

V České republice je nepřeberné množství nemovitostních fondů. Vedle nich stojí několik málo fondů zabývajících se investicemi do energetiky, technologií, současného umění či jiných růstových komodit jako jsou alkoholické nápoje či sběratelské předměty. Tyto fondy v portfoliích klientů zatím představují jen velmi malý podíl na to, jaký potenciál do budoucna mají. WATT & YIELD navíc nabízí ještě jeden faktor, který u investorů všude ve světě nabývá rychle na významu – udržitelnost.

Spolupracujete s finančně poradenské společnostmi. U kterých zaznamenáváte největší úspěch?

Pokud mám jmenovat, určitě to bude Broker Trust, zejména pak určité konkrétní skupiny v tomto poolu zaměřující se na investice do fondů kvalifikovaných investorů. Osvědčila se nám také spolupráce se společností OK Klient, v rámci strukturálních společností je to pak SMS Finance.

Ze strukturálních společností jste jmenoval pouze SMS Finance. Co je podle vás překážkou dostat se do velkých strukturálních společností typu OVB Allfinanz, Partners Financial Services nebo Swiss Life Select a dalších?

Tyto společnosti mají zpravidla vlastní produktové portfolio, které zároveň spravují a doporučují svým poradcům i investorům, což považuji za naprosto legitimní. Navíc jsou oproti poolům více řízené shora a to i produktově. Poradci a skupiny v poolech mi naopak i v rámci produktové nabídky připadají svobodnější. Pokud investice projde přes investiční výbor i analýzu rizikovosti nástroje a je v poolu nasazena, je pak následně na každém poradci zvlášť, zda si konkrétní produkt vybere a nabídne ho klientovi k zařazení do portfolia.

Jinými slovy se vám nepodařilo přesvědčit managementy velkých strukturálních společností, aby vás nabízeli v rámci ostatních doporučovaných fondů.

Dá se to tak říct, byť u vámi zmiňovaných společností jsme se o to v zásadě vzhledem k preferenci jejich vlastního portfolia ani nepokoušeli. Při distribuci fondu raději cílíme především na poradce, kteří mají bankovní historii a klientelu s dostatečnou kapacitou do FKI investovat.

Chtěli byste letos dosáhnout růst objemu aktiv pod správou stejného jako v loňském roce, což bylo 60 %. Jak toho plánujete dosáhnout?

Letos chceme znovu růst o více než 50 %, až ke hranici 850 mld. Kč, v příštím roce pak plánujeme přesáhnout jednu miliardu korun. Způsobů, jak toho dosáhnout, je více. Jednak oslovujeme jednotlivé skupiny a poradce, pořádáme prezentace a setkání a představujeme jim náš fond. Zároveň aktivně komunikujeme novinky a průběžné výsledky fondu tak, abychom se pravidelně připomínali i těm, kteří už nás znají.

Vedle toho právě spouštíme projekt PORTIVA Wealth Management, jehož prostřednictvím v rámci skupiny spravujeme kapitál části movitých klientů napřímo a s vysokou přidanou hodnotou v podobě komplexních služeb. Velkým a plošným marketingovým akcím se spíše vyhýbáme, sázíme raději na osobní přístup.

Děkuji za rozhovor.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account