Jan Maňák

Více než 15 let na finančních trzích, z toho 7 let v kontaktu s poradenským světem. Jak vidí tento svět investiční profesionál a harcovník kapitálových trhů Jan Maňák  ze skupiny BNP Paribas? Jak vidí klienty a jak vypadá jeho osobní investiční portfolio? A co by poradcům vzkázal?

Honzo, jak uvádíš ve svém profilu, patříš mezi „harcovníky finančních trhů“. Jak se podle tebe změnil poradenský svět během tvé profesní kariéry?

Funguju na trzích od roku 1997, nicméně finanční trhy jsou poněkud širší pojem, než svět finančních poradců. Prvních 8 let jsem obchodoval výhradně s institucemi – bankami i firmami. S poradenským světem přicházím do styku v posledních 7 letech, ale i za tuto dobu vidím výrazný pohyb. Bohužel tlačený zejména vnějšími okolnostmi. Před několika lety si nechal vizitky s titulem “Finanční poradce” udělat každý, kdo prodal 2 stavební spoření a tato doba už je pryč. Registrace u ČNB, certifikace i rozvoj produktů nutí Vás poradce se profesionalizovat, což je ve finále pozitivum pro klienty. Mnozí se specializujete a sdružujete do poradenských skupin, na rozdíl od MLM spíš horizontálních, kde každý člen je specializovaný na některý typ produktu. Na trhu pomalu přestává být místo pro amatéry, kteří se poradenství věnují ad hoc. A to považuju za pozitivní.

Zastupuješ BNPP IP také v Polsku a na Slovensku. Liší se mezi sebou investoři z těchto zemí? Pozoruješ rozdíly v přístupu poradců ke své práci?

Abych řekl pravdu, BNP Paribas Investment Partners není společností, která by v regionu střední a východní Evropy obsluhovala přímo finanční poradce. Ve vztahu mezi námi a koncovým zákazníkem musí být buď obchodník s cennými papíry, nebo pojišťovna. Komunikuji s poradci na Slovensku, kde dle mého řeší podobnou problematiku a podobným způsobem jako v ČR. Obecně se domnívám, že nezávislí poradci jsou tam méně rozšíření, než v Čechách. Trhu stále dominují banky, podobně jako tomu bylo zde před 8 lety. Trh nezávislého poradenství kontrolují OVB, Partners a Fincentrum, takže už z toho je patrné, že kultura tamního poradenského trhu nebude vzdálená naší realitě.

Polský poradenský trh neznám – servisuji tam hlavně banku a správcovskou společnost ze skupiny BNP Paribas a do nezávislých poradenských sítí jsem naše fondy zatím nedostal. Částečně i kvůli jazykové bariéře. Polsko je trh o 40 milionech obyvatel a očekává se, že tam působící společnost má rodilé Poláky jako zaměstnance. Polský trh je velmi specifický, ochranářský vůči domácímu průmyslu, což dle mého neúnosně zdražuje distribuci a poškozuje tamní investory. Nevím, jak dlouho bude v tomto nízko úrokovém a nízkorůstovém prostředí investor ochoten platit 4% správcovský poplatek za běžný akciový fond. Podobnost s českým trhem vidím na straně zájmu o produkty v domácí měně, i když polský zlotý neposílil od roku 2000 tolik, jako česká koruna.

Dalším specifikem je výhodný daňový režim pro výnos ve formě dividendy, který zatím přitahuje zájem k dividendovým třídám. Nicméně podle mých informací  je zvýhodněný daňový režim dividend jen otázkou času, tamní vláda připravuje zpřísnění podmínek, což může změnit strukturu prodávaných fondů.

Vraťme se k nám domů. Znáš trh bankovních poradců i nezávislých finančních poradců.  Jak vnímáš rozdíl mezi těmito světy?

Myslím, že jsou větší odlišnosti mezi prací bankovního a nezávislého poradce, než mezi prací nezávislých poradců v různých zemích. Bankovní poradce to má částečně jednodušší – má klientské peníze naservírované v bankovním systému. Na druhé straně je pod větším tlakem prodávat to či ono. Málo poradců má prostor důkladně analyzovat celkovou finanční situaci klienta. Minuta bankovního poradce je drahá. Banky se to snaží řešit, ale kvalita těch řešení je podle mého různá.

Nezávislý poradce se nemůže schovat za jméno banky s miliardovými zisky a musí získat důvěru klienta jiným způsobem. Důkladná analýza klientského portfolia nebo získání dobrého hypotéčního úvěru je dobrý nástroj k získání důvěry. Analýza klienta je něco, za co Vám nikdo nezaplatí, ale to je ta konkurenční výhoda proti osobnímu bankéři Vašeho klienta. Tak jako mnohokrát, horší vstupní podmínky pomáhají nezávislým poradcům klienta obsloužit kvalitněji. Je jen na Vás, jak moc této výhody dokážete využít.

Jaký je typický profesní profil poradce, který nabízí fondy BNPP IP? Patří spíš do MLM nebo jde zejména o brokerpoolovou záležitost?

Já myslím, že dělit poradce na MLM vs. brokerpool z pohledu zájmu o investice nemá příliš smysl. V obou kategoriích eviduji 3 úrovně poradců.

  1. jedna kategorie se specializuje na investice, vyhledává informace o nich, nechává si od nás posílat analýzy a konzultuje specifická přání klientů. Prodávají individuální fondy podle potřeb a zájmu zákazníka. Z mého pohledu ideální poradce pro firmu, jako jsme my, která nabízí neskutečně široký sortiment fondů.
  2. druhá kategorie (snad z kapacitních důvodů) používá přednastavená portfolia od Consequ, od Atlantiku, EIC  nebo od Pioneerů. Prodávají naše fondy a často ani nevědí, že obsažené fondy Parvest nebo BNP Paribas L1 jsou od nás. Prostě prodávají fondové portfolio svého správce nebo Target Click fondy od Atlantiku a nepřemýšlí, kdo spravuje fondy za portfoliem. Prodávají jedno nebo dvě portfolia a věří, že jsou spravována optimálně.
  3. třetí část fondy nebo obecně investice  nedělá. Buď jim nerozumí nebo na nich málo vydělá a preferuje IŽP. Překvapilo mě, kolik poradců na nedávném Broker Kongresu přišlo k našemu stánku a říkalo, že investice ještě nezačali dělat. Jsou MLM firmy, kde nemám nikoho, s kým bych se bavil, nicméně v téměř každé je několik desítek poradců z kategorie 1, se kterými stojí za to hovořit. Čili diskuze brokerpool vs. MLM má smysl v oblasti celkového nastavení, v otázce „vlastnictví klientů“, ale co se týče přístupu k investicím, necítím zásadní rozdíl.

Které produkty z dílny BNPP  IP jsou u nás nejpopulárnější?

Favoritem posledního roku jsou konvertibilní dluhopisy a podle mého to má logiku. Český investor je proti vyspělé Evropě konzervativní, 60% majetku ve fondech je ve velmi konzervativních řešeních. Když k tomu přičteme vkladní knížky, úspory na spořících účtech, stará penzijní pojištění nebo stavební spoření, vyjde nám z toho minimální alokace do akcií a podobných typů aktiv. Konvertibilní dluhopisy jsou takový přirozený smíšený profil, který přináší akciové riziko, ale nepřímo, s určitou ochranou před výraznými propady trhů. Navíc je to unikátní produkt na českém trhu a navíc se zajištěním do české koruny. Brzy v něm bude 200 milionů korun jen od českých investorů.

Dál se nám dobře prodávají některé fondy s atraktivním investičním příběhem. Evropské akcie jsou levné, firmy zdravé a přitom závisí jen 53% tržeb na samotné Evropě. Máme na ně špičkový fond BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro s 5 hvězdami Morningstaru a opět s plným zajištěním do české koruny. Další fond je řízený modelem, globální akciový fond vybírá akcie s nízkou volatilitou, fond BNP Paribas L1 Equity Wolrd Low Volatility. Tento fond je atypický tím, že nevybírá akcie fundamentálně,  ale výhradně na základě minulého chování. Spolupracovali jsme s americkým akademikem Robertem Haugenem, pionýrem nízkovolatilitního investování a upravili správu tohoto fondu tak, aby reflektovala výsledky výzkumu tzv. volatilitní anomálie.

Target Click fondy jsou unikátní koncept, do kterého tečou významné objemy v pravidelných investicích.

No a potom fondy, které jsou dlouhodobě využívané našimi partnery v portfoliích, kde máme vůbec největší objemy – Parvest Equity USA nebo BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe.

Jak vypadá tvoje osobní investiční portfolio?

Jádro mám v kvalitních fondech od BNP Paribas. Jsem pekař, který rád jí vlastní chleba. Konvertibilní dluhopisy jsou zastoupené unikátním fondem Parvest Convertible Bond Europe Small Cap. V akciové složce vedle dvou výše uvedených fondů držím špičkový akciový fond na region Asie Pacifiku s vysokým dividenovým poměrem a potom fond na akcie v Indonesii a BRICu. Emerging markets dluhopisy reprezentuje fond BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local. Komoditní složka mi pochopitelně dělá nejmenší radost, nicméně jí považuji za dobrý diverzifikátor portfolia. Držím také TOP STOCKSSporotrend od ISČS, dva fondy, které považuji za unikátní na českém trhu.

Prostředky původně určené na splácení hypotéky jsem zainvestoval do jednoho českého private equity fondu. Věřím, že fond mi vydělá minimálně úrokovou sazbu, kterou jsem cca před rokem zafixoval na 10 let.

Část portfolia mám v přímo v akciích. Část v rámci zaměstnaneckého programu BNP Paribas. Další menší část mám vyhrazenou na příležitostné nákupy akcií, které upadly v doufám dočasnou nemilost trhů. Aktuálně držím Apple a v menší míře Blackberry, v minulosti jsem držel například Unicredit (po oznámení splitu) nebo J.P. Morgan (po odhalení jejich ztrátových operací v loňském roce). Mrzí mě, že mi uteklo HP.

Je něco co bys chtěl komunitě poradců vzkázat?

Chci využít této příležitosti a říct Vám, že rád čtu Vaše diskuze. Jednak se tam sám vzdělávám ve Vaší práci, jednak oceňuju, že zájem klienta je pro většinu z Vás na prvním místě. Před tím klobouk dolů. Vnímám komunitu okolo „Poradců“ jako velmi kompaktní a kolegiální. Nejsem si jistý, jestli se to týká všech, nicméně Ti z Vás, kteří aktivně přispívají a utváří ducha této komunity jsou v tomto daleko před trhem.

Vím, že investice jsou pro mnoho z Vás pouze doplňkem, jakousi třešinkou na dortu klientského portfolia, na kterou s mnoha klienty ani nedojde. Nicméně pokud budete chtít znát můj názor, jsem připravený poradit každému z Vás tam, kde se budu cítit k nějaké radě fundovaný, veřejně v diskuzi na Poradcích nebo soukromě v nějaké bilaterální debatě.

Děkuji za rozhovor.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account