Jsme česká investiční společnost, leader investičních fondů kvalifikovaných investorů (FKI), od založení v roce 2007 se specializujeme na zakládání a správu FKI. Investorům nabízíme velmi zajímavé investiční příležitosti z širokého portfolia 30 investičních fondů, kde si investoři mohou vybrat odlišné typy podkladových aktiv, výnosnost, riziko, investiční horizont… a vytvořit si vlastní  flexibilně diverzifikované portfolio.

https://www.avantfunds.cz/cs/

AVANT Fundsbook_online

https://poradci-sobe.cz/files/2021/02/linkedin.png

 • Česká investiční společnost založená v roce 2007
 • Největší správce fondů kvalifikovaných investorů v České republice
 • Leader v inovativních řešeních fondových struktur
 • Nejrychleji rostoucí investiční společnost v České republice
 • Zkušený tým odborníků s dlouholetou praxí v sektoru finančních institucí
 • Investiční společnost regulovaná a kontrolovaná Českou národní bankou
 • Správa investičních fondů
 • Poradenství a restrukturalizace
 • Fundraising
 • Administrace investičních fondů a investičních společností
 • FKI je efektivní, transparentní a kontrolovaný nástroj pro spolupráci menšího i většího množství investorů sdílejících určitý investiční cíl.
 • FKI lze využít také k centralizovanému řízení portfolia aktiv nebo k získání finančních zdrojů na další rozvoj podnikání klienta bez toho, aby bylo případně negativně ovlivněno spolurozhodováním samotné podnikání klienta.
 • Ekonomickou výhodu jistě představuje zvýhodněné zdanění fondů (korporátní daň 5 % ze zisku oproti standardním 19 % + daň z příjmů fyzických osob, 0 % při odkupu po 3 letech oproti standardním 15 % u dividend).
 • Možnosti zaměření a limitů investic FKI jsou velmi široké (cenné papíry, nemovitosti, obnovitelné zdroje, pohledávky, půjčky, ochranné známky, umělecké předměty atd.).
 • Ve srovnání se strukturami mezinárodního daňového plánování jsou přednostmi FKI nižší daňová a právní rizika, průhlednější a jednodušší správa a odpadající obtíže s repatriací zisků a kolizemi právních řádů.
 • Statut FKI definuje podmínky pro investice i vztahy mezi akcionáři, proto omezuje kontrolními mechanismy rizikovost investic a činnost managementu fondu.
 • FKI je především efektivní nástroj zhodnocování volných prostředků kvalifikovaných investorů
 • Vyhodnocení přínosů FKI a vytvoření návrhu struktury aktiv
 • Poradenství a spolupráce při založení fondu
 • Řízení investičních procesů a rizik
 • Komunikace s depozitářem
 • Vedení finančního účetnictví
 • Stanovení vlastního kapitálu fondu a hodnoty podílového listu či akcie
 • Compliance
 • Interní audit
 • Výkaznictví a komunikace s orgánem dohledu (ČNB)
 • Školení investičních zprostředkovatelů
 • Prezentace FKI pro investiční poradce

Naši lidé

Ing. Michal Brothánek

Obchodní ředitel a člen představenstva

Michal se dlouhodobě pohybuje v manažerských a obchodních pozicích ve finančním sektoru. Řadu let působil v korporátním obchodě ČSOB. V rámci těchto rolí řídil v letech 2006-2009 vydávání dluhových cenných papírů na dealingu banky pro velké bankovní klienty. Jako výkonný ředitel vedl v letech 2010-2016 útvar Institucionálního bankovnictví poskytující služby finančním institucím (bankám, pojišťovnám, obchodníkům s cennými papíry, investičním společnostem, investičním fondům a fondům kvalifikovaných investorů), klientům custody a depozitáře investičních společností a fondů. Zde stál u počátku boomu fondů kvalifikovaných investorů. V letech 2016 až 2021 zodpovídal jako člen představenstva ČSOB Pojišťovny za řízení všech obchodních sítí a partnerů, podpory obchodu a navazujících útvarů.

Jan Ulman

Manažer obchodu a distribuce

Honza působí v oblasti finančních služeb devět let. Svou kariéru začínal jako osobní bankéř v České spořitelně, následně působil jako bankéř v UniCredit, kde v rámci svěřené agendy komunikoval s třetími stranami. Před nástupem do AVANT IS pracoval jako investiční specialista v Monetě. V AVANT IS má na starosti podporu a rozvoj distribuce FKI.

Bc. Kamila Kolmanová

Manažerka marketingu a distribuce

Kamila se dlouhodobě pohybovala v oblasti pojišťovnictví. Má pracovní zkušenosti z marketingu & event managementu. V minulosti pracovala dlouhodobě také v zahraničí. V AVANT IS má na starosti marketingové aktivity, organizaci akcí pro klienty, školení apod.

Zároveň je k dispozici obchodním partnerům a klientům pro záležitosti distribuce a obchodu jako je zasmluvnění, pomoc s upisováním investic a celkově servis a podporu.

 • 126 investičních fondů a podfondů v administraci a obhospodařování
 • 100,6 miliard Kč v aktivech
 • 16 let zkušeností
 • 16 fondů na Burze cenných papírů Praha, a.s.
 • Více než 90 zaměstnanců
 • Prostřednictvím struktury fondu kvalifikovaných investorů získáváme finanční prostředky pro realizaci projektů, rozvoj firem, posílení kapitálu či management buy-out.
 • Nejčastější právní formou fondu je akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV), která umožňuje, aby zakladatel (a iniciační investor) fondu měl pod kontrolou hlasovací práva – ovládání fondu, na druhou stranu externím investorům poskytuje ochranu nakládání s majetkem fondu a právo na zisk a odkup akcií.
 • Díky konstrukci více druhů investičních akcií lze definovat rozdílné distribuční mechanismy rozdělení výnosu fondu tak, aby přednostní podíl na zisku fondu náležel externím investorům (prioritní investiční akcie PIA), nicméně vyšší podíl na zisku nad určitý benchmark poskytoval motivaci pro zakladatele (výkonnostní investiční akcie VIA). Toto naše know-how posoudila renomovaná poradenská firma Ernst & Young, s.r.o. a zpracovala stanovisko k druhům investičních akcií vydávaným investičními fondy ve formě SICAV využívaným ve vybraných fondech spravovaných naší investiční společností.
 • Investory do fondů získáváme nejen vlastními kontakty a ze současného portfolia klientů, ale především přes smluvní síť investičních zprostředkovatelů, obchodníků s cennými papíry a bank.
 • AVANT Funds Book
 • Vyhodnocení investičního záměru nebo stávajícího portfolia.
 • Navržení struktury fondu kvalifikovaných investorů včetně analýzy přínosů a nákladů.
 • Příprava kompletních podkladů pro založení investičního fondu.
 • Zpracování žádosti o zápis nebo povolení ČNB.
 • Zajištění nabídky od depozitářů fondů a bank na vedení účtů.
 • Nabídka možností financování a dalšího zhodnocování majetku fondu.
 • Reference kvalitního a nezávislého auditora, oceňovatele, daňového a právního poradce.
 • Příprava řešení všech potenciálních problémových situací s inv. fondem.
 • V rámci spolupráce s Investičními zprostředkovateli školíme investiční poradce 
 • Každodenní spolupráce s investičními poradci.
 • Pomáháme při návrhu vhodného složení portfolia investičních fondů pro investory.

Máte nějaký dotaz ohledně fondů kvalifikovaných investorů? Neváhejte se na nás obrátit:

E-mail: info@avantfunds.cz

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account