kompas
Zdroj: pixabay.com

Můj názor na globální dluhopisovou třídu aktiv je i nadále spíše opatrný. Zaprvé je třeba si uvědomit, že celkový objem dluhu ve světovém finančním systému – vládního, firemního a domácností – nebyl nikdy větší, když podle posledních dat Institutu mezinárodních financí (Institute of International Finance – IIF) činil celkový objem globálního dluhu na konci letošního prvního kvartálu 305 bilionů dolarů neboli v poměru ke globálnímu HDP 348 %.

A tento globální dluh v nejbližším období dále poměrně dynamicky poroste, neboť vlády drtivé většiny klíčových ekonomik stále hospodaří s obrovskými rozpočtovými deficity. Nabídka nových dluhopisů na globálních finančních trzích proto bude stále obrovská, což bude i nadále vytvářet silný tlak na dosažené zhodnocení pro investory.

Zadruhé musíme přihlédnout k faktu, že klíčová centrální banka, americký Fed, poměrně intenzivně zpřísňuje svoji měnovou politiku prostřednictvím růstu základní úrokové sazby fed funds rate. Navíc od června provádí tzv. kvantitativní utahování, tedy zmenšuje objem svojí bilance prostřednictvím odprodeje dluhopisů na sekundárním trhu. Tato skutečnost rovněž vytváří negativní tlak na nabídkové straně dluhopisového trhu a je zároveň cítit na celém globálním dluhopisovém trhu jako celku.

A konečně zatřetí tady máme silně zvýšenou inflaci na 40letých maximech napříč celou světovou ekonomikou. Byť je docela dobře možné, že absolutně jsme již dosáhli nebo v nejbližších měsících dosáhneme u míry inflace pomyslného vrcholu, domnívám se, že je rovněž velice pravděpodobné, že ještě poměrně dlouho se budou míry inflace napříč světovou ekonomikou pohybovat výrazně nad inflačními cíli centrálních bank.

Vidím v této souvislosti několik dlouhodobých strukturálních sekulárních trendů, které budou inflaci ještě poměrně dlouho udržovat na zvýšené hladině: dlouhodobě klesající dynamika produktivity práce; dlouhodobě klesající dynamika populace v produktivním věku (demografie); nastupující deglobalizace a trend ke zkracování globálních dodavatelsko-odběratelských řetězců; drahé komodity a energie, kdy je mezní produkce čím dál dražší (tzv. peak-cheap energy); vojenský konflikt na Ukrajině.

Tyto fundamentální faktory budou podle mého názoru udržovat inflaci i v následujících kvartálech a letech do větší či menší míry silně zvýšenou. A je historicky známý fakt, že zvýšená inflace dluhopisům příliš nesvědčí. Celkově se proto domnívám, že dluhopisy jako globální třída aktiv své dno ještě pravděpodobně nenašly, přestože od svého historického maxima ze dne 4. ledna 2021 nejširší globální dluhopisový index Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond již ztratil přibližně 20 %.

Zároveň jsem toho názoru, že by měly pokračovat v růstu dluhopisové výnosy do doby splatnosti zejména u dluhopisových emisí s delší splatností. Tudíž je podle mého názoru stále na místě udržovat ve srovnání s benchmarky neboli srovnávacími indexy podváženou duraci. Na druhou stranu je ale také samozřejmě potřeba vývoj na dluhopisových trzích neustále bedlivě sledovat a v případě dalších výprodejů začít duraci opatrně a graduálně navyšovat, což se týká i českých vládních dluhopisů.

 

Autor je investiční stratég společnosti Conseq.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account