Finanční arbitr, který je mimosoudní institucí pro řešení zákonem stanovených sporů mezi spotřebiteli a finančními společnostmi, loni řešil méně sporů než o rok dřív. Počet zahájených řízení klesl o 223 případů na 1178 sporů. Nejvyšší podíl zahájených řízení, víc než polovinu, tvořily spory ohledně spotřebitelských úvěrů. Na druhém místě s pětinovým podílem byly spory týkající se životního pojištění.

Na arbitra se mohou obrátit pouze spotřebitelé, kteří tak nemusí vynakládat peníze na právníka a na poplatky. Finanční instituce, kterých se to týká, mají povinnost se řízení před arbitrem zúčastnit.

Loni navíc pokračovalo téměř 2000 sporů z dřívějších let, takže arbitr celkově řešil přes 3100 případů. Ukončit se mu podařilo 1944 řízení, a z toho v 1124 smírným řešením sporu.

V případě spotřebitelských sporů zahájil arbitr loni 664 řízení a 490 jich ukončil. Z toho 395 řízení se podařilo vyřešit smírně, například zpětvzetím návrhu nebo schváleným smírem. Nejčastěji šlo o to, zda je úvěrová smlouva platná kvůli tomu, jestli poskytovatel úvěru řádně posoudil schopnost dlužníka splácet, jak ukládá zákon. V některých případech finanční arbitr nemohl spor řešit a musel řízení zastavit. V řízení vyšlo najevo, že úvěrová smlouva byla sjednána jako podnikatelská a navrhovateli se nepodařilo prokázat, že ve skutečnosti šlo o spotřebitelský úvěr.

Častým předmětem sporu bylo určení výše dluhu ze spotřebitelského úvěru s ohledem na vysokou odměnu nebo neplatná ujednání o smluvní pokutě. Klienti se obraceli na arbitra také kvůli poplatku za předčasné splacení úvěru, a to hlavně u hypoték.

Nejméně řízení se loni týkalo směnáren; arbitr již řešil celkem 31. Od loňského dubna začala platit změna zákona, která umožnila klientům odstoupit od transakce do tří hodin od směny peněz. Arbitr ve zprávě uvádí, že počet nových sporů od té doby výrazně klesl.

Kromě toho zahájil arbitr loni dalších 160 řízení s finančními institucemi kvůli pokutě za to, že mu odmítly poskytnout součinnost. Na pokutách vybral přes dva miliony korun.

Finančního arbitra zřídil stát jako orgán mimosoudního řešení sporů mezi klienty a finančními institucemi. Spory se mohou týkat platebních služeb, elektronických peněz, úvěrů, kolektivního investování, investic, životního pojištění, stavebního spoření nebo směňování peněz. Řízení před arbitrem je bezplatné. Tuto funkci zastává od roku 2016 již ve svém druhém funkčním období Monika Nedelková. Jejím zástupcem je Lukáš Vacek.

Kancelář arbitra loni hospodařila s výdaji 61 milionů korun, z toho na platy a související výdaje šlo 41 milionů korun. V průměru a na přepočtené osoby pracovalo v kanceláři loni 50 zaměstnanců.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account