finance
Zdroj: pixabay.com

Finanční arbitr, který slouží k mimosoudnímu řešení sporů spotřebitelů s finančními institucemi, loni začal řešit víc sporů. Počet zahájeních sporů se meziročně zvýšil o padesát případů na 1228 sporů. Trend počtu případů je však od roku 2016 spíše klesající. Největší část případů se týkala sporů ohledně spotřebitelských úvěrů.

Naopak nejméně z nich se týkalo směnáren a kolektivního investování. V obou těchto případech začal úřad řešit jen po jednom sporu. Loni přitom projednával celkem 2425 sporů a zodpověděl kolem 5000 dotazů veřejnosti. Finanční arbitr to uvedl ve své výroční zprávě.

Předčasné splácení hypoték

V případě spotřebitelských úvěrů vedl arbitr loni celkem 1276 sporů včetně případů z předchozích let. Nejčastějším sporem v těchto případech bylo posouzení, zda je úvěrová smlouva platná v důsledku toho, jestli poskytovatel úvěru řádně posoudil schopnost dlužníka splácet úvěr. Tuto povinnost mu ukládá zákon o spotřebitelském úvěru. Arbitr uvádí, že u tohoto typu sporů vychází z rozhodovací praxe obecných soudů, které již přezkoumávaly jeho rozhodnutí a daly mu za pravdu, když ve sporech posoudil smlouvy o úvěru jako neplatné a uložil poskytovatelům spotřebitelského úvěru vrátit spotřebitelům peníze nad uhrazenou jistinu úvěru. Druhým nejčastějším důvodem sporu u úvěrů bylo pak předčasné splácení hypoték.

V některých sporech ohledně úvěrů nemohl arbitr rozhodnout a musel řízení zastavit, protože se ukázalo, že smlouva byla sjednána jako podnikatelská. Navrhovateli se nepodařilo prokázat, že ve skutečnosti šlo o spotřebitelský úvěr. Již dříve se v médiích vyskytly informace o praktikách některých poskytovatelů, kteří nabízejí úvěr pod podmínkou, že si žadatel opatří živnostenské oprávnění. Pak jde o podnikatelský úvěr a poskytovatel obejde zákon o spotřebitelském úvěru.

Řízení je bezplatné

Finanční arbitr ve své zprávě uvádí, že spotřebitelé začínají ke svým záležitostem na finančním trhu přistupovat zodpovědněji. Podle úřadu je to vidět zejména na jejích přístupu jako účastníků řízení před finančním arbitrem. Spotřebitelé se snaží vystupovat v řízeních samostatně, tedy bez placených zástupců, poskytují více součinnosti finančnímu arbitrovi, více naslouchají jeho rad, stejně jako lépe přijímají jeho právní posouzení, že jim finanční arbitr nemůže bohužel pomoci nebo jeho rad ohledně nabízených smírů od finančních institucí, uvedl arbitr.

V devíti případech se na arbitra obrátili lidé se stížnostmi, které ale nespadaly do jeho kompetence. Šlo například o spory z penzijního připojištění nebo telekomunikačního provozu.

Finančním arbitrem je od roku 2011 Monika Nedelková a jejím zástupcem je od roku 2013 Lukáš Vacek. Arbitr je bezplatný státem zřízený mimosoudní orgán, kam se může spotřebitel obrátit se stížností kvůli zákonem stanoveným finančním službám. Jeho primárním cílem je tam, kde je spotřebitel v právu, přivést strany sporu ke smírnému řešení sporu. Spotřebitel se nebude muset obracet na soud a hradit náklady soudního řízení, protože řízení před finančním arbitrem je bezplatné a nevyžaduje se, aby byl spotřebitel právně zastoupen, píše arbitr ve své zprávě.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account